MENÜ 

Lisans Alma Şartları, Lisans Başvuru Süreci, Ücreti ve İstenilen Belgeler


17 Mart 2018 Cumartesi

Lisans Alma Şartları 
 

Belirli bir lisansın alınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavından başarılı olunması gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarından başarılı sayılmak için;
  a) Sınav konularının her birinden 100 üzerinden en 50 az alınması,
  b) Tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması,

Belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartı için;
  a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması,
   b) Diğer tüm lisanslar için ise 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması,

gerekmektedir.


Lisanslama sınavlarına ilişkin detaylı bilgilere internet sitemizin "Sınavlar" bölümünden ulaşılabilmektedir.

Lisanslama sınavlarından başarılı olan adayların lisans belgesini alabilmelerine ilişkin son bir tarih bulunmamaktadır.
 

 

Lisans Başvuru Süreci ve Ücreti

Lisans almaya hak kazanan adayların lisanslarını almak için
SPL Başvuru Sistemi üzerinden “Lisanslarım” sekmesi altından başvuruda bulunarak; lisans başvuru ücretini kredi kartı ile sistem üzerinden ödemeleri, ödeme sonrasında otomatik oluşturulan Başvuru Aday Beyan Formu’nun çıktısını alarak imzalamaları ve gerekli diğer belgelerle birlikte kargo, kurye, postayla veya elden SPL’ye teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Lisans başvuru ücreti başvuruda bulunulacak her bir lisans türü için alınmaktadır.
 
Lisans Başvuru Ücreti: Her bir lisans türü için 130 TL (KDV Dahil)
 
Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin (Tebliğ) Geçici 1’inci maddesi uyarınca bu Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce verilmiş olan lisansların karşılığına denk gelen yeni lisanslar ile değişim zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla beraber söz konusu eski lisansları almış olan kişiler tarafından yeni tip lisans talep edilmesi halinde istenilen lisans belgeleri Kuruluşumuzca düzenlenmektedir.
 
Lisans Değişim Ücreti: 65 TL (KDV Dahil)
 
Lisans Başvurusunda SPL’ye İletilecek Belgeler
 
Lisans belgesi başvurusunda bulunan adayların SPL’ye sunmaları zorunlu olan belgeler aşağıda verilmiştir:
 
  1. “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden gerekli lisans başvuru ücreti ödendikten sonra alınan “Başvuru ve Aday Beyan Formu”nun imzalı aslı,
  2. T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
  3. Yükseköğretim mezuniyet durumunu ispat amacıyla e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilen barkodlu Mezun Belgesi (mezun Belgesi’ni e-Devlet’ten temin edemeyen adayların, yükseköğretim mezuniyet durumunu gösteren diplomalarının noter onaylı örneğini Kuruluşumuza sunmaları gerekmektedir.),
  4. Bir üst lisansa başvurulması halinde daha önce alınmış olan bir lisans belgesi var ise ilgili lisans belgesinin aslı.
 
Sermaye piyasası kurumlarında çalışan kişilerin ilgili lisans başvuru evrakı; çalıştıkları kurum tarafından SPL'ye iletilecek olup bu çerçevede ilgili kişiler söz konusu evrakı çalıştıkları kurumun insan kaynakları yetkililerine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Herhangi bir sermaye piyasası kurumunda çalışmayan kişiler ise lisans belgesi başvuru evrakını kargo, kurye, postayla veya elden SPL’ye iletmeleri gerekmektedir.


 

Kayıp Lisans Başvuru Süreci

Kayıp olan lisans belgesi yerine, yeni lisans belgesi düzenlenmesi için öncelikle lisans belgesinin kaybolduğuna ilişkin ulusal bir gazetede lisans belgesi kayıp ilanının verilmesi gerekir.

Söz konusu kayıp ilanı verildikten sonra lisans belgesinin kaybolduğuna ve yeni bir lisans belgesi düzenlenmesine ilişkin bir dilekçe ile ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi ve lisans belgesi kayıp ilanının yer aldığı ulusal gazetenin aslının Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir.

Kayıp Lisans Belgesi Yeniden Basım Ücreti: 65 TL (KDV Dahil)


 
Okunma Sayısı: 130883 Diğer Lisanslama


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2018 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.