MENÜ 

Lisans Değişim Süreci


19 Ağustos 2016 Cuma

Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin (Tebliğ) Geçici 1’inci maddesi uyarınca bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce verilmiş olan lisansların denklik durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 

Daha Önce Verilmiş Olan Lisanslar

Denk Olan Yeni Lisanslar

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Türev Araçlar Lisansı

Türev Araçlar Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

Kredi Derecelendirme Lisansı

Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı

Konut Değerleme Lisansı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı

Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

 


Daha önce verilmiş olan lisansların karşılığına denk gelen yeni lisanslar ile değişim zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla beraber söz konusu eski lisansları almış olan kişiler tarafından yeni tip lisans talep edilmesi halinde istenilen lisans belgeleri Kuruluşumuzca düzenlenmektedir.

Lisans değişim başvurusunda bulunacakların SPL Başvuru Sistemi (SBS) üzerinden yapması gereken işlem adımları aşağıda verilmiştir.

SBS üzerinden gerekli başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvuru Aday Beyan Formu”, nüfus cüzdanının fotokopisi ve değiştirilmesi istenilen eski tip lisans belgesinin aslını Kuruluşumuza elden veya kargo/posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Sermaye piyasası kurumlarında çalışan kişilerin ilgili lisans başvuru evrakı; çalıştıkları kurum tarafından Kuruluşumuza iletilecek olup bu çerçevede ilgili kişiler söz konusu evrakı kendi kurum insan kaynaklarına teslim edeceklerdir.

 

Herhangi bir sermaye piyasası kurumunda çalışmayan kişiler ise lisans belgesi başvuru evrakını elden veya kargo/posta ile Kuruluşumuza iletmeleri gerekmektedir.


 

Okunma Sayısı: 14650 Diğer Lisanslama


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.