MENÜ 

Sınav Politikamız


22 Ağustos 2016 Pazartesi

Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavları Sermaye Piyasası Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde kağıt ortamda ve elektronik ortamda olmak üzere, VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ)'de belirlenen esaslara uygun olarak Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sermaye piyasasında çalışmak isteyen kişilerin görev ve ihtisas konularına göre farklı lisans belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Herhangi bir lisans belgesini alabilmek için lisanslama sınavlarından başarılı olmak ve sınav sonrası koşulları yerine getirmek zorunludur.

Sınavlarda başarılı olanlar, diğer şartları da yerine getirmek suretiyle Kuruluşumuzdan ilgili lisans belgesini alabilirler.

Sınavlar; sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışanların veya bu alanlarda çalışmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla düzenlenmektedir.

8 farklı lisansa ait 8 sınav türü bulunmakta olup her bir sınav türü farklı sayıda sınav konusu içermektedir. Toplamda ise 19 adet sınav konusu bulunmakta olup her bir sınav konusu 25 sorudan oluşmaktadır.

Lisanslama sınavlarına başvurabilmek için okul mezuniyeti şartı bulunmamaktadır. İsteyen herkes lisanslama sınavlarına başvuruda bulunabilir. Ancak, belirli bir lisansın alınabilmesi için lisanslama sınavlarından başarılı olunduktan sonra belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir.

Okunma Sayısı: 146431 Diğer Sınavlar


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.