MENÜ 

Merak Ettikleriniz


24 Ağustos 2016 Çarşamba

dghghkjşl
Okunma Sayısı: 137404 Diğer Merak Ettikleriniz


 • Yenileme Eğitimlerine İlişkin Sorular

  1- Lisans yenileme eğitimi nedir?

  İlgili Tebliğ uyarınca lisans sahibi olanların 3 yılda bir katılmasının zorunlu olduğu ve online olarak yapılan eğitim türüdür. 

  2- Modül yenileme eğitimi nedir?


  Sınavlardan daha önce başarılı olunan fakat üzerinden 3 yıl geçen sınav notlarının, ilgili sınav konusuna ait yenileme  eğitiminin tamamlanması koşulu ile 3 yıl boyunca tekrar geçerli olmasını sağlayan ve online olarak yapılan eğitim türüdür.


  3- Lisans / modül yenileme eğitimi başvurusunu nereden yapabilirim?

  Lisans / modül yenileme eğitim başvurusu, SPL Başvuru Sistemi (basvuru.spl.com.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  4- Lisansımın yenileme eğitimi ihtiyacı durumunu hangi alandan görüntüleyebilirim?

  Lisans eğitim ihtiyacı durumunu, SPL Başvuru Sistemi (basvuru.spl.com.tr) üzerindeki “Lisanslarım" menüsü tıklanarak “Geçerlilik Tarihi“ alanından veya Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) üzerindeki "Lisans Bilgileri" sekmesinde yer alan "Geçerlilik Tarihi" alanından lisans durumu görüntülenebilir.
   
  5- Lisans / modül yenileme eğitimi başvurusu için hangi adımları izlemeliyim?
  - SPL Başvuru Sistemine (basvuru.spl.com.tr) giriş yapılması,
  Menüde yer alan "Yenileme Eğitimlerim" alanının tıklanması,
  - Açılan ekranda ilgili lisans / modül önünde yer alan "Lisans Yenileme Eğitimine Başvur" / "Modül Yenileme Eğitimine Başvur" butonunun tıklanması,
  Ardından açılan ekranda (program oluşturma ekranı) zorunlu eğitimlerle birlikte, programın toplam kredi sayısı dikkate alınarak "Seçmeli Eğitimler" alanından istenilen eğitimlerin seçilmesi ve program oluşturulması,
  Oluşturulan programın ödeme işleminin kredi / banka kartı ile yapılması,
  - “OEP Eğitim Portalına Giriş” butonu aracılığıyla SPL Online Eğitim Portalına giriş yapılarak satın alınan programda yer alan eğitimlerin izlenmesi

  6- Lisans yenileme eğitimine başvuramıyorum? Neden?

  Lisans yenileme eğitimine, lisans geçerlilik tarihinden maksimum 30 gün veya daha az bir süre kala başvuru yapılabilmektedir.

  7- Modül yenileme eğitimine başvuramıyorum? Neden?

  Geçerliliğini yitirmiş modülleri tekrar geçerli hale getirmek ve bu sayede ilgili lisansa başvuru yapabilme imkanı veren modül yenileme eğitimi, sınav başvurusu yapılan lisanslama sınavından başarılı olduktan sonra belge başvurusunda bulunmadan önce alınabilmektedir.

  8- Lisans / modül yenileme eğitimlerini izlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  Lisans yenileme eğitimi programı içerisindeki e-eğitimler izlenirken, programın tamamlanma koşulları dikkate alınarak ilerlenmelidir. Programın tamamlanma koşullarına göre; eğitimlerin tamamlanmış kabul edilebilmesi için her bir e-eğitimde %90 ve üzeri orana ulaşılması ve yine her bir e-eğitim için belirlenmiş minimum sürenin aşılması gerekmektedir. 

  9-  Lisans yenileme eğitim ihtiyacı tarihi hesaplanırken hangi unsura dikkat edilir?

  İlk lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihi esas alınır.

  Lisans yenileme eğitimi alınarak tamamlandıktan sonra ise eğitimi tamamlama tarihi dikkate alınarak bir sonraki lisans yenileme eğitimi tarihi belirlenir.

  10- Lisans / modül yenileme eğitimi sonunda sınav uygulaması bulunuyor mu?

  Lisans / modül yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz. Ancak, eğitimin içeriğinde bulunabilecek not verilemeyen değerlendirme sorularının doğru cevaplanması ve eğitim süresinin en az % 90'ına katılım zorunludur. Bu zorunluluklara uymayanlar eğitimi yeniden almak zorundadırlar.

  11- Lisans / modül yenileme eğitimini ne kadar sürede tamamlayabilirim?

  Lisans / modül yenileme eğitim programları, kullanıcılar tarafından oluşturulduğu için program süreleri, tercih edilen eğitime göre değişiklik göstermektedir. Bundan dolayı süre belirtilememektedir.

  12- Lisans / modül yenileme eğitimini satın aldıktan sonra hemen bitirmek zorunda mıyım? 

  Eğitimler, 7/24 internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan izlenebilmekte, eğitimlerden istenilen zaman diliminde çıkış işlemi gerçekleştirilebilmekte ve eğitimlere tekrar giriş yapıldığında en son kalınan bölümden devam edilebilmektedir. Bundan dolayı program, aynı gün içerisinde veya 30 farklı günde (program süresi içerisinde) tamamlanabilmektedir.

   
  13- Lisansımın eğitim ihtiyacı oluşmadan (askıya alınmadan) lisans yenileme eğitimi alabilir miyim?

  Lisans yenileme eğitimi, lisans geçerlilik tarihinden (lisansın askıya alınma tarihi) maksimum 30 gün veya daha az süre kala alınabilir.

  14- Geçerliliğini yitirmiş (sarı renkli) notuma ilişkin modül yenileme eğitimini ne zaman alabilirim?

  Geçerliliğini yitirmiş modülleri tekrar geçerli hale getirmek ve bu sayede ilgili lisansa başvuru yapabilme imkanı veren modül yenileme eğitimi, sınav başvurusu yapılan lisanslama sınavından başarılı olduktan sonra, belge başvurusunda bulunmadan önce alınabilmektedir.

  15- Lisansa ilişkin yenileme eğitimi ihtiyacı oluşmasından sonra lisans durumu ne olur?

  Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayan kişilerin lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

  16- Lisansı askıya alınanlar (yenileme eğitimi ihtiyacı bulunanlar) lisans konusu faaliyette bulunmalarına rağmen yenileme eğitimlerine katılmamaları durumunda lisans iptal olur mu?

  Lisanslı kişilerin Kanuna, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde lisanslarının geçici veya sürekli olarak iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

  17- Lisansa konu faaliyette bulunmuyorum ya da çalışmıyorum. Lisans yenileme eğitimi alma zorunluluğum bulunuyor mu? 

  Bu kapsamdaki lisans sahiplerinin, lisans yenileme eğitimi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Lisansa konu faaliyette bulunmadığı veya çalışmadığı için yenileme eğitimi almayan ve bundan dolayı lisansı askıya alınanlar, lisans konusu faaliyette bulunmadan önce lisans yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisansını tekrar geçerli hale getirilebilir.   

  18- Birden fazla lisansım bulunuyor. Her biri için ayrı ayrı lisans yenileme eğitimi almalı mıyım?

  Tebliğ kapsamında belirtilen görev tanımı, hangi lisans(lar)ın kapsamına giriyorsa ilgili lisans(lar)ın, lisans yenileme eğitiminin alınması zorunludur. Kapsam dışında kalan lisans(lar)a yönelik lisans yenileme eğitimi alınması zorunlu değildir.

  19- Lisans / modül yenileme eğitimi programını satın aldım ne kadar sürede eğitimi tamamlamam gerekir?

  Lisans / modül yenileme eğitimi, satın alınma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir. 30 gün içerisinde tamamlanamayan eğitim programı, sistem tarafından otomatik olarak pasife alınacaktır.

  20- Lisans / modül yenileme eğitimi satın aldıktan sonra programda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  - Programın tamamlanma koşullarına uyularak e-eğitimlerin izlenmesi gerekmektedir.
  - Programın tamamlanma koşullarına göre; programda yer alan her bir e-eğitimde en az % 90 ve üzeri orana ulaşılması ve yine her bir e-eğitim için belirlenmiş minimum sürenin de  aşılması gerekmektedir.
  - Programın tamamlanma koşullarından birinin eksik olması durumunda ilgili e-eğitim ve program tamamlanmış kabul edilmeyecektir. Örneğin; SPL Online Eğitim Portalı (eğitimlerin izlendiği ara yüz) üzerindeki bir e-eğitimde %100 oranına ulaşılmış bir kullanıcının bu oran ile birlikte SPL Başvuru Sisteminde program detaylarının yer aldığı alanda ilgili e-eğitim için belirtilen minimum süreyi de aşmış olması gerekmektedir. 

  - Programı tamamlayan kullanıcılara, programı tamamladıklarına dair sistem tarafından otomatik olarak e-posta gönderimi yapılmaktadır. Bu e-postayı almayan kullanıcılar, SPL Başvuru Sistemi üzerinde programının detaylarını ve lisans / modül geçerlilik tarihlerinin güncellenip güncellenmediğini kontrol etmelidir. 

  21- Yakın tarihte lisans yenileme eğitimi aldım. Farklı bir lisansıma yönelik tekrar yenileme eğitimi başvurusunda bulunacağım. Daha önce aldığım eğitimleri tekrar mı izlemek zorundayım?

  Lisans sahipleri, eğitim için başvurulan geçmiş 6 ayda aynı zorunlu konulardan başka bir yenileme eğitimi almış olması durumunda, söz konusu aynı zorunlu dersler yerine seçimlik derslerden farklı eğitimler tercih edebilmektedir. Aynı eğitimlerin tekrar tercih edilmesi durumunda tekrar izlenmesi gerekecektir.

  22- Lisans yenileme eğitimine ilişkin e-faturamı, ne zaman ve hangi alandan temin edebilirim?


  Lisans yenileme eğitimi için ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren en geç 7 iş günü içerisinde kullanıcıların sistemde kayıtlı e-posta adreslerine e-faturaları otomatik olarak gönderilmektedir. E-faturanın, ilgili e-posta adresine ulaşmaması durumunda SPL Başvuru Sistemindeki menü alanında yer alan "Faturalarım" menüsünden ilgili e-fatura, indirilerek temin edilebilmektedir.

 • Mesleki Gelişim Eğitimlerine İlişkin Sorular

  1- Mesleki gelişim eğitimleri nedir?

  Mesleki gelişim eğitimleri, sermaye piyasası çalışanlarının finans dünyasındaki dinamik yapısında mesleki bilgi ve yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerdir.

  2- Mesleki gelişim eğitimlerinizi nereden görüntüleyebilirim?


  Mesleki gelişim eğitimlerimize web sitemizdeki “Eğitim” başlığı altında bulunan “Eğitim Takvimi” sekmesinden görüntüleyebilirsiniz.

  3- 
  Mesleki gelişim eğitimlerine kimler katılabilir?

  Eğitimlerimize ilgi duyan, ilgili alanlarda kendini geliştirmek isteyen herkes mesleki gelişim eğitimlerine katılabilir. 

  4- Mesleki gelişim eğitimlerini kimler vermektedir?​

  Mesleki gelişim eğitimleri sektörde deneyimli eğitmenler ve alanında yetkinlik kazanmış akademisyenler tarafından verilmektedir.

  5- Mesleki gelişim eğitimlerine başvuruyu nereden yapabilirim?

  Başvurularınızı, 0850 532 34 34 numaralı Uzman Danışma hattından "2" yi tuşlayarak ilgili uzmanlarımız aracılığıyla veya egitim@spl.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

  6- Kuruluşunuzda lisanslama sınavlarına yönelik eğitimler düzenleniyor mu?​

  Kuruluşumuz tarafından lisanslama sınavlarına hazırlık eğitimi düzenlenmemektedir.  

 • Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına İlişkin Sorular

  1- Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı (Tecrübe Koşulu) Nedir?

  Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun 17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararı kapsamında, Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve / veya Konut Değerleme Lisansı sahibi olan ancak tecrübe koşulunu sağlayamayan adaylar için, içeriği Kuruluşumuz ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından belirlenmiş ve Kurul tarafından onaylanmış, eğitimi başarıyla tamamlayanların gerekli tecrübe koşulunu (3 yıl) sağladıkları programdır.

  2- Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına (Tecrübe Koşulu) Kimler Başvuru Yapabilir?


  Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına, Konut Değerleme veya Gayrimenkul Değerleme Lisanslama Sınavından başarılı olan ve belge başvurusunda bulunarak belgesi Kuruluşumuz tarafından düzenlenmiş (Aktif Lisans) kişiler başvuruda bulunabilmektedir.

  3- Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına (Tecrübe Koşulu) Nasıl Başvuru Yapabilirim?


  Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen evrak ve bilgileri, gayrimenkulegitimleri@spl.com.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmekte olup ön kayıtların yapılmasında ilgili e-posta adresine yapılan başvuru tarihleri esas alınacaktır. Kargo, kurye vb. ile gönderilen veya elden teslim edilen evraklar ile başvuru kabul edilmeyecektir.

  1. Gayrimenkul veya Konut Değerleme Lisans belgesinin taranmış hali
  2. Eksiksiz olarak doldurulmuş eğitim ön kayıt formunun ıslak imzalı taranmış hali (Ön kayıt formu için 
  tıklayınız)

  4- Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı (Tecrübe Koşulu) hangi tarihlerde düzenleniyor?

  Henüz programa başvuru yapmamış olan adaylar için belirlenmiş bir tarih bulunmamaktadır. Programa başvuru yapan adayların, ön kayıt işleminin gerçekleştiği grupta yeterli kontenjana ulaşıldığında programla ilgili tarihler belirlenmekte ve ön kaydı alınan adaylar ile e-posta aracılığıyla paylaşılmaktadır.

 • Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminin Kullanımına İlişkin Sorular

  1 - Sicil tutma ne demektir?

  Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan lisansa tabi personele ait bilgilerin kaydının tutulması, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuya açıklanması faaliyetlerinin Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmesidir.

  2 - Sicil bilgileri kapsamında hangi bilgiler bulunmaktadır?

  Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan lisansa tabi personele ait sicil bilgileri kapsamında kişilerin sahip oldukları lisanslar, mevcut iş bilgisi, geçmiş iş tecrübeleri, işlem yasaklı olup olmadığı, eğitim durumları, yabancı dil, ilişik kesme vb. bilgiler bulunmaktadır.

  3 - Sicil bilgilerinin kamuya açıklanması mümkün müdür? Açıklanan bilgilerden yararlanabilir miyim?

  Kurul tarafından Kuruluşumuza verilen sicil tutma faaliyetleri kapsamında; kamuya açık bilgi sorgulaması ile sicil bilgilerinin paylaşılmasına onay veren kişilerin sahip oldukları lisanslar, mevcut iş bilgisi, geçmiş iş tecrübeleri, eğitim durumları, yabancı dil, ilişik kesme ve işlem yasaklı olup olmadığı bilgilerine Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’nde (LSTS) yer alan “Kamuya Açık Bilgi Sorgulama” başlığından ulaşılabilmektedir.

  Sicil bilgilerinin kamuoyuna açıklanabilmesi için kişilerin LSTS üzerinde sicil bilgilerinin kamuya duyurulması tercihinin “Evet” olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

  “Hayır” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda kamuoyuna herhangi bir sicil bilgisi paylaşımı yapılmamaktadır.

  4 - İnternete girebiliyorum ama Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’ne erişemiyorum. Ne yapmalıyım?

  Bazı kurumlar çalışanlarının internet kullanımlarına güvenlik politikaları nedeniyle değişik kısıtlamalar getirmektedir. Bu kapsamda, Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nin (LSTS) adresini yazdığınız halde hiçbir şekilde sayfaya erişim sağlayamıyorsanız sorun internet bağlantınızın 8443 no'lu porta kapalı olmasından kaynaklanabilir. İlgili portun açılması için kurumunuz bilgi işlem bölümünden yardım isteyebilir veya kurum dışında başka bir bilgisayardan giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

  5 - Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde (LSTS) karşılaştığım sorunu veya LSTS ile ilgili sorularımı kime iletebilirim?

  LSTS’de karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin olarak veya LSTS ile ilgili sorular için Kuruluşumuzun; -0850 532 3434 numaralı Uzman Danışma Hattı’na telefon açarak,
  -
  info@spl.com.tr adresine elektronik posta ileterek,
  -
  www.spl.com.tr internet sayfamızın “İletişim” bölümünden mesaj göndererek,
  - Sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışıyorsanız kurumunuzun insan kaynakları yetkililerine ulaşarak,
  bildirebilirsiniz.

  6 - Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde (LSTS), “İş Bilgileri” ekranında yer alan bilgileri kendim doldurabilir miyim?

  Söz konusu “İş Bilgileri” ekranında yer alan bilgiler, sicil bildirimleri kapsamında sermaye piyasası kurumlarının veya halka açık ortaklıkların LSTS'de işlem yapma yetkilileri tarafından doldurulmaktadır. Kişiler kendi kullanıcı yetkileri ile bu alanda işlem yapamazlar.

  7 - Daha önce çalıştığım sermaye piyasası kurumu Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde iş bilgilerime ilişkin bir bildirimde bulunmamış, “Geçmiş İş Tecrübesi” başlığına geçmiş iş tecrübemi eklemek istiyorum. Ne yapmalıyım?

  Sermaye piyasası kurumları veya halka açık ortaklıklardaki geçmiş iş tecrübenizin LSTS’de yer alabilmesini teminen aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruluşumuza başvurmanız gerekmektedir.
  - “Geçmiş İş Tecrübesi” başlığında geçmiş iş tecrübenizin yer almasını istediğinizi belirten bir dilekçe,
  - Çalışılan sermaye piyasası kurumlarından veya halka açık şirketlerden alınan ilgili görevde çalıştığınızı ve çalışma sürenize ilişkin hizmet belgesi/belgeleri,
  - SSK Sigortalı Hizmet Dökümü (İşyeri No'ları dilekçede ayrıca açıklanmalıdır.)

  8 - Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’nde (LSTS) bulunan elektronik posta adresim değişti? Ne yapmam gerekiyor?

  LSTS’ye kendi kullanıcı bilgileriniz ile giriş yaparak “İletişim Bilgileri” başlığından elektronik posta adresinizi güncelleyebilirsiniz.

  9 - Evlendim/Boşandım soyadı değişikliğimi Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde (LSTS) nasıl güncelleyebilirim?

  Soyadı değişikliğine ilişkin güncellemeler Kuruluşumuz tarafından yapılmaktadır. Söz konusu talebinize ilişkin olarak aşağıda yer alan belgelerle Kuruluşumuza başvurmanız gerekmektedir.
  - Soyadı değişikliğinin güncellenmesi talebinin yer aldığı bir dilekçe,
  - Yeni Nüfus Cüzdanı fotokopisi

  10 - T.C. Kimlik Numaramın Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'nde hatalı olması nedeniyle sisteme giriş yapamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?

  T.C. Kimlik Numarası değişikliğine ilişkin güncellemeler Kuruluşumuz tarafından yapılmaktadır. Söz konusu talebinize ilişkin olarak aşağıda yer alan belgelerle birlikte Kuruluşumuza başvurmanız gerekmektedir.

  - Dilekçe (Kimlik bilgilerin güncellenmesi talebinin yer aldığı)
  - Nüfus cüzdanı fotokopisi
  - http://tckimlik.nvi.gov.tr adresinden alınacak sorgulama sayfası örneği

  11 - “Şifremi Unuttum” başlığından yeni şifre almak istediğimde SPL sicil numarasını istiyor, bunu nereden öğrenebilirim?

  Yeni şifre alabilmek için SPL sicil numaranızı bilmeniz gerekmektedir. SPL sicil numaranızı öğrenebilmek için T.C Kimlik Numaranızın, ad ve soyadınızın yer aldığı talebinizi belirten elektronik postayı Kuruluşumuzun
  info@spl.com.tr adresine iletmeniz gerekmektedir. Yapılacak kontrolden sonra uygun bulunması halinde sicil numaranız tarafınıza bildirilecektir.

  12 - Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’ne (LSTS) ilk defa giriş yapacağım. Şifremi nereden alacağım?

  LSTS’ye ilk kez giriş yapacak kişilerin şifre alabilmesi için LSTS ana giriş sayfasında bulunan “Yeni Şifre” başlığı altında yer alan bilgileri doldurmaları ve şifrelerini belirlemeleri gerekmektedir.

  13 - Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi'ne (LSTS) girmek isterken şifrem bloke olduğundan işlem yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

  Şifrenin bloke olması durumunda T.C kimlik numaranızı, adınızı soyadınızı ve şifrenizin blokesinin kaldırılması talebini içeren dilekçenizi kimlik fotokopiniz ile birlikte Kuruluşumuza e-posta, faks, posta veya elden iletmeniz gerekmektedir. Söz konusu talep ulaştıktan sonra uzmanlarımızca yapılacak inceleme sonucunda uygun bulunanların şifre blokesi kaldırılacak olup tarafınıza bilgi verilecektir.

  14 - Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) ana sayfası “Yeni Şifre” sekmesinde yeni şifre oluştururken kişisel bilgilerim ile sistemdeki bilgilerim birbirini tutmadığı için hata mesajı alıyorum. Hatalı olan bilgileri sistemde değiştirmek için ne yapmalıyım?

  Söz konusu hata; yeni şifre alma adımı sırasında girilen bilgilerin LSTS’deki bilgilerle eşleşmemesi durumunda karşılaşılan bir durumdur.

  Söz konusu sorunun giderilebilmesi için kimlik bilgilerinizin güncellenmesi gerekmekte olup konuya ilişkin bir dilekçe ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopinizin Kuruluşumuza e-posta, faks elden veya posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

  15 - Sicil bilgilerime ilişkin olarak kamuya açık bilgi sorgulaması yapılabilmesi için daha önce “Evet” olarak tercihte bulunmuştum. Ancak tercihimi “Hayır” olarak değiştirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

  Söz konusu talebinize ilişkin değişiklik sadece Kuruluşumuz tarafından yapılabilmektedir. Sicil bilgilerinizin kamu ile paylaşılmaması yönündeki tercihinizi belirten ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisinin bulunduğu dilekçeyi e-posta, faks, elden veya posta yoluyla
   Kuruluşumuza iletmeniz gerekmektedir.

  Kuruluşumuza ulaşan dilekçe, incelenip uygun görüldükten sonra söz konusu tercihiniz doğrultusunda güncelleme yapılacaktır. 


  16 - Sicil numaramı almak istediğimde sistemde kayıtlı elektronik posta adresim güncel görünmemektedir. E-posta adresimi nasıl güncelleyebilirim?

  Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi üzerinde yer alan elektronik posta adresinizi değiştirmek istediğinizi belirten bir dilekçe ve ekinde nüfus cüzdanınızın fotokopisini Kuruluşumuza e-posta, faks, elden veya posta yoluyla iletmeniz gerekmektedir.

   

   

 • Lisans Başvurusundan Sonraki Sürece İlişkin Sorular

  1-Lisans belgesi başvurusunu nasıl yapabilirim?

  Lisans belgesini almak isteyen talep sahiplerinin; Kuruluşumuzun SPL  Başvuru Sistemi üzerinden lisans belgesi başvurusunda bulunarak lisans başvuru ücretini kredi kartı ile ödemeleri, ödeme sonrasında oluşturulan Başvuru Aday Beyan Formunun çıktısını alarak imzalamaları, nüfus cüzdanı fotokopisini ve e-Devlet üzerinden alacakları Mezun Belgesi'ni veya Mezun Belgesi'nin e-Devlet üzerinden temin edilememesi durumunda ise diplomalarının noter onaylı örneğini kargo, kurye, posta ile veya elden Kuruluşumuza teslim etmeleri gerekmektedir. 

   

  2 - Lisans belgemi benim yerime bir başkası kurumunuza gelip teslim alabilir mi?

   

  Lisans belgesini sizin adınıza bir başkasının elden teslim alabilmesi için tarafınızca imzalı bir dilekçenin Kuruluşumuza iletilmesi, dilekçede söz konusu talebin ifade edilmesi, lisans belgesini kimin alacağının açıkça belirtilmesi, teslim alacak kişiye ait nüfus cüzdanı fotokopisinin dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir.

 • Lisans Belgesi Alındıktan Sonraki Sürece İlişkin Sorular

  1 - Lisans belgemi kaybettim, yenisini almak istiyorum. Ne yapmalıyım?  
  1.  
  2. Kayıp olan lisans belgesinin yeniden düzenlenebilmesi için lisans belgesinin kaybolduğuna ilişkin imzalı bir dilekçe ve ekinde geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile Kayıp Lisans Yeniden Basım Ücretinin aşağıda bilgisi verilen Kuruluşumuz hesabına yatırıldığına ilişkin  dekontun Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir.
  3.  
  Kayıp Lisans Yeniden Basım Ücreti: 75 TL (KDV Dahil)

  Unvan                 : Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
  Şube / Hesap No: Denizbank 1. Levent - 9630-5261148-351
  IBAN                   :​ TR63 0013 4000 0052 6114 8000 01
  •  
  2 - Lisans belgesinin geçerlilik süresi var mıdır? Alınan bir lisans belgesi ömür boyu geçerli midir?  

  Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin (Tebliğ) “Lisans yenileme eğitimi” başlıklı 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasında; Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar.hükmü yer almakta olup aynı Tebliğ’in 18’nci maddesinin 1’inci fıkrasında ise “Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.” hükmü yer almaktadır.

   

  Anılan Tebliğ maddeleri uyarınca her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimi alınması gerekmektedir. Yenileme eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için internet sayfamızın “Eğitim” başlığını inceleyebilirsiniz.

   

 • Elektronik Lisanslama Sınavına (e-LS) ilişkin sorular

  1 - Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) Nedir ve Nasıl Yapılmaktadır?

  e-LS, SPL tarafından düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavlarının SPL Sınav Merkezinde elektronik ortamda bilgisayar üzerinden yapılmasıdır.


  2 - e-LSye, sınav gününden en az kaç gün önce başvuruda bulunabilirim?

  Sınav kontenjanının müsait olması durumunda adaylar, sınava girecekleri tarihi belirlerken başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en erken 2 gün sonrası için bir tercih yapabileceklerdir.

  3 - e-LS’de Sınava Girerken Yanınızda Bulunması Gereken Belgeler Nelerdir?

  Sınav başvurusu kabul edilen adayların, sınav sırasında yanlarında aşağıda belirtilen belgeleri bulundurmaları zorunludur:

  Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (aday tarafından
  SPL Başvuru Sistemine Kılavuzda belirtilen şartları sağlayan fotoğraf yüklenerek yazıcıdan alınacaktır) ve

  - Geçerli Kimlik Belgesi (Aşağıda sıralanan kimlik belgelerinden biri)

       Fotoğraflı ve soğuk damgalı T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı,
      T.C. Kimlik Kartı,

      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
      Süresi geçerli pasaport,
      Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart.

  Yukarıda belirtilenlerin dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartı, vb.), sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
   
  Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'ni yukarıda belirtilen geçerli kimlik belgelerinden herhangi biriyle birlikte ibraz edemeyenler mazeretleri ne olursa olsun sınava kabul edilmezler.
   
  T.C. Nüfus Cüzdanında; T.C. Kimlik Numarası ile fotoğraf ve soğuk damga basılı, pasaportun ise süresi geçmemiş olmalıdır.

  4 - Sınavlardan Başarılı Olunması İlgili Lisans Almak için Yeterli midir?


  e-LS’ye katılmak için belirlenmiş herhangi bir okul düzeyinde mezuniyet şartı aranmamakla birlikte sınavlardan başarılı olmak, sınavına girilen ilgili lisansın alınabilmesi için yeterli değildir.

  Lisans alınabilmesi için VII-128.7 sayılı Tebliğ uyarınca belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavından başarılı olunması gerekmektedir. Lisans almak için gerekli olan belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartı sınavdan sonra da sağlanabilir.

  Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezuniyet şartı gerekmektedir.

  5 - e-LS’ye Yabancı Uyruklu Vatandaşlar Katılabilir mi?

  e-LS’ye yabancı uyruklu vatandaşlar da başvurabilirler. Sınavlar, Türkçe olarak yapılmaktadır. 

  6 - Yabancı Kimlik Numaram Bulunmuyor Sınavlara Nasıl Başvurabilirim?


  Yabancı uyruklu vatandaşlar, sınav başvurularını SPL ile irtibata geçerek SPL tarafından kendilerine verilecek olan on bir (11) haneli bir numara ile “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden (http://basvuru.spl.com.tr) gerçekleştirilir. Bu aşamada yabancı uyruklu vatandaşlardan söz konusu taleplerine ilişkin dilekçe ve ekinde pasaportlarının yeminli tercümeden geçmiş noter onaylı örneği talep edilir.

  7 - e-LS Nerede ve Hangi Tarihlerde Yapılır?

  e-LS’ye başvuru için belirlenmiş herhangi bir tarih bulunmamaktadır. e-LS’ye girmek isteyen adaylar sınav başvuru işlemlerini istedikleri zaman "SPL Başvuru Sistemi" üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik lisanslama sınavları İstanbul ilinde aşağıda bilgileri verilen iki farklı adreste yapılmaktadır.
  1- SPL Osmanbey Sınav Merkezi
  Adres: 19 Mayıs Mahallesi Hrant Dink Sokağı No:70 34363 Osmanbey, Şişli, İstanbul
  2- SPL Maslak Sınav Merkezi
  Adres: (Bilge Adam Kurumsal) - Noramin İş Merkezi Kat:5 Büyükdere Caddesi No:237 34398 Maslak, Sarıyer, İstanbul

  Soru bankasının mevzuata uygun olarak yenilenmesi ve teknik altyapıda yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle Ocak ve Temmuz aylarında Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) düzenlenmemektedir. Adayların e-LS ye başvuruları sırasında söz konusu hususu dikkate almaları önemlidir.

  8 - e-LS’ye Yılda Kaç Kere Girebilirim?

  e-LS’de girilecek sınav konusu sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak aynı sınav konusundan tekrar sınava girebilmek için aynı sınav konusunun sınav tarihleri arasında en az 60 gün olması gerekmektedir. Bu kapsamda, e-LS’ye katılmak amacıyla sınav ücreti ödeyen adayların sınava katılmaları halinde aynı sınav konusundan sınava girebilmesi için başvurulan sınav tarihinden itibaren en az 60 gün geçmesi gerekir.

  9 - e-LS’ye Başvuruda Bulundum Ancak Sınava Katılmadım Aynı Sınav Konusundan En Erken Ne Zaman Başvuruda Bulunabilirim?

  Sınav ücreti ödendiği halde sınavına katılım sağlanmayan sınav konusu için söz konusu 60 gün kuralı uygulanmaz. Sınav oturumlarının müsaitlik durumlarına göre istenilen sınav tarihi ve zamanı seçilebilir.

  Ayrıca,e-LS’ye katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak kâğıt ortamındaki sınavlara da girebilirler.

  10 - Kâğıt Ortamında Yapılan Lisanslama Sınavlarına Girilmesi Halinde 60 gün dolmadan e-LS’ye Girilebilir mi?

  Evet, kâğıt ortamında yapılan lisanslama sınavlarına katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak e-LS’ye girebilirler.

  11 -e-LS’de yapılan lisanslama sınavlarına girilmesi halinde 60 gün dolmadan kâğıt ortamında yapılan lisanslama sınavlarına girilebilir mi?

  Evet söz konusu 60 gün dolmadan kâğıt ortamında yapılan lisanslama sınavlarına girilebilir. Ayrıca, e-LS’ye katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak kâğıt ortamındaki sınavlara da girebilirler.

  12 - e-LS’ye Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

  Sınav başvurusunda bulunabilmek için öncelikle
  https://basvuru.spl.com.tr internet adresinden “SPL Başvuru Sistemi”ne giriş yapılması gerekmektedir. Sınavlara sadece internet üzerinden başvuru imkânı bulunmaktadır.

  Lisanslama sınavlarına ilk defa katılacak adayların öncelikle “SPL Başvuru Sistemi” ne üye olmaları gerekmektedir. Daha önce “SPL Başvuru Sistemi” ne üyelik işlemini başarıyla gerçekleştirmiş adayların ise tekrar üye olmasına gerek bulunmamaktadır. Üyelik işlemlerini tamamlamış olan adaylar, sistemde tanımlı olan T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle “SPL Başvuru Sistemi” ne giriş yapabilirler. Sınav başvuruları T.C. Kimlik Numarası ile yapılmaktadır. Başvurulara ilişkin detaylı bilgilere, e-LS Kılavuzu’ndan ulaşılabilir.

  13 - e-LS Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

  Sınav konusu ücreti KDV dâhil 85 TL’dir. Sınav ücreti, her bir sınav konusu bazında ödenecektir. Başvuru sırasında seçilen sınav konusu adedi kadar toplam ücret ödenir. 

  14- e-LS Ücreti Nereye ve Nasıl Ödenir?

  Adaylar, sınav ücretini SPL’nin
  https://basvuru.spl.com.tr internet adresinde yer alan “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ödemeleri gerekmektedir. Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmesi için söz konusu kartların 3D Secure işlemlerine açık olması, açık olmayanlar için ise kartın bankasından bu özelliğin açtırılması gerekmektedir.

  15 - e-LS Başvuru Ücreti Herhangi Bir Nedenle Adaya İade Edilir mi?

  Hayır, sınav ücreti hiçbir nedenle iade edilmez.

  Sınav ücretini ödediği halde her ne sebeple olursa olsun sınav başvurusundan vazgeçen, yanlışlıkla sınav başvurusunda bulunan, sınava girmeyen veya herhangi bir şekilde sınav ücretini yatırdığı halde herhangi bir nedenle sınava başvurmayan veya başvuramayan, ödeme işlemi gerçekleştikten sonra seçmiş olduğu sınav konusunu başka bir sınav konusu ile değiştirmek isteyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, başvurusu geçersiz sayılan veya reddedilen adayların ödedikleri ücretler iade edilmez ve aynı başvuru döneminde veya daha sonra düzenlenecek sınavlara devredilmez.

  16 - e-LS Başvuru Ücretine İlişkin Faturamı Nasıl Alabilirim?

  Adayların e-LS başvuru ücretlerine ilişkin faturaları, e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında SPL tarafından düzenlenerek adayın “SPL Başvuru Sistemi”nde bulunan e-posta adresine otomatik olarak iletilmektedir. Ayrıca, “SPL Başvuru Sistemi”nin “Faturalarım” bölümünden adaylar tarafından istenildiği zaman alınabilir.

  17 - e-LS’de Sınav Türü Altında Yer Alan Sınav Konularının Tamamını Seçmem Gerekir mi?

  e-LS’de ve kâğıt ortamında gerçekleştirilen sınavlarda girilecek sınav türüne ait tüm sınav konularının seçilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup adaylar istedikleri sınav türüne ait sınav konusunu/konularını seçebilirler. 

  18 - e-LS’de Sınav Başvurusunda Kontenjan Sınırı Var mıdır?

  Evet, e-LS’de aynı anda sınava alınacak aday sayısı kontenjan ile sınırlıdır. Kontenjanı dolan oturumlar takvimde yer almayacak, kontenjanı dolan oturumlar için sınav rezervasyonu yapılamayacaktır.

  19 - e-LS’de İstenilen Tarih ve Saatte Sınava Girilebilir mi?

  Her bir sınav konusu için ekrana gelen takvimden, sınava girilmek istenilen tarih ve saat seçimi adaylar tarafından işaretlenerek belirlenecektir. Adaylar, takvimde görüntülenen sınav tarih ve saat seçeneklerinden kendileri için uygun olan zamanı seçebileceklerdir. Başvuru sırasında adaylar tarafından, her bir sınav konusu için ayrı olmak üzere, sadece kontenjanı müsait olan oturumlar için tarih ve saat seçimi yapılabilecektir.

  Soru bankasının mevzuata uygun olarak yenilenmesi ve teknik altyapıda yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle Ocak ve Temmuz aylarında Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) düzenlenmemektedir. Adayların e-LS ye başvuruları sırasında söz konusu hususu dikkate almaları önemlidir.

  20 - e-LS’de Başvuru Yaptığım Sınav Konusunu Başka Bir Sınav Konusu İle Değiştirebilir miyim?

  Hayır, adaylar, ödeme yaparak sınav başvurusunu tamamladıktan sonra “SPL Başvuru Sistemi”nden ilgili sınav başvurusunu/başvurularını iptal edemezler ve seçilen sınav konuları üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.

  21 - e-LS’de Başvuruda Bulunduğum Bir Sınav Konusu için Sınavın Oturum Tarihi ve Saatinde Değişiklik Yapabilir miyim?

  Hayır, adaylar, ödeme yaparak sınav başvurusunu tamamladıktan sonra “SPL Başvuru Sistemi”nden ilgili sınavlar için sınav tarihi ve saatinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.

  22 - e-LS’de Bir Günde Kaç Adet Sınav Konusundan Sınava Girebilirim?

  Adaylar, kontenjanı müsait olan sınav oturumları için bir günde en fazla 6 sınav konusundan sınava girebilirler.

  23- e-LS’de Sınav Konusundan Başarılı Olabilmem İçin Kaç Puan Almam Gerekmektedir?

  Adayların seçmiş oldukları sınav konusundan başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 50 veya 50’nin üzerinde not almaları gerekmektedir.

  24 - e-LS’de Engel Durumu ve Sağlık Sorunu Bulunan Adayların Rezervasyon İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

  Engel durumu veya sağlık sorunu bildirmiş olan ve söz konusu durumları SPL tarafından onaylanmış adayların, sınav ve sınav konusu seçme işlemleri diğer adaylarla aynı olup sınav tarihi ve saati rezervasyon işlemleri (Oturum Seçimi) diğer adaylardan farklılık göstermektedir.

  Engel durumu veya sağlık sorunu bildiren adayların rezervasyon işlemleri SPL tarafından yapılacak olup kendileri için hazırlanmış olan fiziki sınav ortamının müsaitlik durumu göz önünde bulundurularak girilebilecek sınav tarih ve saati hakkında adaya bilgi verilecektir. Söz konusu adaylar, SPL’nin kendilerine bildirdikleri tarihte ve saatte sınava girebileceklerdir.

  25 - e-LS İçin Gerekli Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini Nasıl Alabilirim?

  Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, e-LS başvurusu tamamlandıktan hemen sonra veya sınav tarihine kadar
  SPL Başvuru Sistemi üzerinden adaylar tarafından yazıcı aracılığı ile alınır.

  Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmez.

  26 - e-LS Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde Yer Alan Fotoğrafın Özelliği Nasıl Olmalıdır?

  Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’nde yer alacak fotoğrafın; adayın yüzünü açık bir şekilde gösteren, sınav gözetmenlerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden çekilmiş, fotoğrafta adayın dışında başka bir kimse veya objenin yer almadığı güncel bir fotoğraf olması gerekmektedir.

  Sınav günü sınav gözetmenlerinin adayı tanımasında önemli olması nedeniyle adayın fotoğraftaki makyaj, saç, bıyık, gözlük gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.

  27 - e-LS’de Sınav Başlama Saatinden Ne Kadar Zaman Önce Sınav Merkezinde Olmak Gerekir?

  Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların başvuru sırasında tercih etmiş oldukları sınav merkezinde sınav oturumunun başlama saatinden en az 45 dakika önce hazır bulunmaları zorunludur. Her ne sebeple olursa olsun, sınav oturumu başladıktan sonra gelen hiçbir aday kesinlikle sınava alınmayacağından adayların bu hususa dikkat etmeleri önemle tavsiye edilir.

  28 - e-LS’ye Katılmak İçin Mezuniyet Şartı Var mıdır?

  e-LS’ye katılmak için belirlenmiş herhangi bir okul düzeyinde mezuniyet şartı aranmamaktadır. Mezuniyet şartı lisans belgesi alma aşamasında sağlanması gerekir.

  29 - e-LS’de Hesap Makinesi, ve/veya Müsvedde Kâğıt ve/veya Kalem Getirebilir miyim?

   

  Hayır, adaylar tarafından sınav salonuna hesap makinesi müsvedde kâğıt veya kalem getirilmesi yasaktır.

  Hesaplama gerektiren sınavlar için finansal hesap makinesi, müsvedde kâğıt ve kalem SPL tarafından talepte bulunan adaylara verilir.

  30 - e-LS’de SPL Tarafından Hangi Hesap Makinelerinin Kullanımına İzin Verilmektedir?
  Hesaplama gerektiren sınav konuları için adaylara aşağıdaki tabloda belirtilen üç farklı marka ve modelde finansal hesap makinesini  SPL tarafından sağlayacaktır.
   
  Marka Model
  CASIO FC-200V
  TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus Business Analyst
  HP HP 17BII + Financial Calculator
   
  SPL tarafından, verilecek olan finansal hesap makinelerinin kullanımına ilişkin olarak sınav öncesinde veya sınav sırasında herhangi bir eğitim veya bilgi verilmeyecektir.

  31 - e-LS’de Sınava Girerken Adayların Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç ve Gereçler Nelerdir?
   
  Her türlü hesap makinesi, cep telefonu, çanta, cüzdan, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), kalem, silgi, kalemtıraş, aday tarafından getirilmiş müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla; cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; alfabetik tuş takımı olan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla; yiyecek, ilaç vb. gıda maddeleriyle ve her türlü sıvı içerikli maddelerle sınava girmeleri ve yanlarında bulundurmaları kesinlikle yasaktır. Söz konusu araç ve gereçleri sınav salonunda bulundurmak sınav kurallarına aykırılık olarak değerlendirilecek olup bulunduran adaylar hakkında sınav gözetmenlerince tutanak tutulur.

  32 - e-LS’de Sınav Süresi Ne Kadardır?
   
  Her bir sınav konusuna ilişkin sınav süresi 45 dakikadır. Sınav oturumları belirlenen saatte başlar ve belirlenen saatte biter.

  33 - e-LS’de Sınav Başladıktan Sonra İstenildiği Zaman Çıkılabiir mi?
   
  Hayır, sınavın başlamasından sonra 15 dakika içinde, sınavlarını tamamlasalar dahi adayların salondan çıkmalarına izin verilmez.

  34 - e-LS’de İşaretlenen Cevaplar Değiştirilebilir mi Ayrıca, İstediğim Sorudan Cevaplamaya Başlayabilir Miyim ?
   
  Evet, sınavda verilen cevapların değiştirilmesi ve istenilen sorudan cevaplanmaya başlanması mümkündür.
   
  Adaylar, ekranda yer alan “Soru Listesi” butonuna basarak tüm soruların listesini, her bir soruda işaretlenen cevap seçeneğini ve soruların cevaplayıp cevaplamadığını topluca görüntüleyebilirler.

  35 - e-LS Sonuçları Ne Zaman ve Nereden Açıklanır?
   
  Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmez, adaylar sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle “SPL Başvuru Sistemi”ne giriş yaparak öğrenebilir.
   
  Bununla birlikte; hakkında tutanak tutulan adaylar, ilgili sınav tutanaklarının değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

  36 - e-LS’de Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edebilirim?
   
   
  Sınavların sonuçlarına yapılacak itirazlar, “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden “Sonuç İtiraz Formu" kullanılarak elektronik ortamda yapılır. Sınav sonuçlarına itirazların; ilgili sınav konusuna ait sınav sonucunun “SPL Başvuru Sistemi”nde açıklanmasını izleyen (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) 7 iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde SPL kayıtlarına girmeyen itirazlar, ödeme işlemi tamamlanmamış itirazlar, posta yolu veya elektronik posta üzerinden yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
   

  37 - e-LS’de Sınav Sonuç İtirazı Ücreti Ne Kadardır Ve Söz Konusu Ücret Nasıl Ödenir?

  Sınav sonuçlarına itiraz başvuruları; itiraz edilecek her sınav konusu için KDV dahil 20 TL olup söz konusu ücret “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden 3D uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile ödenir.

  38 - Geçerli Not Almak Amacıyla Girilen Sınavlarda Daha Düşük Not Alınması Durumunda Hangi Not Geçerli Olur?

  Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korur.

  39 - Sınav Sırasında Herhangi Bir Zorluk Yaşamamak İçin Sınava Gelmeden Önce İnceleyebileceğimiz Bir Doküman Veya Görsel Var Mıdır?
   
   
  Evet, adaylar, sınava gelmeden önce “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden elektronik sınav demosunun yer aldığı “SPL Elektronik Sınav Uygulama Eğitimi”ni inceleyebilirler. Söz konusu demo geçmiş sınav sorusu veya soruların zorluk derecesine ilişkin olmayıp, ekran kullanımına ilişkindir.
   

 • Sınava Girerken Yanınızda Bulunması Gereken Belgeler Nelerdir?

  Sınav başvurusu kabul edilen adayların, sınav sırasında yanlarında aşağıda belirtilen belgeleri bulundurmaları zorunludur:

  - Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (aday tarafından SPL Başvuru Sistemine Kılavuzda belirtilen şartları sağlayan fotoğraf yüklenerek yazıcıdan alınacaktır) ve
  -  Geçerli Kimlik Belgesi (Aşağıda sıralanan kimlik belgelerinden biri)

  Fotoğraflı ve soğuk damgalı T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
  T.C. Kimlik Kartı,
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
  Süresi geçerli pasaport,
  Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart.

  Yukarıda belirtilenlerin dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartı, vb.)
  , sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
   
  Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'ni yukarıda belirtilen geçerli kimlik belgelerinden herhangi biriyle birlikte ibraz edemeyenler mazeretleri ne olursa olsun sınava kabul edilmezler.
   
  T.C. Nüfus Cüzdanında; T.C. Kimlik Numarası ile fotoğraf ve soğuk damga basılı, pasaportun ise süresi geçmemiş olmalıdır.  

 • Lisanslama sınavları ücreti ne kadardır? Ödemeyi nereye yapmalıyım?

  Sınav ücretleri, başvurulan her bir sınav için alınmaktadır. Bir sınavda bir sınav konusu seçilse dahi bir tam sınav ücreti ödenir. İki tür sınav ücreti bulunmaktadır:
   

  1- Normal adaylar (Üniversite 4. sınıf öğrencisi olmayanlar) için 260 TL (KDV dahil) 

  2- Üniversite 4. sınıfta okuyan adaylar için 150 TL (KDV dahil)

  Sınav ücreti 
  ödemeleri 3D uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile
  "SPL Başvuru Sistemi" üzerinden yapılması gerekmektedir.

 • Konut Değerleme Lisansı ve/veya Gayrimenkul Değerleme Lisansı sınavlarına katılmak için tecrübe şartı gerekir mi?

  Hayır, lisanslama sınavlarına katılmak için herhangi bir tecrübe şartı aranmamaktadır.

 • Lisans almak için bir öncelik veya sıralama var mıdır? Örneğin; SPF Düzey 3 Lisansına sahip olmak için öncesinde SPF Düzey 1 ve/veya SPF Düzey 2 Lisansına sahip olmam gerekir mi?

  Herhangi bir lisansı almak için lisanslar arasında bir öncelik veya sıralama bulunmamaktadır. İstenilen lisansın sınavına girilerek başarılı olunması gerekli diğer şartların sağlanması halinde lisans alınabilir.

 • 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenen sınavlarda bir sınav konusundan 56 aldım aynı sınav konusundan daha sonraki sınavda 40 almam halinde hangi notum geçerli olur?

  Sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini koruyacağı için 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenen sınavlarda 56 aldığınız notunuz geçerli olacaktır.

 • Daha önce girdiğim sınavlar sonucunda lisans almaya hak kazanamadım ancak başarılı olduğum sınav konularından tekrar sınava girmem gerekir mi?

  Lisans almaya hak kazanılmamış olunsa dahi daha önce girilen sınavlarda başarılı olunan sınav konularından tekrar sınavlara girilme zorunluluğu bulunmamaktadır sadece fark sınav konularından sınavlara girilebilir.  Ancak, bu durumda da, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.
   

 • Daha önce almaya hak kazandığım lisanslar dolayısıyla başarılı olduğum sınav konularından tekrar sınava girmem gerekir mi?

  Daha önce almaya hak kazanılan lisanslar dolayısıyla başarılı olunan sınav konularına, gerekli olması halinde ilgili lisansın yenileme eğitiminin tamamlanması koşuluyla, daha sonraki lisans sınavlarında tekrar girilmeyebilir, sadece fark konuların sınavları alınabilir.

 • Sınavdan başarılı oldum lisans belgemi almak için herhangi bir süre sınırı var mı?

  Sınavdan başarılı olduktan sonra lisans belgesini almak için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Ancak, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş olması halinde lisans başvurusunda bulunabilmek için ilgili lisans yenileme eğitimlerinin alınması gerekmektedir. 

 • Aynı dersten birden fazla sınava girmem durumunda hangi notum geçerli olur?

  Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korur. Ancak, söz konusu uygulama 24/12/2016 tarihinden itibaren yapılmış olan veya yapılacak sınavlarda uygulanır. 

 • İlk sınav başvurusunda ilgili lisansın sınav konularının tamamının seçmem gerekir mi?

  İlk sınav başvurusunda ilgili lisansın sınav konularının tamamının seçilmesi zorunlu olmayıp, istenilen sınav konularının seçilmesi mümkündür. 

 • Sınav konularının hepsinden bir defada sınava girerek başarılı olmak zorunluluğu var mı?

  Bir lisansı almak amacıyla sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.  Daha sonraki sınavlarda, girilmeyen veya başarısız olunan sınav konularından tekrar sınava girilebilir.

 • Herhangi bir sermaye piyasası kurumunda veya halka açık ortaklıklarda çalışmıyorum lisanslama sınavlarına girebilir miyim?

  Lisanslama sınavlarına girmek için sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışma zorunluluğu bulunmamakta olup söz konusu yerlerde çalışmayanlar da sınavlara başvuruda bulunabilirler.

 • Lisanslama sınavları hakkındaki bilgilere nereden/nasıl ulaşabilirim?

  Kuruluşumuz internet sayfasından (http://www.spl.com.tr) “Sınavlar” başlığına tıklayarak sınavlar ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Ayrıca, sınavlara ilişkin sorular için Kuruluşumuzun;

  -       0850 532 3434 numaralı Uzman Danışma Hattı’na telefon açarak,

  -       info@spl.com.tr  adresine elektronik posta ileterek,

  -       www.spl.com.tr internet sayfamızın “İletişim” bölümünden mesaj göndererek

  bilgi alabilirsiniz.

 • Lisanslama sınavlarına nasıl başvurulur?

  Kâğıt ortamında düzenlenen lisanslama sınavlarına başvurular ilan edilen başvuru süresi içerisinde Kuruluşumuzun SPL Başvuru Sistemi (SBS) (https://basvuru.spl.com.tr/) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sınav başvurusunun gerçekleştirilmesine ilişkin işlem adımları sırasıyla aşağıda verilmiştir.
  1) SPL Başvuru Sistemi”ne giriş yapılır,
  2) “Yazılı Sınavlar” ve ardından “Yazılı Sınava Başvur” butonuna tıklanır,
  3) “Aday Elektronik Taahhütname” onaylandıktan sonra sırasıyla sınava girilecek il, girilecek sınav türü ve sınav konusu seçim işlemleri yapılır,
  4) Ödeme işlemi yapılarak sınav başvuru işlemi tamamlanır.  

 • Lisanslama sınavlarına katılım için herhangi bir ön şart var mıdır?

  Lisanslama sınavlarına başvurmak için herhangi bir ön koşul bulunmamakla birlikte Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlenmeleri uyarınca sınav başvurusu belirli süre için engellenen kişiler söz konusu süreler içerisinde başvuruda bulunamazlar.

 • Lisanslama Sınavları hangi illerde düzenlenmektedir?

  Lisanslama sınavları aşağıda sayılan illerde düzenlenmektedir.

  İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Antalya, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep.

 • Lisanslama sınav türleri nelerdir?

  Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda belirli unvan ve görevlerde çalışacak kişilerin unvan ve görevlerine göre sahip olmaları gereken lisanslara bağlı olarak 8 farklı lisanslama sınavı bulunmaktadır:

  1-     Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı

  2-     Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı

  3-     Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı

  4-     Türev Araçlar Sınavı

  5-     Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sınavı

  6-     Kredi Derecelendirme Sınavı

  7-     Konut Değerleme Sınavı

  8-     Gayrimenkul Değerleme Sınavı

 • Sınavlarda ders geçme notu ve başarı olmak için geçerli olan ortalama nedir?

  Sınavlarda başarılı sayılmak için başvurulan lisanslama sınavına ait sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve ilgili lisanslama sınavına ait tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.

 • Sınavlara kaç defa katılma hakkım bulunmaktadır?

  Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.  Ancak, aynı konudaki sınavların arasında en az 60 gün olur. 

 • Sınav notları ne kadar süre geçerliliğini korumaktadır?

  21-22 Eylül 2013 tarihlerinde ve sonrasında düzenlenmiş sınavlarda başarılı olunan derslerin notları Kuruluşumuzca silinmeyecektir. İlk kez girilen sınavın tarihi ile lisans almaya hak kazanılan tarih arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir. Daha önce başarılı olunan fakat üzerinden 3 yıl geçen sınav konularına ilişkin notların da ilgili yenileme eğitimlerine katılmak koşuluyla, yenileme eğitiminin geçerlilik süresi boyunca geçerliliği korunacaktır.

 • Sınavlarda alınan notlarda yuvarlama yapılmakta mıdır?

  İptal edilen soruların olması durumunda iptal edilen sorular dikkate alınmayacaktır. İptal edilmeyen sorular üzerinden yeniden hesaplama yapılarak alınan toplam puanlar oluşturulacaktır. Ancak, sınav başarı ortalamasında küsuratlar oluşabileceğinden, söz konusu küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilebilecektir.

 • Lisanslama sınavları ile ilgili alt konu başlıklarına nasıl ulaşabilirim?

  Sınav alt konu başlıklarına "Sınavlar" başlığı altında bulunan "Sınav Konuları ve Alt Konu Başlıkları" sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Geçmiş dönemlere ait lisanslama sınav sorularına nasıl ulaşabilirim?

  2002 Eylül - 2009 Eylül dönemleri arasında düzenlenen sınavların test kitaplarına Sermaye Piyasası Kurulunun http://www.spk.gov.tr internet sayfasında lisanslama sınavları başlığı altında yer alan “Lisanslama Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları” başlığından ulaşabilirsiniz.

  2010-2014 dönemi lisanslama sınavlarına ait Lisanslama Sınav Soruları ve Cevap Anahtarlarına ise Kuruluşumuzun internet sayfasında yer alan "Sınavlar" başlığı altındaki "Geçmiş Dönem Lisanslama Sınavları" sayfasından ulaşabilirsiniz.
  19-20 Aralık 2014 tarihi ve sonrasında kağıt ortamında yapılan lisanslama sınav soru ve cevapları yayımlanmamaktadır.

   

 • Sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

  SPL Başvuru Sistemi’nden (http://basvuru.spl.com.tr) sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

  Sınav sonuçları, posta yolu ile adayların adreslerine ayrıca gönderilmemektedir.

   

 • Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim?

  Sınav sonuçlarına itiraz edebilirsiniz. Sınav sonuçlarının internette ilanını izleyen 7 iş günü içinde SPL Başvuru Sistemi’nde "Sonuç İtirazları" bölümünden 3D uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile her bir sınav sonucu için 20 TL (Yirmi Türk Lirası KDV dâhil) yatırmak sureti ile elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

  Sınav sonucuna yapılan itiraz başvuruları, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında yanlışlık olup olmadığının tespiti amaçlı yapılmalıdır. Sınav sonucuna itiraz başvuruları içinde, soru itirazı içerikli başvuruların yer alması halinde soru itirazı başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 • Sınav sorularına itiraz edebilir miyim?

  Sınavlarda sorulan soru ve cevap anahtarları yayımlanmadığından sınav soru itirazları kabul edilmemektedir. Ayrıca, sınav soru itirazlarını içeren elektronik posta, yazı vb. başvurular işleme alınmamaktadır.

   

  Bununla birlikte; soruların doğruluğu, sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da incelenecek ve gerektiğinde iptal edilebilecektir.

 • Lisanslama sorularını kim hazırlar?

  Kağıt ortamda yapılan sınavlara ilişkin sorular; Sınav Kurulu tarafından belirlenen soru yazarları ve redaktörlere hazırlatılmakta ve Sınav Kurulu tarafından gözden geçirilerek sınavda sorulmaya hazır duruma getirilmektedir. Sorular; kağıt ortamında yapılan sınavlarda Anadolu Üniversitesi tarafından saklanmakta, elektronik ortamda yapılan sınavlarda şifreli olarak saklanmaktadır.

   

 • 14 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren VII-128.7 sayılı Tebliğde yeni tanımlanan lisans adlarına denk gelen eski lisansların değişim zorunluluğu bulunuyor mu?

  Eski tip lisansların yeni Tebliğ’de denk sayılan lisanslar ile değişim zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Ancak, yeni lisans adı ile değişim yapmak isteyenlerin SPL Başvuru Sistemi (SBS) üzerinden denk gelen lisans adına başvuruda bulunması, değişim ücreti olan 75 TL’yi kredi kartı ile ödemesi, SBS’den alacakları lisans başvuru formunu ve eski lisansın aslını Kuruluşumuza elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 • Mevcut lisans adlarının ingilizce karşılıkları nedir?

  Lisans adlarının İngilizce karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
   

  Lisans Türü

  License Type

  Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

  Capital Market Activities Level 1 License

  Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

  Capital Market Activities Level 2 License

  Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

  Capital Market Activities Level 3 License

  Türev Araçlar Lisansı

  Derivative Instruments License

  Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

  Corporate Governance Rating License

  Kredi Derecelendirme Lisansı

  Credit Rating License

  Konut Değerleme Lisansı

  Residential Real Estate Appraisal License

  Gayrimenkul Değerleme Lisansı

  Real Estate Appraisal License

 • Yurt dışından alınan lisans belgeleri Türkiye'de geçerli midir?

  Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin (VII -128.7) “Yabancı belgelerle çalışma hakkı” başlıklı 26’ncı maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca yurt dışından alınan yabancı belgelerle sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişiler, yabancı uyruklu olmaları veya yurt dışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştıklarını tevsik etmeleri halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip aşağıdaki tabloda belirtilen lisanslar ile yine aşağıdaki tabloda belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve pozisyonlarda görev alabilirler. Benzer yabancı belgeler Kurulca değerlendirilir ve bunlarla ilgili görev alma hakları ilan edilir.


  Ek-2
  Yabancı Belgelerle Çalışma Hakkı

     

  Yabancı Belgeler Çalışılabilecek Unvan ve Görevler
  The Chartered Financial Analyst Level 1 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler
  The Chartered Financial Analyst Level 2 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler
  The Chartered Financial Analyst Level 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler
  General Securities Representative Examination (Series7) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler
  Chartered Institute for Securities and Investment Level2 Award in Fundamentals of Financial Services Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler
  Chartered Institute for Securities and Investment Level3 Certificate in Investment Operations Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler
  Chartered Institute for Securities and Investment Level3 Certificate in Investments (Securities and FinancialDerivatives) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler

   
   

  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.