MENÜ 

Lisansların Askıya Alınması veya İptal Edilmesi


19 Ağustos 2016 Cuma

Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin (Tebliğ) 18’inci maddesi uyarınca; zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılarak askıya alınan lisans tekrar geçerli hale gelir.

Ayrıca, lisanslı kişilerin Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde lisanslarının geçici veya sürekli olarak iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

Lisansları Kurul kararıyla geçici veya sürekli iptal edilen kişilerin lisans durumları Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi üzerinden “Geçici İptal” veya “Süresiz İptal” statüsüne alınır.

Okunma Sayısı: 15787 Diğer Lisanslama


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.