MENÜ 

Yenileme Eğitimleri


15 Kasım 2016 Salı

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından verilmiş olan yetki ile ”Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin” ( VII-128.7 ) beşinci bölümü gereği Kuruluşumuz (SPL) lisans sahibi kişilerin ilgili eğitim programlarını düzenlemekle sorumludur.

Kuruluşumuz; ilgili Tebliğ maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) sunulan önerimizin Kurul Karar Organı’nın 14.10.2016 tarihli kararı sonucunda yenileme eğitimlerini iki şekilde düzenlenmektedir:

 

  • Lisans Yenileme Eğitimleri
  • Sınav Konusu (Modül Bazlı) Yenileme Eğitimleri

 

Lisans Yenileme Eğitimleri

Lisans sahiplerine yönelik her 3 yılda bir alınması zorunlu eğitimlerdir. Aynı Tebliğ uyarınca; zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

Kurulun Karar Organı’nın 14.10.2016 tarihli kararı ile, lisans yenileme eğitimlerinin atanma şekli görev veya unvana göre değil sahip olunan lisans türlerine ve bu lisansların sınav konularına göre atanmaktadır. Lisans sahiplerinin eğitim için başvurulan geçmiş 6 ayda aynı zorunlu konulardan başka bir yenileme eğitimi almış olması durumunda, söz konusu aynı zorunlu dersler yerine seçimlik derslerden konu belirleyebilmektedir.

Lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında lisans alınmaya hak kazanıldığı tarih esas alınır. (Eğitim alındıktan sonra bu hesaplamada “En Son Eğitim Tarihi” dikkate alınmaya başlanır.)

Lisans yenileme eğitimi alınması durumunda ilgili lisansın altında bulunan tüm sınav notlarınızın kullanım süresi de lisans yenileme eğitimi tamamlama tarihiniz baz alınarak 3 yıl boyunca uzatılır. 

Lisans yenileme eğitimleri, SPL Başvuru Sistemi (
basvuru.spl.com.tr) veya SPL Online Eğitim Portalı (OEP) üzerinden e-eğitim olarak alınabilmektedir.

Yenileme eğitim programı başvurusu için SPL Başvuru Sistemine (
basvuru.spl.com.tr) giriş yaptıktan sonra “Yenileme Eğitimlerim” sekmesi altından askıya alınmış ilgili lisansınız için yenileme eğitim programınızı oluşturabilirsiniz.

Lisans yenileme eğitiminin, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanması gerekmekte olup, 30 gün içerisinde tamamlanmayan lisans yenileme eğitimi programı pasif hale gelecektir. Lisansın geçerlilik süresinin uzatılabilmesi için ilgili yenileme eğitim programının tekrar ödeme yapılarak satın alınması gerekmektedir.

Lisans yenileme eğitimi programı tamamladıktan sonra SPL Başvuru Sistemi üzerinden mutlaka lisans yenileme eğitimi tamamlama durumunun ve lisans geçerlilik tarihinin güncellenip / güncellenmediğinin kontrol edilmesi gerekir.Sınav Konusu (Modül Bazlı) Yenileme Eğitimleri

Sınav Konusu (Modül Bazlı ) yenileme eğitimleri ile;  sınavlardan daha önce başarılı olunan fakat üzerinden 3 yıl geçen sınav notlarının, ilgili sınav konusuna ait yenileme  eğitiminin tamamlanması koşulu ile 3 yıl boyunca tekrar geçerli olması sağlanmaktadır.

21-22 Eylül 2013 tarihlerinde ve sonrasında düzenlenmiş sınavlarda alınmış notların Kuruluşumuzca silinmesi işlemi bundan sonra yapılmayacağından modül yenileme eğitimleri belirtilen tarih sonrasındaki notlar için geçerli olacaktır.

İlgili modül yenileme eğitimlerine, SPL Başvuru Sistemi üzerinden (
basvuru.spl.com.tr) veya SPL Online Eğitim Portalı (OEP) üzerinden e-eğitim olarak alınabilmektedir.

 

SPL Başvuru Sistemi
 

Okunma Sayısı: 82925 Diğer Eğitim


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.