E-posta : info@spl.com.tr
Image Tel : 0 850 532 34 34


1- Lisans yenileme eğitimi nedir?

İlgili Tebliğ uyarınca lisans sahibi olanların 3 yılda bir katılmasının zorunlu olduğu ve online olarak yapılan eğitim türüdür. 

2- Modül yenileme eğitimi nedir?

Sınavlardan daha önce başarılı olunan fakat üzerinden 3 yıl geçen sınav notlarının, ilgili sınav konusuna ait yenileme eğitiminin tamamlanması koşulu ile 3 yıl boyunca tekrar geçerli olmasını sağlayan ve online olarak yapılan eğitim türüdür.

3- Lisans / modül yenileme eğitimi başvurusunu nereden yapabilirim?

Lisans / modül yenileme eğitim başvurusu, SPL Başvuru Sistemi (basvuru.spl.com.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

4- Lisansımın yenileme eğitimi ihtiyacı durumunu hangi alandan görüntüleyebilirim?

Lisans eğitim ihtiyacı durumunu, SPL Başvuru Sistemi (basvuru.spl.com.tr) üzerindeki “Lisanslarım" menüsü tıklanarak “Geçerlilik Tarihi“ alanından veya Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) üzerindeki "Lisans Bilgileri" sekmesinde yer alan "Geçerlilik Tarihi" alanından lisans durumu görüntülenebilir.
 

5- Lisans / modül yenileme eğitimi başvurusu için hangi adımları izlemeliyim?

 • SPL Başvuru Sistemine (basvuru.spl.com.tr) giriş yapılması,
 • Menüde yer alan "Yenileme Eğitimlerim" alanının tıklanması,
 • Açılan ekranda ilgili lisans / modül önünde yer alan "Lisans Yenileme Eğitimine Başvur" / "Modül Yenileme Eğitimine Başvur" butonunun tıklanması,
 • Ardından açılan ekranda (program oluşturma ekranı) zorunlu eğitimlerle birlikte, programın toplam kredi sayısı dikkate alınarak "Seçmeli Eğitimler" alanından istenilen eğitimlerin seçilmesi ve program oluşturulması,
 • Oluşturulan programın ödeme işleminin kredi / banka kartı ile yapılması,
 • “OEP Eğitim Portalına Giriş” butonu aracılığıyla SPL Online Eğitim Portalına giriş yapılarak satın alınan programda yer alan eğitimlerin izlenmesi


6- Lisans yenileme eğitimlerine ne zaman başvurabilirim?

Lisans yenileme eğitimlerine, lisans geçerlilik tarihinden maksimum 30 gün veya daha az bir süre kala başvuru yapılabilmektedir.

7- Modül yenileme eğitimine ne zaman başvurabilirim?

Geçerliliğini yitirmiş modülleri tekrar geçerli hale getirmek ve bu sayede ilgili lisansa başvuru yapabilme imkanı veren modül yenileme eğitimlerine, sınav başvurusu yapılan lisanslama sınavından başarılı olduktan sonra lisans başvurusunda bulunmadan önce başvuru yapılabilmektedir.

8- Lisans / modül yenileme eğitimlerini izlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Lisans yenileme eğitimi programı içerisindeki e-eğitimler izlenirken, programın tamamlanma koşulları dikkate alınarak ilerlenmelidir. Programın tamamlanma koşullarına göre; eğitimlerin tamamlanmış kabul edilebilmesi için her bir e-eğitimde %90 ve üzeri orana ulaşılması ve yine her bir e-eğitim için belirlenmiş minimum sürenin aşılması gerekmektedir. 


9-  Lisans yenileme eğitim ihtiyacı tarihi hesaplanırken hangi unsura dikkat edilir?

İlk lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihi esas alınır.

Lisans yenileme eğitimi alınarak tamamlandıktan sonra ise eğitimi tamamlama tarihi dikkate alınarak bir sonraki lisans yenileme eğitimi tarihi belirlenir.

10- Lisans / modül yenileme eğitimi sonunda sınav uygulaması bulunuyor mu?

Lisans / modül yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz. Ancak, eğitimin içeriğinde bulunabilecek not verilemeyen değerlendirme sorularının doğru cevaplanması ve eğitim süresinin en az % 90'ına katılım zorunludur. Bu zorunluluklara uymayanlar eğitimi yeniden almak zorundadırlar.

11- Lisans / modül yenileme eğitimini ne kadar sürede tamamlayabilirim?

Lisans / modül yenileme eğitim programları, kullanıcılar tarafından oluşturulduğu için program süreleri, tercih edilen eğitime göre değişiklik göstermektedir. 

12- Lisans / modül yenileme eğitim programını satın aldıktan sonra hemen tamamlamak zorunda mıyım? 

Eğitimler, 7/24 internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan izlenebilmekte, eğitimlerden istenilen zaman diliminde çıkış işlemi gerçekleştirilebilmekte ve eğitimlere tekrar giriş yapıldığında en son kalınan bölümden devam edilebilmektedir. Bundan dolayı program, aynı gün veya 30 gün içerisinde (program süresi içerisinde) tamamlanabilmektedir. 

13- Lisansa ilişkin yenileme eğitimi ihtiyacı oluşmasından sonra lisans durumu ne olur?

Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayan kişilerin lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

14- Lisansı askıya alınanlar (yenileme eğitimi ihtiyacı bulunanlar) lisans konusu faaliyette bulunmalarına rağmen yenileme eğitimlerine katılmamaları durumunda lisans iptal olur mu?

Lisanslı kişilerin Kanuna, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde lisanslarının geçici veya sürekli olarak iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

15- Lisansa konu faaliyette bulunmuyorum ya da çalışmıyorum. Lisans yenileme eğitimi alma zorunluluğum bulunuyor mu? 

Lisansa konu faaliyette bulunmayan veya çalışmayan lisans sahiplerinin, lisans yenileme eğitimi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Lisans konusu faaliyette bulunulmadan önce lisans yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisansını tekrar geçerli hale getirilebilir.   

16- Birden fazla lisansım bulunuyor. Her biri için ayrı ayrı lisans yenileme eğitimi almalı mıyım?

Tebliğ kapsamında belirtilen görev tanımı, hangi lisans(lar)ın kapsamına giriyorsa ilgili lisans(lar)ın, lisans yenileme eğitiminin alınması zorunludur. Kapsam dışında kalan lisans(lar)a yönelik lisans yenileme eğitimi alınması zorunlu değildir.

17- Lisans / modül yenileme eğitimi programını satın aldım ne kadar sürede eğitimi tamamlamam gerekir?

Lisans / modül yenileme eğitimi, satın alınma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir. 30 gün içerisinde tamamlanamayan eğitim programı, sistem tarafından otomatik olarak pasife alınacaktır.

18- Lisans / modül yenileme eğitimi satın alındıktan sonra programda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 • Programın tamamlanma koşullarına uyularak e-eğitimlerin izlenmesi gerekmektedir.
 • Programın tamamlanma koşullarına göre; programda yer alan her bir e-eğitimde en az % 90 ve üzeri orana ulaşılması ve yine her bir e-eğitim için belirlenmiş minimum sürenin de  aşılması gerekmektedir.
 • Programın tamamlanma koşullarından birinin eksik olması durumunda ilgili e-eğitim ve program tamamlanmış kabul edilmeyecektir. Örneğin; SPL Online Eğitim Portalı (eğitimlerin izlendiği ara yüz) üzerindeki bir e-eğitimde %100 oranına ulaşmış bir kullanıcının bu oran ile birlikte SPL Başvuru Sistemi'nde program detaylarının yer aldığı alanda ilgili e-eğitim için belirtilen minimum süreyi de aşmış olması gerekmektedir. 
 • Programı tamamlayan kullanıcılara, programı tamamladıklarına dair sistem tarafından otomatik olarak e-posta gönderimi yapılmaktadır. Bu e-postayı almayan kullanıcılar, SPL Başvuru Sistemi üzerinde programının detaylarını ve lisans / modül geçerlilik tarihlerinin güncellenip güncellenmediğini kontrol etmelidir. 
 • Eğitimi izlerken bölümler arası geçişlerin sağlanabilmesi için ekrandaki tüm yönlendirmelere uyulması ve ilgili alanlardaki seslendirmelerin tamamen dinlenilmesi gerekmektedir.
 • SPL Online Eğitim Portalında yapılan tüm işlemler, SPL Başvuru Sistemine 10 dakika sonra yansımaktadır.


19- Yakın tarihte lisans yenileme eğitimi aldım. Farklı bir lisansıma yönelik tekrar yenileme eğitimi başvurusunda bulunacağım. Daha önce aldığım eğitimleri tekrar mı izlemek zorundayım?

Lisans sahipleri, eğitim için başvurulan geçmiş 6 ay içerisinde aynı zorunlu konulardan başka bir yenileme eğitimi almış olması durumunda, söz konusu aynı zorunlu dersler yerine seçimlik derslerden farklı eğitimler tercih edebilmektedir. Aynı eğitimlerin tekrar tercih edilmesi durumunda tekrar izlenmesi gerekecektir.

20- Birden fazla lisansım bulunmaktadır. Aynı anda lisanslarıma yönelik lisans yenileme eğitimi başvurusunda neden bulunamıyorum?

Sistem, aynı anda birden fazla yenileme eğitimi başvurusunda bulunulmasına izin vermemektedir. 

Birden fazla lisansa yönelik lisans yenileme eğitimi başvurusunda bulunurken, öncelikle ilk lisans için program oluşturulmalı, satın alınmalı ve izlenerek tamamlanmalıdır. Daha sonra diğer lisansa yönelik yenileme eğitimi başvurusunda bulunulabilir.


21- Lisans yenileme eğitimine ilişkin e-faturamı, ne zaman ve hangi alandan temin edebilirim?

Lisans yenileme eğitimi için ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren en geç 7 iş günü içerisinde kullanıcıların sistemde kayıtlı e-posta adreslerine e-faturaları otomatik olarak gönderilmektedir. Ayrıca SPL Başvuru Sistemindeki menü alanında yer alan "Faturalarım" sekmesinden ilgili e-fatura, indirilerek temin edilebilmektedir.

1- Mesleki gelişim eğitimleri nedir?

Mesleki gelişim eğitimleri, sermaye piyasası profesyonellerinin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin arttırılması, nitelikli iş gücünün bir üst seviyeye taşınması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerdir.

2- Mesleki gelişim eğitimlerinizi nereden görüntüleyebilirim?

Mesleki gelişim eğitimlerimizİ web sitemizdeki “Eğitim” menüsü altında bulunan “Eğitim Takvimi” sekmesinden görüntüleyebilirsiniz.

3- Mesleki gelişim eğitimlerine kimler katılabilir?

Eğitimlerimize ilgi duyan, ilgili alanlarda kendini geliştirmek isteyen herkes mesleki gelişim eğitimlerine başvuruda bulunarak katılabilir. 

4- Mesleki gelişim eğitimlerini kimler vermektedir?

Mesleki gelişim eğitimleri, sektör profesyonelleri ile alanında yetkinlik kazanmış akademisyenler tarafından verilmektedir.

5- Mesleki gelişim eğitimlerine nasıl başvuru yapabilirim?

Mesleki gelişim eğitimlerine kayıt işlemi için;

 • "Eğitim Kayıt Formu"nu doldurularak imzalanması,
 • Eğitime ilişkin ödeme işleminin belirtilen hesaba EFT / Havale yapılması,
 • "Eğitim Kayıt Formu"nun ve ödemeye ilişkin dekontun egitim@spl.com.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. 

Eğitim kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

6- SPL tarafından lisanslama sınavlarına yönelik eğitimler düzenleniyor mu?

Kuruluşumuz tarafından lisanslama sınavlarına hazırlık eğitimi düzenlenmemektedir. 

7- Mesleki Gelişim Eğitimlerini online platformda alabilir miyim?

Mesleki gelişim eğitimleri, SPL merkezinde sınıf tabanlı olarak gerçekleştirilmektedir.

1- Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) nedir?

e-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi), şirket genel kurullarına elektronik ortamda şahsen veya temsilciniz aracılığıyla katılabileceğiniz, toplantı bilgilerine ulaşabileceğiniz, dilerseniz temsilci atayabileceğiniz ve genel kurulu canlı takip edebileceğiniz bir bilişim sistemidir.

2- Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) eğitimi nedir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketler, e-GKS'yi kullanmak zorundadırlar. Bu kapsamda e-GKS'de şirket adına işlem yapamaya yetkili olabilmek için Kuruluşumuz ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) işbirliğiyle "e-öğrenme" (elektronik ortamda uzaktan erişim) yöntemiyle gerçekleştirilen eğitim türüdür.

3- Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) eğitimine başvuruyu nereden yapabilirim?

e-GKS eğitimine başvuru için tıklayınız.


4- Elektronik Genel Kurul Sistemi eğitimine başvuru için gerekli bilgi ve formları SPL'ye e-posta aracılığı ile ilettim. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek?

SPL yetkilileri tarafından formda belirtilen bilgileriniz dikkate alınarak SPL Online Eğitim Portalı üzerinde kullanıcı kaydınız oluşturulacaktır. Daha sonra yine formda talep ettiğiniz eğitim tarafınıza atanacaktır. Atama işlemini takiben kayıt esnasında belirttiğiniz e-posta adresinize sisteme girebilmeniz adına kullanıcı bilgileriniz sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir. Tarafınıza gelen bu bilgilerle sisteme girerek eğitimi izlemeye başlayabilirsiniz. Son aşamada, eğitim tamamlandıktan sonra sistem tarafından otomatik olarak tarafınıza sınav ataması yapılacaktır. Yapılacak bu sınavdan 80 ve üzeri bir puan almanız halinde süreciniz tamamlanmış olacaktır.

1- Sicil Tutma ne demektir?

Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan lisansa tabi personele ait bilgilerin kaydının tutulması, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuya açıklanması faaliyetlerinin Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmesidir.

2- Sicil bilgileri kapsamında hangi bilgiler işlenmektedir?

Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan lisansa tabi personele ait sicil bilgileri kapsamında kişilerin sahip oldukları lisanslar, mevcut iş bilgisi, geçmiş iş tecrübeleri, işlem yasaklı olup olmadığı, eğitim durumları vb. bilgiler işlenmektedir.

3- Sicil bilgileri kamuya açıklanmakta mıdır?

Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS)’nde yer alan “Kamuya Açık Bilgi Sorgulama” başlığından yapılan sorgulama ile sicil bilgilerinin paylaşılmasına onay veren kişilerin sahip oldukları lisanslar ve bu lisansların geçerlilik durumu bilgileri kamuya açıklanmaktadır.

Sicil bilgilerinin kamuoyuna açıklanabilmesi için kişilerin LSTS üzerinde sicil bilgilerinin kamuya duyurulması tercihinin “Evet” olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

“Hayır” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda kamuoyuna herhangi bir sicil bilgisi paylaşımı yapılmamaktadır.

4- Kamuya Açık Bilgi Sorgulama ekranında yer alan bilgilerin kamuya duyurulmasına ilişkin tercih nasıl değiştirilebilir?

Söz konusu bilgilerin duyurulmasına ilişkin tercih değişiklikleri bireysel kullanıcılar tarafından LSTS’ye giriş yapılarak değiştirilebilmektedir.

5- LSTS’de yer alan ‘İş Bilgileri’ kimler tarafından doldurulabilir?

“İş Bilgileri” ekranında yer alan bilgiler, sicil bildirimleri kapsamında sermaye piyasası kurumlarının veya halka açık ortaklıkların LSTS'de işlem yapmaya yetkili kişiler (LSTS Kullanıcıları) tarafından doldurulmaktadır. Kişiler kendi kullanıcı yetkileri ile bu alanda işlem yapamazlar.

6- LSTS’de kayıtlı kimlik veya iletişim bilgileri nasıl değiştirilebilir?

LSTS’de yer alan bilgiler, sadece Kuruluşumuz tarafından değiştirilebilmektedir. Kimlik ve iletişim bilgi güncelleme talepleri, imzalı dilekçe ve ekinde kimlik fotokopisi ile info@spl.com.tr adresine elektronik posta yoluyla yapılabilmektedir.

7- LSTS şifresi unutulması durumunda yeni şifre nasıl alınabilir?

LSTS şifresiyle SPL Başvuru Sistemi şifresi aynı olup LSTS şifresinin unutulması durumunda SPL Başvuru Sistemi üzerinden “Parolamı Unuttum” bölümünden yeni şifre oluşturulabilmektedir.

8- LSTS ile ilgili soru ve sorunlar nereye iletilebilir?

LSTS ile ilgili soru ve sorunlar için Kuruluşumuzun;

-0850 532 3434 numaralı Uzman Danışma Hattı’nı arayarak,
-info@spl.com.tr adresine elektronik posta ileterek,
-www.spl.com.tr internet sayfamızın “İletişim” bölümünden mesaj göndererek,
- Sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışıyorsanız kurumunuzun insan kaynakları yetkililerine ulaşarak,

bildirebilirsiniz.

1- Lisans belge başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Lisans belge başvurusu, SPL Başvuru Sistemi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Adayların öncelikle sistem üzerinden başvuru yapmaları, kredi kartı veya banka kartı ile lisans belge ücretini ödemeleri, ödeme sonrasında oluşan Başvuru ve Aday Beyan Formu’nun çıktısını alarak formun ekinde belirtilen eklerin Kuruluşumuza kargo/kurye/posta veya elden Kuruluşumuza teslim edilmesi gerekmektedir.

Ekler:

EK/1: Nüfus cüzdanı fotokopisi veya T.C. Kimlik kartı fotokopisi
EK/2: e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilen barkodlu mezun belgesi
EK/3: Bir üst lisansa başvurulması veya lisans değişimi halinde daha önceden alınmış olan bir lisans belgesi var ise ilgili lisansın aslı.

2- Lisans belgesinin teslim tercihi nasıl değiştirilebilmektedir?

Lisans belgesinin teslim tercihine ilişkin değişiklik, imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisiyle birlikte Kuruluşumuzun info@spl.com.tr adresine elektronik posta yoluyla yapılabilmektedir.

3- Elden teslim alınacak olan lisans belgeleri bir başkası tarafından teslim alınabilir mi?

Lisans belgesinin bir başkası tarafından elden teslim alınabilmesi için lisans sahibi tarafından belgenin kim tarafından teslim alınacağını belirten imzalı bir dilekçenin Kuruluşumuza iletilmesi ve teslim alacak kişiye ait nüfus cüzdanı fotokopisinin dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir.

1- Lisans belgesinin kaybedilmesi durumunda, yeni lisans belgesi nasıl alınmaktadır?

Kayıp olan lisans belgesinin yeniden düzenlenebilmesi için lisans belgesinin kaybolduğuna ilişkin imzalı bir dilekçe ve ekinde geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile Kayıp Lisans Yeniden Basım Ücretinin aşağıda bilgisi verilen Kuruluşumuz hesabına yatırıldığına ilişkin dekontun Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir.

Unvan: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
Şube / Hesap No: Denizbank 1. Levent - 9630-5261148-351
IBAN                 : TR63 0013 4000 0052 6114 8000 01

2- Lisans belgesinin herhangi bir geçerlilik süresi bulunmakta mıdır?

Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin (Tebliğ) “Lisans yenileme eğitimi” başlıklı 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasında; “Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar.” hükmü yer almakta olup aynı Tebliğ’in 18’nci maddesinin 1’inci fıkrasında ise “Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Tebliğ maddeleri uyarınca her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimi alınması gerekmektedir. Yenileme eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için internet sayfamızın “Eğitim” başlığını inceleyebilirsiniz.

3- 14 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren VII-128.7 sayılı Tebliğde yeni tanımlanan lisans adlarına denk gelen eski lisansların değişim zorunluluğu bulunuyor mu?

Hayır, VII-128.7 sayılı Tebliğden önce düzenlenen eski isimli lisansların yeni Tebliğ’de denk sayılan lisanslar ile değişim zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak, eski isimli lisanslarını yeni lisans ile değişim yapmak isteyenler SPL Başvuru Sistemi (SBS) üzerinden denk gelen lisansa başvuruda bulunabilirler.

4- Mevcut lisans adlarının İngilizce karşılıkları nedir?

Lisans adlarının İngilizce karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Lisans Türü

License Type

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Capital Market Activities Level 1 License

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

Capital Market Activities Level 2 License

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Capital Market Activities Level 3 License

Türev Araçlar Lisansı

Derivative Instruments License

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Corporate Governance Rating License

Kredi Derecelendirme Lisansı

Credit Rating License

Konut Değerleme Lisansı

Residential Real Estate Appraisal License

Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Real Estate Appraisal License

 

5- Yurt dışından alınan lisans belgeleri Türkiye'de geçerli midir?

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin (VII -128.7) “Yabancı belgelerle çalışma hakkı” başlıklı 26’ncı maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca yurt dışından alınan yabancı belgelerle sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişiler, yabancı uyruklu olmaları veya yurt dışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştıklarını tevsik etmeleri halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip aşağıdaki tabloda belirtilen lisanslar ile yine aşağıdaki tabloda belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve pozisyonlarda görev alabilirler. Benzer yabancı belgeler Kurulca değerlendirilir ve bunlarla ilgili görev alma hakları ilan edilir.

Yabancı Belgelerle Çalışma Hakkı

   

Yabancı Belgeler

Çalışılabilecek Unvan ve Görevler

The Chartered Financial Analyst Level 1

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler

The Chartered Financial Analyst Level 2

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler

The Chartered Financial Analyst Level 3

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler

General Securities Representative Examination (Series7)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler

Chartered Institute for Securities and Investment Level2 Award in Fundamentals of Financial Services

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler

Chartered Institute for Securities and Investment Level3 Certificate in Investment Operations

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler

Chartered Institute for Securities and Investment Level3 Certificate in Investments (Securities and FinancialDerivatives)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler

1- Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) Nedir?

e-LS, Kuruluşumuz tarafından düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavlarının Kuruluşumuz Sınav Merkezlerinde elektronik ortamda bilgisayar üzerinden yapılmasıdır.

2- e-LS Nerede ve Hangi Tarihlerde Yapılmaktadır?

e-LS, İstanbul ilinde aşağıda bilgileri yer alan iki farklı sınav merkezinde yapılmaktadır:

 • SPL Osmanbey Sınav Merkezi
  Adres: 19 Mayıs Mahallesi Hrant Dink Sokağı No:70 34363 Şişli, İstanbul
 • SPL Maslak Sınav Merkezi
  Adres
  : (Bilge Adam Kurumsal) - Noramin İş Merkezi Kat:5 Büyükdere Caddesi No:237 34398 Maslak, Sarıyer, İstanbul

e-LS’ye, "SPL Başvuru Sistemi" üzerinden her zaman başvuru yapılabilmektedir.

3- e-LS’de İstenilen Tarih ve Saatte Sınava Girilebilir mi?

Her bir sınav konusu için ekrana gelen takvimden, sınava girilmek istenilen tarih ve saat seçimi adaylar tarafından işaretlenerek belirlenmektedir. Adaylar, takvimde görüntülenen sınav tarih ve saat seçeneklerinden kendileri için uygun olan zamanı seçebileceklerdir. Başvuru sırasında adaylar tarafından, her bir sınav konusu için ayrı olmak üzere, sadece kontenjanı müsait olan oturumlar için tarih ve saat seçimi yapılabilecektir.

Soru bankasının mevzuata uygun olarak yenilenmesi ve teknik altyapıda yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle Ocak ve Temmuz aylarında e-LS düzenlenmemektedir. Adayların e-LS ye başvuruları sırasında söz konusu hususu dikkate almaları önemlidir.

4- e-LS’ye, sınav gününden en az kaç gün önce başvuruda bulunabilirim?

Adaylar, sınav kontenjanında yer olması durumunda sınav tarihinden 2 gün öncesine kadar başvuruda bulunabilirler.

5- e-LS’de Sınav Başvurusunda Kontenjan Sınırı Var mıdır?

Evet, her oturum için aynı anda sınava alınacak aday sayısı kontenjan ile sınırlıdır.

6- e-LS’de Bir Günde Kaç Adet Sınav Konusundan Sınava Girilebilir?

Adaylar, bir günde en fazla 6 sınav konusundan sınava girebilirler.

7- e-LS’ye Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Sınav başvuruları sadece “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden yapılabilmektedir.

Lisanslama sınavlarına ilk defa katılacak adayların öncelikle “SPL Başvuru Sistemi” ne üye olmaları gerekmektedir. Daha önce “SPL Başvuru Sistemi” ne üye olan adayların tekrar üye olmasına gerek bulunmamaktadır. Başvurulara ilişkin detaylı bilgilere, e-LS Kılavuzu’ndan ulaşılabilir.

8- e -LS’de Sınav Türü Altında Yer Alan Sınav Konularının Tamamının Seçilmesi Gerekir mi?

Sınavlarda girilecek sınav türüne ait tüm sınav konularının seçilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Adaylar istedikleri sınav türüne ait sınav konusunu/konularını seçebilirler. 

9- e-LS’ye Katılmak İçin Mezuniyet Şartı Var mıdır?

Sınavlara katılmak için belirlenmiş mezuniyet şartı bulunmamaktadır.

Mezuniyet şartı, sadece lisans belgesi alım aşamasında aranmaktadır.

10- e-LS’de Sınava Girerken Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler Nelerdir?

-Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (aday tarafından “SPL Başvuru Sistemi”ne Kılavuzda belirtilen şartları sağlayan fotoğraf yüklenerek yazıcıdan alınacaktır) ve

-Geçerli Kimlik Belgesi (Aşağıda sıralanan kimlik belgelerinden biri)

 • Fotoğraflı ve soğuk damgalı T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı,
 • T.C. Kimlik Kartı,
 • T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
 • Süresi geçerli pasaport,
 • Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi.

Yukarıda belirtilenlerin dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartı vb.), sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir

11- e-LS İçin Gerekli Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınabilir?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, e-LS başvurusu tamamlandıktan hemen sonra veya sınav tarihine kadar “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden adaylar tarafından yazıcı aracılığı ile alınır.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi adaylara ayrıca gönderilmez.

12- e-LS Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde Yer Alan Fotoğrafın Özelliği Nasıl Olmalıdır?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’nde; adayın yüzünü açık bir şekilde gösteren, sınav gözetmenlerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön profilden çekilmiş, adayın dışında başka bir kimse veya objenin yer almadığı güncel bir fotoğrafın olması gerekmektedir.

Sınav günü sınav gözetmenlerinin adayı tanımasında önemli olması nedeniyle adayın fotoğraftaki makyaj, saç, bıyık, gözlük gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.

13- e-LS’de Sınav Başlama Saatinden Ne Kadar Zaman Önce Sınav Merkezinde Olmak Gerekir?

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların başvuru sırasında tercih etmiş oldukları sınav merkezinde sınav oturumunun başlama saatinden en az 45 dakika önce hazır bulunmaları zorunludur. Her ne sebeple olursa olsun, sınav oturumu başladıktan sonra gelen hiçbir aday kesinlikle sınava alınmayacağından adayların bu hususa dikkat etmeleri önemle tavsiye edilir.

14- Lisans Almak için Sadece Sınavlardan Başarılı Olmak Yeterli midir?

Sınavlarda başarılı olmak, sınavına girilen lisansın alınabilmesi için yeterli değildir. Lisans alınabilmesi için VII-128.7 sayılı Tebliğ uyarınca belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavından başarılı olunması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezuniyet şartı aranmaktadır. Lisans almak için gerekli olan belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartı sınavdan sonradan da sağlanabilir.

15- e-LS’de Başarılı Olabilmek İçin Geçme Notu Ve Ortalama Ne Olmalıdır?

Sınavlarda başarılı sayılmak için başvurulan lisanslama sınavına ait sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve ilgili lisanslama sınavına ait tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.

16- e-LS’ye Yılda Kaç Kere Girilebilir?

e-LS’de girilecek sınav konusu sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak daha önce girilen sınav konusundan tekrar sınava girebilmek için aradan 60 gün geçmesi gerekmektedir.

17- e-LS’ye Başvuruda Bulunulması Fakat Sınava Girilmemesi Durumunda Aynı Sınav Konusundan En Erken Ne Zaman Başvuruda Bulunabilir?

Sınav başvurusunda bulunulması fakat sınava girilmemesi halinde 60 gün kuralı uygulanmamaktadır. Adaylar, sınav oturum kontenjanlarına göre istenilen sınav tarihi ve seansı seçebilir.

18- e-LS ve Kâğıt Ortamda Girilen Sınavlar Arasında 60 Gün Kuralı Uygulanmakta mıdır?

Hayır. Kâğıt ortamda yapılan lisanslama sınavlarına katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak e-LS’ye girebilirler. Aynı şekilde e-LS’ye giren adaylar 60 gün beklemeksizin kâğıt ortam sınavlarına girebilirler.

19- e-LS Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Ücret tarifeleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

20- e-LS Ücreti Nereye ve Nasıl Ödenir?

Adaylar, sınav ücretini “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden sınav başvurusu esnasında kredi kartı veya banka kartı ile ödemeleri gerekmektedir.

* Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmesi için söz konusu kartların 3D Secure işlemlerine açık olması, açık olmayanlar için ise kartın bankasından bu özelliğin açtırılması gerekmektedir.

21- e-LS Başvuru Ücreti İadesi Yapılabilir mi?

Hayır, sınav ücreti hiçbir nedenle iade edilmez.

Sınav ücretini ödediği halde her ne sebeple olursa olsun sınav başvurusundan vazgeçen, yanlışlıkla sınav başvurusunda bulunan, sınava girmeyen veya herhangi bir şekilde sınav ücretini yatırdığı halde herhangi bir nedenle sınava başvurmayan veya başvuramayan, ödeme işlemi gerçekleştikten sonra seçmiş olduğu sınav konusunu başka bir sınav konusu ile değiştirmek isteyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, başvurusu geçersiz sayılan veya reddedilen adayların ödedikleri ücretler iade edilmez ve aynı başvuru döneminde veya daha sonra düzenlenecek sınavlara devredilmez.

22- e-LS Başvuru Ücretine İlişkin Fatura Nasıl Alınabilir?

Adayların e-LS başvuru ücretlerine ilişkin faturaları, e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında Kuruluşumuz tarafından düzenlenerek adayın “SPL Başvuru Sistemi”nde bulunan e-posta adresine otomatik olarak iletilmektedir. Ayrıca, “SPL Başvuru Sistemi”nin “Faturalarım” bölümünden adaylar tarafından istenildiği zaman alınabilir.

23- e-LS’de Başvuru Yapılan Sınav Konusu Başka Bir Sınav Konusu İle Değiştirebilir mi?

Hayır, adaylar ödeme yaparak sınav başvurusunu tamamladıktan sonra “SPL Başvuru Sistemi”nden ilgili sınav başvurusunu/başvurularına ilişkin seçilen sınav konuları üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.

24- e-LS’de Başvuruda Bulunulan Sınav Konusu için Sınavın Oturum Tarihi ve Saatinde Değişiklik Yapılabilir mi?

Hayır, adaylar ödeme yaparak sınav başvurusunu tamamladıktan sonra “SPL Başvuru Sistemi”nden ilgili sınavlar için sınav tarihi ve saatinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.

25- e-LS’de SPL Tarafından Hangi Hesap Makinelerinin Kullanımına İzin Verilmektedir?

Hesaplama gerektiren sınav konuları için adaylara aşağıdaki tabloda belirtilen üç farklı marka ve modelde finansal hesap makinesi Kuruluşumuz tarafından verilecektir.

Marka

Model

CASIO

FC-200V

TEXAS INSTRUMENTS

BA II Plus Business Analyst

HP

HP 17BII + Financial Calculator

SPL tarafından, verilecek olan finansal hesap makinelerinin kullanımına ilişkin olarak sınav öncesinde veya sınav sırasında herhangi bir eğitim veya bilgi verilmeyecektir.

26- e-LS’de Sınava Girerken Adayların Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç ve Gereçler Nelerdir?

Her türlü hesap makinesi, cep telefonu, çanta, cüzdan, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), kalem, silgi, kalemtıraş, aday tarafından getirilmiş müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla; cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; alfabetik tuş takımı olan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla; yiyecek, ilaç vb. gıda maddeleriyle ve her türlü sıvı içerikli maddelerle sınava girmeleri ve yanlarında bulundurmaları kesinlikle yasaktır. Söz konusu araç ve gereçleri sınav salonunda bulundurmak sınav kurallarına aykırılık olarak değerlendirilecek olup bulunduran adaylar hakkında sınav gözetmenlerince tutanak tutulur.

27- e-LS’ye Yabancı Uyruklu Adaylar Katılabilir mi?

e-LS’ye yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler. Sınavlar, Türkçe olarak yapılmaktadır. 

28- Yabancı Uyruklu Adaylar Sınavlara Nasıl Başvuru Yapabilir?

Yabancı uyruklu vatandaşlar, sınav başvurularını Kuruluşumuzla irtibata geçerek Kuruluşumuzca kendilerine verilecek olan 11 haneli bir numara ile “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden gerçekleştirebilir. Bu aşamada yabancı uyruklu vatandaşlardan söz konusu taleplerine ilişkin dilekçe ve ekinde pasaportlarının yeminli tercümeden geçmiş noter onaylı örneği talep edilir.

29- e-LS’de Engel Durumu ve Sağlık Sorunu Bulunan Adayların Sınav Başvuru İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Engel durumu veya sağlık sorununu bildirmiş olan ve söz konusu durumları Kuruluşumuz tarafından onaylanmış adayların, sınav ve sınav konusu seçme işlemleri diğer adaylarla aynı olup sınav tarihi ve saati kayıt işlemleri (Oturum Seçimi) diğer adaylardan farklılık göstermektedir.

Engel durumu veya sağlık sorununu bildiren adayların kayıt işlemleri Kuruluşumuz tarafından yapılacak olup kendileri için hazırlanmış olan fiziki sınav ortamının müsaitlik durumu göz önünde bulundurularak girilebilecek sınav tarih ve saati hakkında adaya bilgi verilecektir. Söz konusu adaylar, Kuruluşumuz tarafından kendilerine bildirilen tarihte ve saatte sınava girebileceklerdir.

30- Adaylar e-LS’de Hesap Makinesi ve/veya Müsvedde Kâğıt ve/veya Kalem Getirebilir mi?

Hayır, adaylar tarafından sınav salonuna hesap makinesi müsvedde kâğıt veya kalem getirilmesi yasaktır. Kuruluşumuz tarafından talepte bulunan adaylara hesaplama gerektiren sınavlar için finansal hesap makinesi, müsvedde kâğıt ve kalem verilmektedir.

31- e-LS’de Sınav Süresi Ne Kadardır? 

Her bir sınav konusuna ilişkin sınav süresi 45 dakikadır.

32- e-LS’de Sınav Başladıktan Sonra Adaylar İstediği Zaman Çıkabilir mi?

Hayır, sınavın başlamasından sonra 15 dakika içinde, sınavlarını tamamlasalar dahi adayların salondan çıkmalarına izin verilmez.

33- e-LS’de İşaretlenen Cevaplar Değiştirilebilir mi? Ayrıca, İstenilen Sorudan Başlanabilir Mi?

Evet, sınavda verilen cevapların değiştirilmesi ve istenilen sorudan cevaplanmaya başlanması mümkündür.

Adaylar, ekranda yer alan “Soru Listesi” butonuna basarak tüm soruların listesini, her bir soruda işaretlenen cevap seçeneğini ve soruların cevaplayıp cevaplamadığını topluca görüntüleyebilirler.

34- e-LS Sonuçları Ne Zaman ve Nereden Açıklanır?

Adaylar, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 5 iş günü sonra “SPL Başvuru Sistemi”ne giriş yaparak öğrenebilir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmemektedir.

Bununla birlikte; hakkında tutanak tutulan adaylar, ilgili sınav tutanaklarının değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

35- e-LS’de Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Sınav sonuçlarına itirazlar, “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden “Sonuç İtiraz Formu" doldurularak elektronik ortamda yapılır. Sınav sonuç itirazlarının; ilgili sınav konusuna ait sınav sonucunun “SPL Başvuru Sistemi”nde açıklanmasını izleyen (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) 7 iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir.

Bu süre içerisinde SPL kayıtlarına girmeyen itirazlar, ödeme işlemi tamamlanmamış itirazlar, posta yolu veya elektronik posta üzerinden yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

36- e-LS’de Sınav Sonuç İtirazı Ücreti Ne Kadardır Ve Söz Konusu Ücret Nasıl Ödenir?

Ücret tarifeleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav itiraz ücreti ödemeleri 3D uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile "SPL Başvuru Sistemi" üzerinden yapılmaktadır.

37- Geçerli Not Almak Amacıyla Girilen Sınavlarda Daha Düşük Not Alınması Durumunda Hangi Not Geçerli Olur?

Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korur.

38- e-LS’ye Gelmeden Önce Sınavın Yapılış Şekline İlişkin Adaylara Yardımcı Olacak Bir Doküman Veya Görsel Var Mıdır?

Evet, adaylar, sınava gelmeden önce “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden ‘Elektronik Sınav Sistemi Demosu’nu inceleyebilirler. Söz konusu demo geçmiş sınav sorusu veya soruların zorluk derecesine ilişkin olmayıp, ekran kullanımına ilişkindir.

1- Sınava Girerken Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler Nelerdir?

-Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (aday tarafından “SPL Başvuru Sistemi”ne Kılavuzda belirtilen şartları sağlayan fotoğraf yüklenerek yazıcıdan alınacaktır) ve

-Geçerli Kimlik Belgesi (Aşağıda sıralanan kimlik belgelerinden biri)

 • Fotoğraflı ve soğuk damgalı T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı,
 • T.C. Kimlik Kartı,
 • T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
 • Süresi geçerli pasaport,
 • Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi.

Yukarıda belirtilenlerin dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartı vb.), sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

2- Lisanslama Sınav Ücretleri Ne Kadardır? Sınav Ücreti Nereye Ödenmektedir?

Ücret tarifeleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav ücreti ödemeleri 3D uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile "SPL Başvuru Sistemi" üzerinden yapılmaktadır.

3- Konut Değerleme Lisansı ve/veya Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavlarına Katılmak İçin Tecrübe Şartı Gerekir mi?

Hayır, lisanslama sınavlarına katılmak için herhangi bir tecrübe şartı aranmamaktadır.

4- Lisans Almak İçin Lisanslar Arasında Öncelik veya Sıralama Var mıdır? Örneğin; SPF Düzey 3 Lisansına Sahip Olmak için Öncesinde SPF Düzey 1 veya Düzey 2 Lisansına Sahip Olmak Gerekir mi?

Hayır, lisanslar arasında öncelik veya sıralama bulunmamaktadır. İstenilen lisansın sınavına girilip gerekli şartların sağlanması halinde istenilen lisans alınabilir. 

5- Geçerli Not Almak Amacıyla Girilen Sınavlarda Daha Düşük Not Alınması Durumunda Hangi Not Geçerli Olur?

Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korur.

Söz konusu uygulama 24/12/2016 tarihinden itibaren yapılmış olan veya yapılacak sınavlarda uygulanır.

6- Başarılı Olunan Sınav Konularından Tekrar Sınava Girilmesi Gerekir mi?

Daha önce başarılı olunan sınav konularından yeniden sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

7- Sınavdan Başarılı Olduktan Sonra Lisans Belgesini Almak İçin Süre Sınırı Var mı?

Sınavdan başarılı olunması durumunda lisans belgesini almak için belirlenmiş herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır.

Sınavlarda başarılı olma tarihinden itibaren 3 yıldan uzun bir süre geçmiş olması durumunda lisans başvurusunda bulunabilmek için lisans yenileme eğitimi alınması gerekmektedir.

8- Sınav Başvurularında Sınav Türü Altında Yer Alan Sınav Konularının Tamamının Seçilmesi Gerekir mi?

Sınavlarda girilecek sınav türüne ait tüm sınav konularının seçilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Adaylar istedikleri sınav türüne ait sınav konusunu/konularını seçebilirler. 

9- Sınav Konularının Hepsinden Bir Defada Başarılı Olmak Zorunluluğu Var mı?

Lisans almak için girilen sınavlarda, sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

10- Lisanslama Sınavlarına Girebilmek İçin Sermaye Piyasası Kurumlarından Birinde Çalışıyor Olmak Gerekir mi?

Lisanslama sınavlarına girmek için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır, öğrenciler de sınava katılabilir.

11- Lisanslama Sınavları Hakkında Bilgilere Nereden Ulaşılabilir?

Kuruluşumuz internet sayfasından (www.spl.com.tr) “Sınavlar” başlığına tıklayarak sınavlar ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, sınavlara ilişkin sorular için Kuruluşumuzun;

-0850 532 3434 numaralı Uzman Danışma Hattı’nı arayarak,

-info@spl.com.tr adresine elektronik posta ileterek,

-www.spl.com.tr internet sayfamızın “İletişim” bölümünden mesaj göndererek bilgi alabilirsiniz.

12- Lisanslama Sınavlarına Nasıl Başvurulur?

Kâğıt ortamında düzenlenen lisanslama sınavlarına başvurular ilan edilen başvuru süresi içerisinde SPL Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sınav başvurusunun gerçekleştirilmesine ilişkin işlem adımları sırasıyla aşağıda verilmiştir.

 1. SPL Başvuru Sistemine giriş yapılır,
 2. “Yazılı Sınavlar” ve ardından “Yazılı Sınava Başvur” butonuna tıklanır,
 3. “Aday Elektronik Taahhütname” onaylandıktan sonra sırasıyla sınava girilecek il, sınav türü ve sınav konusu seçim işlemleri yapılır,
 4. Ödeme işlemi yapılarak sınav başvuru işlemi tamamlanır.

13- Lisanslama Sınavlarına Katılmak için Ön Şart Bulunmakta mıdır?

Lisanslama sınavlarına başvurmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır, öğrenciler de sınava katılabilir. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlenmeleri uyarınca sınav başvurusu belirli süre için engellenen kişiler söz konusu süreler içerisinde başvuruda bulunamazlar

14- Lisanslama Sınavları Hangi İllerde Düzenlenmektedir?

Lisanslama sınavları aşağıda sayılan illerde düzenlenmektedir.

İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Antalya, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep.

15- Kaç Farklı Lisans Türünde Sınav Düzenlenmektedir?

Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda belirli unvan ve görevlerde çalışacak kişilerin unvan ve görevlerine göre sahip olmaları gereken lisanslara bağlı olarak 8 farklı lisanslama sınavı bulunmaktadır:

1- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı

2- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı

3- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı

4- Türev Araçlar Sınavı

5- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sınavı

6- Kredi Derecelendirme Sınavı

7- Konut Değerleme Sınavı

8- Gayrimenkul Değerleme Sınavı

16- Sınavlarda Başarılı Olabilmek İçin Geçme Notu Ve Ortalama Ne Olmalıdır?

Sınavlarda başarılı sayılmak için başvurulan lisanslama sınavına ait sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve ilgili lisanslama sınavına ait tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.

17- Sınavlara Katılmada Herhangi Bir Sınır Bulunmakta Mıdır?

Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

Aynı konudaki sınavların arasında en az 60 gün olmalıdır. Ancak, elektronik sınav ile yazılı sınav arasında böyle bir sınır bulunmamaktadır.

18- Sınav Notları Ne Kadar Süre Geçerliliğini Korumaktadır?

21-22 Eylül 2013 tarihlerinde ve sonrasında düzenlenmiş sınavlarda başarılı olunan derslerin notları Kuruluşumuzca silinmemektedir.

Daha önce başarılı olunan fakat üzerinden 3 yıl geçen sınav konularına ilişkin notların ilgili yenileme eğitimlerine katılmak koşuluyla, yenileme eğitiminin geçerlilik süresi boyunca geçerliliği korunacaktır.

19- Sınavlara Alınan Notlara Yuvarlama Yapılmakta Mıdır?

İptal edilen soruların olması durumunda iptal edilen sorular hesaplama yapılırken dikkate alınmayacaktır. İptal edilmeyen sorular üzerinden yeniden hesaplama yapılarak alınan toplam puanlar oluşturulacaktır. Ancak, sınav başarı ortalamasında küsurat oluşması halinde, söz konusu küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilebilecektir.

20- Lisanslama Sınavları Alt Konu Başlıkları Nelerdir?

Sınav alt konu başlıklarına "Sınavlar" başlığı altında bulunan "Sınav Konuları ve Alt Konu Başlıkları" sayfasından ulaşabilirsiniz.

21- Geçmiş Dönemlere Ait Lisanslama Sınav Sorularına Nasıl Ulaşabilirim?

2002 Eylül - 2009 Eylül dönemleri arasında düzenlenen sınavların test kitaplarına Sermaye Piyasası Kurulunun internet sayfasında lisanslama sınavları başlığı altında yer alan “Lisanslama Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları” başlığından ulaşabilirsiniz.

2010-2014 dönemi lisanslama sınavlarına ait Lisanslama Sınav Soruları ve Cevap Anahtarlarına ise Kuruluşumuzun internet sayfasında yer alan "Sınavlar" başlığı altındaki "Geçmiş Dönem Lisanslama Sınavları" sayfasından ulaşabilirsiniz.

19-20 Aralık 2014 tarihi ve sonrasında kâğıt ortamda yapılan lisanslama sınav soru ve cevapları yayımlanmamaktadır.

22- Sınav Sonuçlarını Nerede Açıklanmaktadır?

Adaylar, sınav sonuçlarını SPL Başvuru Sistemi üzerinden öğrenebilir.

23- Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilebilir mi?

Evet, adaylar sınav sonuçlarının internette ilanını izleyen 7 iş günü içerisinde SPL Başvuru Sistemi’nde yer alan İtirazlar bölümünden elektronik ortamda itirazda bulunabilirler.

24- Sınav Sorularına İtiraz Edebilir miyim?

İtirazlar, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında herhangi bir yanlışlık olup olmadığının tespitini talep amaçlı yapılmakta olup sınav sorularına itiraz edilememektedir.

25- Sınav Soruları Kimler Tarafından Hazırlanmaktadır?

Sınav soruları, Sınav Kurulunca belirlenen alanında uzman soru yazarları ve redaktörler tarafından hazırlanmaktadır.