Lisans Belgesi Başvurularında e-Devlet'ten Alınan Barkodlu Mezun Belgesi Kullanımı Hk.

Duyuru No: 2016-KUR-12
Tarih: 9.08.2016
Konu: Lisans Belgesi Başvurularında e-Devlet'ten Alınan Barkodlu Mezun Belgesi Kullanımı Hk.

Lisans belgesi başvurusunda bulunan adayların, yükseköğretim mezuniyet durumunu ispat amacıyla Kuruluşumuza teslim etmeleri gereken belgelere ilişkin olarak Kuruluşumuz tarafından getirilen yeni düzenleme aşağıda yer almaktadır.

1- e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilen barkodlu Mezun Belgesi, 09.08.2016 tarihinden itibaren Kuruluşumuzca kabul edilmeye başlanacaktır.

2- Mezun Belgesi'ni e-Devlet'ten temin edemeyen adayların, daha önceki uygulamada olduğu gibi yükseköğretim mezuniyet durumunu gösteren diplomalarının noter onaylı örneğini Kuruluşumuza sunmaları gerekmektedir.

3- Sermaye piyasası kurumlarında çalışanların mezuniyet durumlarını belgelendirmelerini teminen Kuruluşumuzca daha önce kabul edilen; çalışılan sermaye piyasası kurumunun insan kaynakları yetkililerince onaylanmış diploma örnekleri 01.09.2016 tarihinden itibaren kabul edilmeyecektir. Söz konusu adayların, lisans belgesi başvurusunda bulunurken e-Devlet üzerinden alacakları Mezun Belgesi'ni veya Mezun Belgesi'nin e-Devlet üzerinden temin edilememesi durumunda ise diplomalarının noter onaylı örneğini Kuruluşumuza sunmaları gerekmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.