VII-128.7 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği"nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (VII-128.7b)

Duyuru No: 2017-LİS-01
Tarih: 30.01.2017
Konu: VII-128.7 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği"nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (VII-128.7b)

Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği”nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (VII-128.7b)  27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili VII-128.7b sayılı Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.