MENÜ 

Lisans Türleri


19 Ağustos 2016 Cuma

Lisans belgeleri faaliyet alanı ve ihtisas konusuna göre farklılık göstermektedir. Bir lisans belgesini alabilmek için lisans belgesi ile aynı adı taşıyan sınavda başarılı olmak ve sınav sonrası koşulları yerine getirmek gerekmektedir.

 

1- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı


Tebliğ’in 1 numaralı ekinde yer alan Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler tablosunda “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevler belirlenmiştir.

“Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı”nı alabilmek için “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı” sınavından başarılı olunması ve en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar bölümünden ulaşılabilmektedir.

2- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı


Tebliğ’in 1 numaralı ekinde yer alan Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler tablosunda “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevler belirlenmiştir.

“Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı”nı alabilmek için “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı” sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Bu lisansa sahip olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu görevlerde çalışabilirler.

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

3- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı


Tebliğ’in 1 numaralı ekinde yer alan Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler tablosunda “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevler belirlenmiştir.

Bu kapsamda, sermaye piyasası kurumlarında “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak isteyenlerin veya bir kurumda çalışmamakla birlikte bu görevlerde bulunmak isteyenlerin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı”nı almaları gerekmektedir.

“Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı”nı alabilmek için “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı” sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Bu lisansa sahip olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansının gerekli olduğu görevlerde çalışabilirler.

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

4 Türev Araçlar Lisansı

4- Türev Araçlar Lisansı


Tebliğ’in 1 numaralı ekinde yer alan Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler tablosunda “Türev Araçlar Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevler belirlenmiştir.

Bu kapsamda, sermaye piyasası kurumlarında “Türev Araçlar Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak isteyenlerin veya bir kurumda çalışmamakla birlikte bu görevlerde bulunmak isteyenlerin “Türev Araçlar Lisansı”nı almaları gerekmektedir.

“Türev Araçlar Lisansı” belgesini alabilmek için “Türev Araçlar Lisansı” sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

5- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı


Tebliğ’in 1 numaralı ekinde yer alan Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler tablosunda “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevler belirlenmiştir.

Bu kapsamda, sermaye piyasası kurumlarında “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak isteyenlerin veya bir kurumda çalışmamakla birlikte bu görevlerde bulunmak isteyenlerin “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”nı almaları gerekmektedir.

“Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”nı alabilmek için “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı” sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar bölümünden ulaşılabilmektedir.

6- Kredi Derecelendirme Lisansı


Tebliğ’in 1 numaralı ekinde yer alan Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler tablosunda “Kredi Derecelendirme Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevler belirlenmiştir.

Bu kapsamda, sermaye piyasası kurumlarında “Kredi Derecelendirme Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak isteyenlerin veya bir kurumda çalışmamakla birlikte bu görevlerde bulunmak isteyenlerin “Kredi Derecelendirme Lisansı”nı almaları gerekmektedir.

“Kredi Derecelendirme Lisansı”nı alabilmek için “Kredi Derecelendirme Lisansı” sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

7- Konut Değerleme Lisansı


Tebliğ’in 1 numaralı ekinde yer alan Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler tablosunda “Konut Değerleme Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevler belirlenmiştir.

Bu kapsamda, sermaye piyasası kurumlarında “Konut Değerleme Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak isteyenlerin veya bir kurumda çalışmamakla birlikte bu görevlerde bulunmak isteyenlerin “Konut Değerleme Lisansı”nı almaları gerekmektedir.

“Konut Değerleme Lisansı”nı alabilmek için “Konut Değerleme Lisansı” sınavından başarılı olunması ve en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden bölümünden ulaşılabilmektedir.

8-Gayrimenkul Değerleme Lisansı


Tebliğ’in 1 numaralı ekinde yer alan Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler tablosunda “Gayrimenkul Değerleme Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevler belirlenmiştir.

Bu kapsamda, sermaye piyasası kurumlarında “Gayrimenkul Değerleme Lisansı”nın gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak isteyenlerin veya bir kurumda çalışmamakla birlikte bu görevlerde bulunmak isteyenlerin “Gayrimenkul Değerleme Lisansı”nı almaları gerekmektedir.

“Gayrimenkul Değerleme Lisansı”nı alabilmek için “Gayrimenkul Değerleme Lisansı” sınavından başarılı olunması ve en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Bu lisansa sahip olanlar, Konut Değerleme Lisansının gerekli olduğu görevlerde çalışabilirler.

Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sayfamızın “Sınavlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

9-Yurt Dışından Alınan Lisans Belgeleri


Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in (VII-128.7)26. maddesi uyarınca yurt dışından alınan yabancı belgelerle sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık anonim ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişilerin yabancı uyruklu olması veya yurtdışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştığını tevsik etmesi halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip aşağıda belirtilen lisanslar ile yine aşağıda belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve pozisyonlarda görev alabilirler.
 

Yabancı Belgeler Çalışılabilecek Unvan ve Görevler
The Chartered Financial Analyst Level 1 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler
The Chartered Financial Analyst Level 2 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler
The Chartered Financial Analyst Level 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler
General Securities Representative Examination (Series7) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler
Chartered Institute for Securities and Investment Level 2 Award in Fundamentals of Financial Services Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler
Chartered Institute for Securities and Investment Level 3 Certificate in Investment Operations Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler
Chartered Institute for Securities and Investment Level 3 Certificate in Investments (Securities and FinancialDerivatives) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler

 

Okunma Sayısı: 49373 Diğer Lisanslama


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2017 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.