SPL ve CISI İş Birliği

Kuruluşumuz, Londra Menkul Kıymetler Borsası uygulayıcıları tarafından kurulan ve menkul kıymetler, yatırım, servet ve finansal planlama uzmanları için profesyonel bir kuruluş olan Chartered Institute For Securities & Investment (CISI) ile İş Birliği Mutabakatı imzalamıştır.

Söz konusu mutabakat ile; CISI sertifikaları arasında yer alan,

 • Investment Operations Certificate ve
 • Capital Markets Programme

sertifikalarının sınavlarına ilişkin olarak;

A) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na sahip olanlar ilgili sertifikaların kapsamında yer alan “UK Financial Regulation” sınavından muaf tutulacaktır. Bununla birlikte; muafiyet için belirlenmiş ücretin ödenmesi gerekmektedir.

B) Ayrıca Ülkemiz finans sektörünü düzenlemek ve denetlemekten sorumlu olan kamu kurumlarından T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu çalışanlarına aşağıda belirtilen konularda destek verilecektir:

 • “Sertifika Kayıt Ücreti” alınmayacaktır.
 • İlgili sertifikaların kapsamındaki sınavların ücretlerinde %25 indirim sağlanacaktır.
 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na sahip olan ilgili kurum çalışanları belirtilen sertifikaların kapsamındaki “UK Financial Regulation” sınavından muaf tutulacak ve muafiyet ücreti alınmayacaktır.

C) İlk kez sınava girecek adaylar CISI üyeliğinden kaynaklanan faydalara (CISI’ın uzaktan eğitim modülleri ve “The Review” adlı dergisi vb.) erişim imkanı veren 12 aylık CISI öğrenci üyeliğine hak kazanacaktır.

D) Sermaye piyasalarımızın gelişimine ve sektörel bilgi birikiminin artırılmasına fayda sağlayacak ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde iş birliğinde bulunulacaktır.      

Başvuru Süreci

Söz konusu mutabakata konu iş birliği kapsamında yer alan sertifikalara ilişkin muafiyet ve desteklerden yararlanmak isteyen adaylar aşağıda belirtildiği şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler.

A) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda çalışmayan ancak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na sahip olan adayların aşağıdaki dokümanları CISI.Turkey@cisi.org adresi üzerinden doğrudan CISI’ya iletmeleri gerekmektedir.

 • CISI tarafından düzenlenmiş olan “Muafiyet İstek Formu” ve
 • İlgili lisans sahibi olduklarını tevsik eden Kuruluşumuzdan alınan resmi yazı. (Söz konusu resmi yazı için adayların taleplerini hazır dilekçe örneğini doldurarak kimlik fotokopileri ile birlikte info@spl.com.tr adresi üzerinden SPL’ye iletmeleri gerekmektedir).

Yukarıda belirtilen dokümanların CISI’a iletilmesi sonrasında CISI tarafından aday ile iletişime geçilecektir.

B) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda çalışan adayların

 • Aşağıda yer alan dokümanı egitim@spl.com.tr adresi üzerinden SPL'ye iletip;
  • CISI tarafından talep edilen bilgilerin yer aldığı form,
 • Aşağıda belirtilen dokümanları da CISI.Turkey@cisi.org adresi üzerinden doğrudan CISI'ya iletmeleri gerekmektedir.
  • CISI tarafından düzenlenmiş olan “Muafiyet İstek Formu”,
  • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na sahip olan adaylar için ilgili lisansa sahip olduklarını tevsik eden yazı. (Söz konusu resmi yazı için adayların taleplerini hazır dilekçe örneğini doldurarak kimlik fotokopileri ile birlikte info@spl.com.tr adresi üzerinden SPL’ye iletmeleri gerekmektedir).

Yukarıda belirtilen dokümanların ilgili kuruluşlara iletilmesi sonrasında CISI tarafından aday ile iletişime geçilecektir.

Başvuru süreci ile ilgili sorular için egitim@spl.com.tr adresi üzerinden “Eğitim ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü” ile iletişime geçebilirsiniz.

CISI sertifikaları hakkında detaylı bilgi için https://www.cisi.org/cisiweb2 internet adresini ziyaret edebilirsiniz.