MENÜ 

Adayların Sınava Girerken Yanlarında Bulunması Gerekenler Belgeler


4 Ekim 2018 Perşembe

Sınav başvurusu kabul edilen adayların, sınav sırasında yanlarında aşağıda belirtilen belgeleri bulundurmaları zorunludur:

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (aday tarafından
SPL Başvuru Sistemine Kılavuzda belirtilen şartları sağlayan fotoğraf yüklenerek yazıcıdan alınacaktır) ve

- Geçerli Kimlik Belgesi (Aşağıda sıralanan kimlik belgelerinden biri)


Fotoğraflı ve soğuk damgalı T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı,
T.C. Kimlik Kartı
T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geçici Kimlik Belgesi


Yukarıda belirtilenlerin dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartı, vb.), sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'ni yukarıda belirtilen geçerli kimlik belgelerinden herhangi biriyle birlikte ibraz edemeyenler mazeretleri ne olursa olsun sınava kabul edilmezler.


Adayların T.C. Kimlik Numarası olmayan T.C. Nüfus Cüzdanı ve Sürücü Belgesi ile sınava girmesine izin verilmeyecektir. T.C. Nüfus Cüzdanında ve Sürücü Belgesinde T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.
Okunma Sayısı: 13538 Diğer Sınavlar


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.