Sınavlara Giriş İçin Aranan Geçerli Kimlik Belgelerinde Yapılan Değişiklik Hk.

Duyuru No: 2018-SNV-04
Tarih: 9.03.2018
Konu: Sınavlara Giriş İçin Aranan Geçerli Kimlik Belgelerinde Yapılan Değişiklik Hk.

Adayların lisanslama sınavlarına girebilmek için yanlarında bulundurmak zorunda olduğu geçerli kimlik belgelerinde, Anadolu Üniversitesi ve ÖSYM’nin konuya ilişkin ilgili düzenlemeleriyle uyumlu olacak şekilde, Kuruluşumuz tarafından değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda; 2 Mayıs 2018 tarihinden itibaren adaylar sınava girebilmek için, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte aşağıda sıralanan fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmak zorundadır:

- Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı,
- T.C. Kimlik Kartı,
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
- Süresi geçerli pasaport,
- Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart.

Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartı, vb.), sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Yukarıda maddeler halinde sıralanan belgeler dışında bir belge ile sınava girmek isteyen adaylar, hiçbir şekilde sınava alınmayacaktır.

Lisanslama sınavlarına girecek adayların bilgisine önemle duyurulur.

SPL
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.