SPL Tarafından Yapılan Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavlarında Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtiraz Hakkında Bilgilendirme

Duyuru No: 2014-SNV-13
Tarih: 13.01.2014
Konu: SPL Tarafından Yapılan Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavlarında Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtiraz Hakkında Bilgilendirme

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları 20/21 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Adaylar, 20/21 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen lisanslama sınav sonuçlarına itirazlarını http://basvuru.spl.com.tr üzerinden "Elektronik Sonuç İtiraz Formu"nu kullanarak SPL’ye yapabileceklerdir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulu tarafından 30 iş günü içinde karara bağlanır. Sınav Kurulu’nun kararlarına karşı, kararın ilgiliye tebliğini izleyen 10 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kuruluna yazılı olarak itiraz etme imkanı bulunmaktadır.
 
Diğer taraftan, bu sınav ve gelecekte yapılacak sınavlarda sorulan sorular yayımlanmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.