Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7d)

Duyuru No: 2020-LİS-02
Tarih: 23.07.2020
Konu: Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7d)

Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (VII-128.7d)  23 Temmuz 2020 tarihli ve 31194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili VII-128.7d sayılı Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.