Yeni SPL Başvuru Sistemi ve OEP kullanıma açılmıştır!

Duyuru No: 2016-EGT-02
Tarih: 30.11.2016
Konu: Yeni SPL Başvuru Sistemi ve OEP kullanıma açılmıştır!

08.11.2016 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, piyasanın gelişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) iletmiş olduğumuz önerilerimiz Kurul Karar Organı’nın 14.10.2016 tarih ve 28/936 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup anılan Kurul kararı çerçevesinde;
 

  • Lisans sahibi kişilerin, görev veya unvana göre değil sahip olduğu lisansın türüne göre yenileme eğitimi alması sağlanmıştır (Lisans Bazlı Yenileme Eğitimleri).
  • Sınav konusu (modül) bazlı yenileme eğitimleri sisteme kazandırılarak, daha önce başarılı olunan fakat üzerinden 3 yıl geçen sınav konularından alınmış sınav notlarının, ilgili sınav konularına ait yenileme eğitimlerinin tamamlanması koşuluyla, yenileme eğitiminin geçerlilik süresi boyunca geçerli olması sağlanmıştır (Modül Bazlı Yenileme Eğitimleri).
  • 21-22 Eylül 2013 tarihlerinde ve sonrasında düzenlenmiş sınavlarda alınmış notların Kuruluşumuzca silinmesi işlemi bundan sonra yapılmayacaktır.  
  • Lisans bazlı yenileme eğitim ücreti lisans başına KDV dahil 325 TL, sınav konusu (modül) bazlı yenileme eğitim ücreti ise sınav konusu başına KDV dahil 145 TL olarak belirlenmiştir.


Bu kapsamda; SPL Başvuru Sistemi (SBS), Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) ve Online Eğitim Portalı (OEP) üzerinde sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımız tamamlanmış olup yenilenen “SBS” ve “OEP” 30.11.2016 tarihi itibariyle devreye alınmıştır.

Yeni SBS ve OEP aracılığıyla kişiler;
 

  • Lisans sahibi ise lisans bazlı yenileme eğitimini, yeni lisans başvurusunda bulunuyorsa ve ilgili lisansa konu modüllerden geçerli fakat üzerinden 3 yıl geçmiş nota sahip ise ilgili modüle ait yenileme eğitimini alabilecek,
  • İlgili yenileme eğitimlerine ait seçmeli dersler vasıtasıyla kendilerine özel eğitim programlarını oluşturabilecek,
  • Geçmiş 6 ay içinde aynı zorunlu dersleri başka bir yenileme eğitimi altında almış olmaları halinde söz konusu zorunlu dersler yerine seçmeli derslerden alabilecek,
  • Herhangi bir uygulama kurmadan tüm mobil cihazlardan veya bilgisayarlardan yenileme eğitimlerine erişebilecek,
  • Yeniden tasarlanmış kullanıcı dostu ekranlarda tüm başvuru ve takiplerini (sınav başvuruları, lisans başvuruları, yenileme eğitim başvuruları, itiraz başvuruları ve fatura bilgilerine erişim) kolaylıkla gerçekleştirebilecek,
  • Lisanslarının durumunu (başvuru bekleyen, aktif, askıda, iptal) kolaylıkla takip edebileceklerdir.


Yenileme eğitimlerinin daha esnek yapıda sunulmasına ve başvuru süreçlerinin tek çatı altında toplanarak kullanım ve erişim kolaylığı sağlanmasına imkan veren yeniliklerin, sermaye piyasamız çalışanlarına faydalı olmasını dileriz.   

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tanıtım filmine ulaşmak için tıklayınız.