MENÜ 

Yabancı Belgelerle Çalışma Hakkı


19 Ağustos 2016 Cuma

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin (Tebliğ) 26’ncı maddesi uyarınca; sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişiler, yabancı uyruklu olmaları veya yurt dışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştıklarını tevsik etmeleri halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip aşağıda yer alan tabloda belirtilen lisanslar ile yine aynı tabloda belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve pozisyonlarda görev alabilirler. Benzer yabancı belgeler Kurulca değerlendirilir ve bunlarla ilgili görev alma hakları ilan edilir.
 

Yabancı Belgelerle Çalışma Hakkı Tablosu
 

Yabancı Belgeler

Çalışılabilecek Unvan ve Görevler

The Chartered Financial Analyst Level 1

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler

The Chartered Financial Analyst Level 2

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler

The Chartered Financial Analyst Level 3

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler

General Securities Representative Examination (Series 7)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler

Chartered Institute for Securities and Investment Level 2 Award in Fundamentals of Financial Services

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler

Chartered Institute for Securities and Investment Level 3 Certificate in Investment Operations

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler

Chartered Institute for Securities and Investment Level 3 Certificate in Investments (Securities and Financial Derivatives)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler

 

Okunma Sayısı: 8452 Diğer Lisanslama


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.