Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları Hakkında Duyuru

Duyuru No: 2015-EGT-01
Tarih: 5.05.2015
Konu: Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları Hakkında Duyuru

Gayrimenkul Değerleme ve Konut Değerleme Lisansları:

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin (VII-128.7) 7’nci maddesi uyarınca; ilgili lisans belgelerinin alınabilmesi için tecrübe koşulu aranmamakta olup belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

 

Tecrübe Koşulu:

Kurulun 17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararı (İlke Kararı) gereği; Gayrimenkul Değerleme veya Konut Değerleme Lisansına sahip kişilerin Kurulca listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketlerince Gayrimenkul Değerleme veya Konut Değerleme Uzmanı olarak tam zamanlı istihdam edilmesi veya tam zamanlı istihdam edilmeksizin söz konusu değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti vermesi aşamasında tecrübe koşulu aranmaktadır. Tecrübe koşulunun sağlandığına ilişkin başvuruların; ilgili gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından Kurula yapılması gerekmektedir. Kuruluşumuza yapılan söz konusu içerikteki başvurular kabul edilmeyecektir.

Tecrübe koşuluna ilişkin söz konusu İlke Kararı, sadece; Kurulca listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya tam zamanlı istihdam edilmeksizin söz konusu şirketler ile sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren ve 17.07.2014 tarihinden sonra “Gayrimenkul Değerleme Lisansı” veya “Konut Değerleme Lisansı” almış gayrimenkul değerleme uzmanları ve konut değerleme uzmanları için uygulanmaktadır. 17.07.2014 tarihinden önce ilgili lisansları almış olanların; tecrübe koşulunu sağladıklarına dair inceleme, lisans belgesi verme aşamasında yapılmış olduğundan tecrübe koşulu başvurusunda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

Anılan İlke Kararı’nda belirlenen tecrübe koşulunu sağlaması gereken, fakat sağlamayanlar; Kuruluşumuzca düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılmaları ve başarılı olmaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılacaklardır.

Kurulun 17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararının yayımlandığı Kurul Bültenine buradan ulaşabilirsiniz.