Uygulama ve Örneklerle Finansal Araçlar Standardı TFRS 9

Aralık 18,2020 01:30

18.12.2020 tarihinde "Uygulama ve Örneklerle Finansal Araçlar Standardı TFRS 9" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Eğitim Kayıt Formu