MENÜ 

Sınav Politikamız


22 Ağustos 2016 Pazartesi

Sınavlar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) verdiği yetki çerçevesinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) tarafından düzenlenmektedir.
 

Sermaye piyasasında çalışmak isteyen kişilerin görev ve ihtisas konularına göre farklı lisans belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Herhangi bir lisans belgesini alabilmek için lisanslama sınavlarından başarılı olmak ve sınav sonrası koşulları yerine getirmek zorunludur.
 

Sınavlarda başarılı olanlar, diğer şartları da yerine getirmek suretiyle Kuruluşumuzdan ilgili lisans belgesini alabilirler.
 

Lisanslama sınav tarihleri internet sitemiz üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır.
 

Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavları, Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) verdiği yetki çerçevesinde VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde (Tebliğ) belirlenen esaslara uygun olarak Kuruluşumuzca gerçekleştirilmektedir.
 

Sınavlar; sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışanların veya bu alanlarda çalışmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla düzenlenmektedir.
 

8 farklı lisansa ait 8 sınav türü bulunmakta olup her bir sınav türü farklı sayıda sınav konusu içermektedir. Toplamda ise 19 adet sınav konusu bulunmakta olup her bir sınav konusu 25 sorudan oluşmaktadır.
 

Lisanslama sınavlarına başvurabilmek için okul mezuniyeti şartı bulunmamaktadır. İsteyen herkes lisanslama sınavlarına başvuruda bulunabilir. Ancak, belirli bir lisansın alınabilmesi için lisanslama sınavlarından başarılı olunduktan sonra belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir.
 

Okunma Sayısı: 94118 Diğer Sınavlar


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2018 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.