MENÜ 

Tecrübe Sürelerine İlişkin Lisans Görev Tablosu


19 Ağustos 2016 Cuma

Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğlerinde sermaye piyasasında çeşitli unvan ve görevlerde çalışacak personel için çalışma koşulu olarak aranan tecrübe sürelerine ilişkin tablo aşağıda verilmektedir:
 

UNVAN VE GÖREVLER GEREKLİ LİSANSLAR ÇALIŞMA ŞARTI OLARAK ARANAN TECRÜBE KONUSU VE SÜRESİ İLGİLİ MEVZUAT
ARACI KURUMLAR      
Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı  (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için) Mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 7 yıl tecrübesi olması. III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ  14. Madde
Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için) Mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 7 yıl tecrübesi olması. III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ 14. Madde
Portföy Aracılığı Birimi Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 
(Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)
Finans piyasalarında en az 5 yıl tecrübesi olması. III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 23. Madde
Portföy Yöneticisi (Bireysel) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.) Finans piyasalarında en az 5 yıl tecrübesi olması. III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 39. Madde
Yatırım Danışmanı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Finans piyasalarında en az 3 yıl tecrübesi olması. III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 47. Madde
Müfettiş/Teftiş Birimi Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı  Sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, banka ve kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk konularında en az 3 yıl tecrübesi olması. Seri: V, No: 68 Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 16. Madde
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ      
Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Finansal piyasalar alanında en az 7 yıl III.55-1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği 20. Madde
Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Finansal piyasalar alanında en az 7 yıl III.55-1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği 20. Madde
İç Kontrol Elemanı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu ile denetimi veya hukuk konularında en az 3 yıl III.55-1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği 11. Madde 
Portföy Yöneticisi (Bireysel) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı  Finans piyasalarında en az 5 yıl tecrübesi olması. III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 39. Madde
Portföy Yöneticisi (Bireysel - Türev araç işlemi yapılması halinde) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı Finans piyasalarında en az 5 yıl tecrübesi olması. III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 39. Madde
Yatırım Danışmanı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı  Finans piyasalarında en az 3 yıl tecrübesi olması. III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 47. Madde
Risk Yönetim Birimi Personeli Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı Risk kontrolüne ilişkin işlemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe düzeyi III.55-1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği 12. Madde 
Fon Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı Sermaye piyasaları alanında en az 7 yıl III.55-1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği 20. Madde
MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI      
Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sermaye piyasası alanında en az 5 yıl III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 5. Madde
Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı (Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde) Sermaye piyasası alanında en az 5 yıl III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 5. Madde
SERBEST YATIRIM FONLARI      
Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı Sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ve bu fonlar konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 5. Madde
GARANTİLİ VE KORUMA AMAÇLI YATIRIM FONLARI      
Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı Sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ve bu fonlar konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 5. Madde
PORTFÖY SAKLAMA KURULUŞLARI      
Saklama Hizmet Birimi Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı Sermaye piyasası ve/veya bankacılık alanında en az 5 yıl III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği 8. Madde
İç Kontrol Elemanı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı Sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk alanlarında en az 3 yıl III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği 18. Madde
Risk Yönetim Birimi Personeli Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı Risk kontrolüne ilişkin işlemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe düzeyi III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği 19. Madde
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI      
Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Finansal piyasalar alanında en az 7 yıl III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 17. Madde
Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sermaye piyasası alanında en az 3 yıllık tecrübe III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 19. Madde
Portföy Yöneticisi (Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı Sermaye piyasası alanında en az 3 yıllık tecrübe III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 19. Madde
İç Kontrol Personeli Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu ile denetimi veya hukuk alanlarında en az 3 yıl (İlgili personelin ortaklık dışından sağlandığı durumlarda da söz konusu tecrübe şartı aranır) III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 20. Madde
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ      
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme Lisansı Gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olması. (*) 
veya
Tecrübe koşulunu sağlayan nitelikte SPL tarafından düzenlenen eğitim ve bu eğitime ilişkin sınavları başarıyla tamamlamış olması.
Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 3. Madde 
ve 
17.07.2014 tarihli ve 22/735 sayılı Kurul İlke Kararı
Konut Değerleme Uzmanı Konut Değerleme Lisansı Gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1 yıl tecrübesi olması. (**) 
veya 
Tecrübe koşulunu sağlayan nitelikte SPL tarafından düzenlenen eğitim ve bu eğitime ilişkin sınavları başarıyla tamamlamış olması.
Seri:VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 3. Madde
ve 
17.07.2014 tarihli ve 22/735 sayılı Kurul İlke Kararı
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ      
Derecelendirme Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Lisansı Ekonomi, maliye, muhasebe, finans, denetim, iç kontrol, istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme, değerleme, kurumsal yönetim alanlarında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarının en az birinde uzman düzeyinde ya da öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya yönetici olarak en az 5 yıllık deneyime sahip bulunmaları Seri:VIII, No:51 sayılı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği 10. Madde
Derecelendirme Uzmanı Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Lisansı Ekonomi, maliye, muhasebe, finans, denetim, iç kontrol, istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme, değerleme, kurumsal yönetim alanlarında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarının en az birinde uzman düzeyinde ya da öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya yönetici olarak en az 3 yıllık deneyime sahip bulunmaları Seri:VIII, No:51 sayılı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği 10. Madde
KREDİ DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ      
Derecelendirme Komitesi Üyesi Kredi Derecelendirme Lisansı Ekonomi, maliye, muhasebe, finans, denetim, iç kontrol, istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme, değerleme, kurumsal yönetim alanlarında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarının en az birinde uzman düzeyinde ya da öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya yönetici olarak en az 5 yıllık deneyime sahip bulunmaları Seri:VIII, No:51 sayılı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği 10. Madde
Derecelendirme Uzmanı Kredi Derecelendirme Lisansı Ekonomi, maliye, muhasebe, finans, denetim, iç kontrol, istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme, değerleme, kurumsal yönetim alanlarında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarının en az birinde uzman düzeyinde ya da öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya yönetici olarak en az 3 yıllık deneyime sahip bulunmaları Seri:VIII, No:51 sayılı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği 10. Madde

 

  • (*) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde; asgari 4 yıllık üniversite mezunu, Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavını geçmiş, ancak gayrimenkul değerleme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişiler de Uzman Yardımcısı sıfatıyla değerleme kuruluşlarında imza yetkisi olmaksızın değerleme faaliyetlerinde bulunarak asgari tecrübe şartlarını tamamlayabilirler.
  • (**) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde; asgari 4 yıllık üniversite mezunu, Konut Değerleme Lisansı Sınavını geçmiş, ancak konut değerleme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişiler de Uzman Yardımcısı sıfatıyla değerleme kuruluşlarında imza yetkisi olmaksızın değerleme faaliyetlerinde bulunarak asgari tecrübe şartlarını tamamlayabilirler.
Okunma Sayısı: 37725 Diğer Lisanslama


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.