Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı Kararı ile İlgili Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) Kullanımına İlişkin Seminer Duyurusu

Duyuru No: 2019-KUR-14
Tarih: 24.04.2019
Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı Kararı ile İlgili Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) Kullanımına İlişkin Seminer Duyurusu

Kurul Karar Organının 11.04.2019 tarihli ve 21/500 sayılı Kararıyla (Karar) Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar belirlenmiş olup anılan Karar, Kurulun 11.04.2019 tarihli ve 2019/19 sayılı bülteniyle kamuoyuna duyurularak yürürlüğe girmiştir.

Karar’da diğer hususların yanı sıra; Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Danışmanlık Şirketleri de dahil olmak üzere Karar kapsamında değerleme hizmeti sunmak üzere lisanslı olarak çalışan kişilerin Kuruluşumuza bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda, Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Danışmanlık Şirketlerinin lisanslı olarak çalıştırdıkları personeline ilişkin LSTS üzerinden sicil bildiriminde bulunabilmelerini teminen ilgili kurumların insan kaynakları yetkililerine yönelik 29 ve 30 Nisan 2019 tarihlerinde Kuruluşumuz Genel Merkezi’nde LSTS’nin kullanımına ilişkin konuların aktarılacağı ücretsiz seminer gerçekleştirilecektir.

Düzenlenecek seminerin tarih ve oturum saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tarih Saat
29.04.2019 10.00-12.30 arası
30.04.2019 14.00-16.30 arası

 


Anılan Karara konu Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Danışmanlık Şirketlerinin, katılım sağlamalarını istedikleri personeline ait bilgileri (Şirket adı, personelin adı ve soyadı, personelin unvanı, seminer tarih ve oturum saatini içerecek şekilde) en geç 26.04.2019 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Kuruluşumuzun info@spl.com.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir. Katılım için kontenjanımız sınırlı sayıda olup her kurumdan sadece 1 temsilci kabul edilebilecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SPL

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.