Sınav Notlarının Geçerlilik Esasları Hk.

Duyuru No: 2018-SNV-12
Tarih: 31.07.2018
Konu: Sınav Notlarının Geçerlilik Esasları Hk.

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul), VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin "Sınav notları ve sınav notlarının geçerlilik esasları" başlıklı 12’nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan sınav notlarının geçerliliğine ilişkin hükümler hakkında Kuruluşumuzca 26.06.2018 tarihinde Kurula sunulan öneri, Kurulun 23.07.2018 tarihli ve 36231672-449.01.01-E.8075 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda; yapılan sınavlarda bir adayın bir sınav konusundan 50 ve üzerinde not alması ve fakat aynı sınav konusundan SPL Başvuru Sistemi’nde bulunan geçerli notunun daha yüksek olması halinde, yüksek olan notun geçerlilik süresi son sınavda alınan notun sınav tarihinden itibaren 3 yıl sonra olacak şekilde güncellenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SPL
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.