Evrak İletimine İlişkin Tedbirler

Duyuru No: 2020-KUR-11
Tarih: 25.03.2020
Konu: Evrak İletimine İlişkin Tedbirler

Tüm dünyayla birlikte Ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle, Kuruluşumuza fiziki evrak iletiminde aşağıdaki tedbirler uygulanacak olup söz konusu tedbir ve uygulamalara ilgili kurum ve kişilerce uyulması toplumumuzun sağlığı için önem arz etmektedir.

I.     Lisans Başvuru İşlemleri

Bilindiği üzere; 20.03.2020 tarihi itibarıyla lisans başvuru işlemlerinin tamamen dijital ortamda yapılabilmesine yönelik yeni lisans başvurusu uygulamamız devreye alınmış olup adaylarımızın, lisans başvurularını fiziki evrak göndermeden yapabilmesi sağlanmıştır. Söz konusu tarihten önce lisans başvurusunda bulunan adayların lisans başvuruları da yeni uygulamamız çerçevesinde incelenmekte olup uygun olan lisans başvuruları Kuruluşumuzca değerlendirilmekte ve şartları sağlayanların lisansları oluşturulmaktadır.

Bununla birlikte, salgın nedeniyle alınan tedbirler süresince; 25/03/2020 tarihinden itibaren Kuruluşumuz tarafından lisans belgesi gönderiminde aşağıdaki uygulama esas alınacaktır.

  • Lisans başvuruları incelenerek şartları sağlayan adayların başvuruları onaylanarak ilgili lisanslar oluşturulacaktır.*
  • İşlem sonucunda belli bir süre fiziki lisans belgesi oluşturulmayacak olup ilgili lisansa ilişkin resmi lisans durum yazısı e-imzalı olarak Kuruluşumuz tarafından hazırlanarak elektronik ortamda ilgili adaya iletilecektir. Fiziki lisans belgeleri, tedbirlerin kalkmasından sonra adaylara gönderilecektir.

*Lisans numarası oluşturulduktan sonra ilgili kişiler lisans konusu faaliyette bulunabilirler. Lisans konusu faaliyette bulunacak kişilere ilişkin sicil bildirimlerinin, ilgili kurumlarca LSTS üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

II.     Sicil Bildirim İşlemleri

Bilindiği üzere; sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar (ilgili kurumlar), sicil bildirimlerini Kuruluşumuz Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) üzerinden yapmakta olup bir kısım evrakın imzalı aslını ise Kuruluşumuza ayrıca iletmektedirler. Bununla birlikte, salgın nedeniyle alınan tedbirler süresince, 25/03/2020  tarihinden itibaren sicil bildirim işlemlerinde aşağıdaki uygulama esas alınacaktır.

  1. Sicil bildirim işlemi, Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) üzerinden yapılır.
  2. Sicil bildirim formu ilgili yetkililerce imzalandıktan sonra pdf formatına dönüştürülerek bildirim işlemini yapan kurum yetkilisi tarafından sicil@spl.com.tr adresine gönderilir.
  3. İlgili kurumlar tarafından Kuruluşumuza iletilmesi gereken evrakın imzalı aslı** (sicil bildirimine ilişkin kurum üst yazısı, sicil bildirim formu ve beyan formu), tedbirlerin kalkmasından sonra SPL’ye iletilmek üzere ilgili kurumda muhafaza edilmelidir.
  4. SPL tarafından gerekli sicil onaylama işlemleri, ilgili kurumların sicil@spl.com.tr adresine gönderdiği ve LSTS’ye yüklediği evrak dikkate alınarak yapılır.
  5. İlgili evrakın imzalı aslının, SPL’nin daha sonra belirleyeceği bir tarih aralığında ilgili kurumlarca SPL’ye iletilmesi gerekir**.

**İmzalı aslı istenilen evrakın ilgililerce elektronik imza ile imzalanması (e-imza) halinde söz konusu evrakın fiziki olarak SPL’ye iletilmesine gerek bulunmamaktadır.

III.     Kuruluşumuza Gönderilen Fatura vb. Evrak Hk.

Salgın nedeniyle alınan tedbirler süresince, 25/03/2020 tarihinden itibaren Kuruluşumuza iletilecek fatura ve benzeri evraka ilişkin olarak aşağıdaki uygulama esas alınacaktır:

SPL’ye iletilecek faturalar; ilgili kurumların e-Fatura uygulamasına kayıtlı vergi mükellefi olması halinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Fatura portalı üzerinden, olmaması halinde ise e-Arşiv uygulaması üzerinden gönderilebilmektedir.

Faturaların yukarıdaki söz konusu uygulamalar üzerinden gönderilemeyecek olması halinde işleme alınabilmesi için; ilgili fatura aslının taralı bir örneğinin, Kuruluşumuzca ileride talep edilmesi halinde aslının fiziken iletilmesi kaydıyla, ilgili kurumun kurumsal e-posta hesabından evrak@spl.com.tr adresine gönderilmesi yeterli olacaktır.

Bunların dışında elden evrak teslim edilmemesi, posta ve kargo yolu ile gönderilecek evrakın teslim alınmasında yaşanabilecek aksaklılar göz önünde bulundurularak söz konusu evrakın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla Kuruluşumuzun spl@hs02.kep.tr veya spl.muhasebe@hs02.kep.tr adreslerinden ilgili olanına iletilmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.