MENÜ 

İlgili Mevzuat


19 Ağustos 2016 Cuma

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu


Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri


 1. Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)
 2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)
 3. Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)
 4. Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik
 5. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)
 6. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)
 7. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5)
 8. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)
 9. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)
 10. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)
 11. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)
 12. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)
 13. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III -56.1)
 14. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)
 15. İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1)
 16. Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)
 17. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü
 18. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü
 19. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1)
 20. Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1)
 21. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)
 22. Sermaye Piyasası Kurulu Duyuru ve İlke Kararları
 23. Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9)
 24. Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)
 25. Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No:35)
 26. Kurulun i-SPK.128.7 (17.07.2014 tarihli ve 22/735 sayılı) Sayılı İlke Kararı
Okunma Sayısı: 30087 Diğer Lisanslama


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.