MENÜ 

Lisanslama Politikası


19 Ağustos 2016 Cuma

Sermaye piyasalarında çalışan insan kaynağının niteliğinin arttırılması, yatırımcıların doğru yönlendirilmesi ve verilen hizmet kalitesinin iyileştirilmesi vizyonu doğrultusunda; sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda belirli unvan ve görevlerde çalışanların veya buralarda çalışacak kişilerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) verdiği yetki çerçevesinde, Kuruluşumuzca düzenlenen  sınavlarda başarılı olunması ve  diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde ilgili  faaliyet alanı itibarıyla mesleki yeterliliği gösterir lisans belgeleri Kuruluşumuz tarafından verilmektedir.


Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerleme şirketlerinde ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, Kurulun VII-128.7 sayılı “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inde (Tebliğ) sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadırlar.
 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar da Konut Değerleme Lisansının gerekli olduğu görevlerde çalışabilirler.


 

Okunma Sayısı: 63214 Diğer Lisanslama


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.