MENÜ 

Sicil Bildirim Türleri


9 Ekim 2015 Cuma

1- Personel İşe Başlama Bildirimi

Lisansa tabi kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar, bu kişilerin işe giriş tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Kuruluşumuza bildirimde bulunmak zorundadırlar.
 

2-Personel İşten Ayrılma Bildirim

Lisansa tabi kişilerin işten ayrılmaları halinde, ayrılış tarihinden itibaren yine 10 iş günü içerisinde söz konusu kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar tarafından Kuruluşumuza bildirimde bulunulması zorunludur.
 

3-Personel Görev/Görev Yeri/Unvan Değişikliği Bildirimi

Lisansa tabi kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar, bu kişilerin iş bilgilerinde yer alan görev, görev yeri ve unvan gibi bilgilerinde değişiklik olması durumunda değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Kuruluşumuza bildirimde bulunulması zorunludur.
 

4-Yatırım Kuruluşlarının Merkez Dışı Örgüt Açılışına İlişkin Bildirim

Yatırım kuruluşlarının yeni bir merkez dışı örgüt açması durumunda lisansa tabi personellerin bu birimlerde çalışabilmesi ve sistem üzerinde takip edilebilmesini teminen ilgili kurumlarca merkez dışı örgüt ile ilgili bilgilerin Kuruluşumuza bildirilmesi gerekmektedir.
 

5-Yatırım Kuruluşlarının Merkez Dışı Örgüt Faaliyetlerinin Sürekli veya Geçici Durdurulmasına İlişkin Bildirimler

Yatırım kuruluşlarının yeni bir merkez dışı örgüt açması durumunda lisansa tabi personellerin bu birimlerde çalışabilmesi ve sistem üzerinde takip edilebilmesini teminen ilgili kurumlarca merkez dışı örgüt ile ilgili bilgilerin Kuruluşumuza bildirilmesi gerekmektedir. LSTS’de yer alan merkez dışı örgütlerin sürekli veya geçici olarak durdurulması halinde de gerekli işlemleri LSTS üzerinden gerçekleştirip, ilgili kurumlarca Kuruluşumuza 10 iş günü içerisinde bildirimde bulunulması gerekmektedir.
 

6-Sermaye Piyasası Kurumlarının Adres, Telefon ve Diğer İletişim Bilgilerine Dair Değişiklik Bildirimi

Sermaye piyasası kurumlarının, LSTS’de yer alan merkez ve merkez dışı örgütlerinin iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda Kuruluşumuza yapılan bildirim türüdür.

Okunma Sayısı: 10456 Diğer Sicil


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.