SPL ve CFA İş Birliği

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programına ilişkin belirlenmiş eylemler kapsamında; Ülkemiz sermaye piyasalarını ileriye taşıyacak nitelikli insan kaynağının artırılmasını ve finans alanında çalışan kamu personelinin uluslararası geçerliliği olan sertifika sahibi olmasını desteklemek amacıyla Kuruluşumuz ve CFA (Chartered Financial Analyst) Institute arasında 2015 yılından bu yana devam eden iş birliği anlaşmamız bulunmaktadır.

Söz konusu anlaşmaya istinaden;

 • CFA,
 • CIPM ve
 • Investment Foundations (2018 yılı Eylül ayından itibaren CFA Institute tarafından ücretsiz sunulmaktadır.)

sertifika sınavlarına,  Ülkemiz finans sektörünü düzenlemek ve denetlemek ile sorumlu olan kamu kurumlarından

 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı,
 • Sermaye Piyasası Kurulu,
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile
 • Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı

çalışanlarına (her kurumdan her bir CFA sertifika sınavı tarihinde 30'ar çalışan ve her bir CIPM sertifika sınavı tarihinde 20'şer çalışan) aşağıdaki konularda destek verilmektedir:

 • CFA sertifika sınavı için bir defaya mahsus ödenmesi gereken “Standart Program Kayıt Ücreti”nden muafiyet ve indirimli sınav ücreti ile başvuru imkânı,
 • CIPM sertifika sınavı için indirimli sınav ücreti ile başvuru imkânı.

Kuruluşumuz ile CFA Institute arasında imzalanan anlaşmaya göre Program Kayıt Ücreti ve Sınav Ücretlerini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Program Adı

Sınav Tarihleri

Burs Kapsamı

Standart Program Kayıt Ücreti*

Standart Sınav Ücreti*

Anlaşma Kapsamında Program Kayıt ve Sınav Ücreti

CFA Programı

Haziran 2020

Her kurumdan 30'ar çalışan

$450

$1.000

$350

Aralık 2020

Her kurumdan 30'ar çalışan

CIPM Programı

Mart 2020

Her kurumdan 20'şer çalışan

-

$675

$300

Eylül 2020

Her kurumdan 20'şer çalışan

 

* İlgili ücretler 2020 yılı için geçerlidir.

Bununla birlikte; ilgili sertifika sınavlarına başvuruda bulunacak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı'nda çalışan adayların aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini sağlaması gerekmektedir:

 • Lisans diploması sahibi veya üniversite son sınıf öğrencisi olması,
 • Tam zamanlı olarak en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olması (iş tecrübesinin finans alanında olma zorunluluğu yoktur).

Söz konusu kurumlarda çalışan ve indirimli ücretlerden faydalanmak isteyen adayların başvuru taleplerini kendi kurumları aracılığıyla Kuruluşumuza iletmeleri gerekmektedir.