MENÜ 

Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS)


27 Şubat 2017 Pazartesi

e-LS, Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde, VII-128.7 sayılı Tebliğ’de belirlenen esaslara uygun olarak Kuruluşumuz tarafından düzenlenmektedir.

e-LS elektronik ortamda bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Bu itibarla sınava başvuracak adayların bilgisayar kullanma bilgi ve becerisine sahip olmaları gerekmektedir. e-LS’de adaylara bilgisayar kullanma eğitimi verilmemekte olup bilgisayarı kullanabilmeleri için herhangi bir destek de sağlanmamaktadır. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden elektronik sınav demosunun yer aldığı “SPL Elektronik Sınav Uygulama Eğitimi”ni inceleyebilirler.

Kâğıt ortamında yapılan lisanslama sınavları ile elektronik ortamda yapılan lisanslama sınavları sonuçları bakımından eşdeğerdir. Kâğıt ortamında sınava giren adaylar ile e-LS’ye giren adayların sınavlardan başarılı olmaları durumunda sahip oldukları haklar aynıdır.

e-LS’ye katılmak için belirlenmiş herhangi bir okul düzeyinde mezuniyet şartı aranmamaktadır. Sınavlar Türkçe olarak yapılmaktadır. Her bir sınav konusunun sınav süresi 45 dakikadır.

Her bir sınav konusunda, cevaplandırılması gereken soru sayısı 25 adettir. Yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacak olup cevapsız soru bırakılmaması adayın yararına olacaktır.

e-LS’ye başvurular sınav konusu bazında yapılmakta olup istenilen sınav türüne ait istenilen sayıda sınav konusunun seçilmesi mümkündür. İlk defa girilecek sınav türlerine ait sınav konularının tümünün seçilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

e-LS’de girilecek sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak aynı sınav konusundan tekrar sınava girebilmek için aynı sınav konusunun sınav tarihleri arasında en az 60 gün olması gerekmektedir. Bu kapsamda, e-LS’ye katılmak amacıyla sınav ücreti ödeyen adayların sınava katılmaları halinde aynı sınav konusundan sınava girebilmesi için başvurulan sınav tarihinden itibaren en az 60 gün geçmesi gerekir. Sınav ücreti ödendiği halde katılım sağlanmayan sınav konusu için söz konusu 60 gün kuralı uygulanmaz. Bununla birlikte, e-LS’de sınava katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak kâğıt ortamındaki sınavlara da girebilirler.


Soru bankasının mevzuata uygun olarak yenilenmesi ve teknik altyapıda yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle Ocak ve Temmuz aylarında Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) düzenlenmemektedir. Adayların e-LS'ye başvuruları sırasında söz konusu hususu dikkate almaları önemlidir.


e-LS’ye ilişkin olarak;

 • e-LS Sınav Ücretleri bilgisine buradan,

 • e-LS Sınav Merkezi bilgilerine buradan,

 • e-LS Sınavda Uyulması Gereken Kurallar bilgisine buradan,

 • e-LS Sınav Sorularının Açıklanmasına ilişkin bilgilere buradan,

 • e-LS Sınav Sonuç İtirazlarına ilişkin bilgilere buradan,

 • e-LS’ye Nasıl Başvurulacağına ilişkin bilgilere buradan,

 • e-LS Sınav Tarihlerine ve Sınav Kılavuzu’na ilişkin bilgilere buradan,

 • e-LS'ye ilişkin Sıkça Sorulan Sorulara buradan,

 • e-LS broşürüne buradan,

  ulaşabilirsiniz.

   

Okunma Sayısı: 154131 Diğer Sınavlar


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.