Lisanslama Tebliği’ndeki Değişiklikler Hk.

Duyuru No: 2020-LİS-03
Tarih: 24.07.2020
Konu: Lisanslama Tebliği’ndeki Değişiklikler Hk.

Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ)’inde değişiklik yapılmasına dair VII-128.7d sayılı Tebliğ’in 23 Temmuz 2020 tarihli ve 31194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte diğer hususların yanı sıra;

  • Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan Lisans Türlerine yeni lisans türü olarak “Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı” eklenmiştir.
  • Tebliğin 21 inci maddesindeki düzenlemeye istinaden lisans almaya hak kazanmış kişilerin lisans sorgulamasının kurumsal internet sitemizde kamuoyunun erişimine açık tutulduğu belirtilmiş olup söz konusu sorgulamanın internet sitemizin ana sayfasında yer alan “Kamuya Açık Lisans Sorgulama” alanı üzerinden yapılması sağlanmıştır.
  • Tebliğin geçici 10 uncu maddesi kapsamında, yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma süresini dolduran, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanların yardımcı sıfatıyla çalışabilecekleri tarih olan 31/1/2020 tarihi 31/1/2022 olarak değiştirilmiştir.

İlgili Tebliğ kapsamında yapılan diğer değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.