Stratejik Finansal Kararlar Kapsamında Finansman, Yatırım ve Kâr Payı Dağıtım Politikaları

Ocak 20,2022 10:00

20-21.01.2022 tarihinde "Stratejik Finansal Kararlar Kapsamında Finansman, Yatırım ve Kâr Payı Dağıtım Politikaları" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.


Eğitim Kayıt Formu