MENÜ 

Sicil Politikamız


19 Ağustos 2016 Cuma

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin (Tebliğ) 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında; Kuruluşumuz tarafından sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan lisansa tabi personele ait bilgilerin kaydı tutulmakta, sicil bilgilerinden Kurulca uygun görülenler yine Kurulca uygun görülen kurum ve kuruluşların erişimine açılmakta, kamuya açık bilgi sorgulaması ile bilgilerinin paylaşılmasına onay veren kişilerin sahip oldukları lisanslar, mevcut iş bilgisi, geçmiş iş tecrübeleri, işlem yasaklı olup olmadığı, vb. bilgilerinin diğer kurumlar veya kişiler tarafından görüntülenebilmesi sağlanmaktadır.

 

Tebliğin 19’uncu maddesi uyarınca; lisansa tabi kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıkların, bu kişileri işe giriş tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde ve söz konusu kişilerin işten ayrılmaları halinde ise, ayrılış tarihinden itibaren yine 10 iş günü içerisinde, ilgili kurumun LSTS üzerinde tanımlı insan kaynakları yetkilisi veya söz konusu işlemleri yapmakla görevlendirilmiş kişiler tarafından Kuruluşumuza bildirimde bulunulması zorunludur. Bu bildirimler Kurul tarafından belirlenen içeriğe ve yönteme göre yazılı veya elektronik olarak yapılır.

Okunma Sayısı: 17292 Diğer Sicil


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.