Lisans Yenileme Eğitimleri ve Sınav Notlarının Geçerliliği ile İlgili Değişiklikler

Duyuru No: 2016-EGT-01
Tarih: 14.10.2016
Konu: Lisans Yenileme Eğitimleri ve Sınav Notlarının Geçerliliği ile İlgili Değişiklikler

Yenileme eğitimlerinin iyileştirilmesi yönünde yapılan çalışmalarımız sonucunda, piyasanın gelişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak konuya ilişkin önerilerimiz Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) 27.06.2016 tarihinde iletilmiş olup Kurul Karar Organı’nın 14.10.2016 tarih ve 28/936 sayılı kararı ile;

  1. Lisans yenileme eğitimlerinin görev veya unvanlara göre değil sahip olunan lisans türlerine ve bu lisansların sınav konularına göre atanmasına ve eğitim için başvuranların geçmiş 6 ayda aynı zorunlu konulardan başka bir yenileme eğitimi almış olmaları halinde, söz konusu aynı zorunlu konuların yerine seçimlik derslerden konu belirleyebilmelerine,
  2. Kurul’un VII – 128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin (Lisanslama Tebliği) 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrası arasında uyumlaştırma yapılarak, hak kazanılmış herhangi bir lisans dolayısıyla olmasa dahi, daha önce başarılı olunan ve üzerinden 3 yıl geçen sınav konularına ilişkin notların da ilgili sınav konusuna ait yenileme eğitimine katılmak koşuluyla, yenileme eğitiminin geçerlilik süresi boyunca geçerliliğinin korunmasına,

ilişkin önerilerimiz uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda;

·         Mevcut yapıda görev veya unvana göre kişilere atanan lisans yenileme eğitimlerinin, bundan sonra sahip olunan lisans türlerine göre atanması ve eğitimlerin içeriğindeki konu seçimlerinin daha esnek yapıda sunulması amacıyla Kuruluşumuz sistemlerinde (online eğitim platformu, başvuru sistemi, lisanslama ve sicil tutma sistemi) yapılmakta olan çalışmaların tamamlanması sonrasında, yeni sistem kamuoyuna duyurularak devreye alınacaktır.

·         Daha önce başarılı olunan fakat üzerinden 3 yıl geçen sınav konularından alınmış sınav notlarının, ilgili sınav konusuna ait yenileme eğitiminin tamamlanması koşuluyla, yenileme eğitiminin geçerlilik süresi boyunca geçerli olması için Kuruluşumuz sistemlerinde (online eğitim platformu, başvuru sistemi, lisanslama ve sicil tutma sistemi) yapılmakta olan çalışmaların tamamlanması sonrasında, yeni sistem kamuoyuna duyurularak devreye alınacaktır.

·         21-22 Eylül 2013 tarihlerinde ve sonrasında düzenlenmiş sınavlarda alınmış notların Kuruluşumuzca silinmesi işlemi bundan sonra yapılmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.