Elektronik Lisanslama Sınavlarının Yeniden Başlaması ve Alınan Tedbirler

Duyuru No: 2020-SNV-05
Tarih: 22.05.2020
Konu: Elektronik Lisanslama Sınavlarının Yeniden Başlaması ve Alınan Tedbirler

Kuruluşumuzca Covid-19 (Koronavirüs) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde ara verilen elektronik lisanslama sınavlarına (e-LS), koruyucu önlemler alınarak ve makul düzeyde aday sayısıyla, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kademeli bir şekilde yeniden başlanacaktır.

e-LS’nin güvenli bir şekilde yeniden başlayabilmesi için, toplum sağlığının korunması gerekliliği göz önünde bulundurularak; mevcut bilgisayarlı sınav salonları kapasitesinin doluluk oranının düşürülerek uygun sınav ortamının sağlanması, salonda bulunan adayların oturma düzeninin sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ayarlanması, sınav salonlarının ve salonlarda bulunan araç ve gerecin uygun şekilde dezenfeksiyonunun sağlanması zorunlu hale gelmektedir.

Bu çerçevede; sınav salonu doluluğu ve çalışma şeklimizdeki değişikliklere (A), mevcut sınav randevularında yapılan zorunlu değişikliklere (B) ve alınan koruyucu önlemlere (C) ilişkin detaylı bilgilendirmelere aşağıda yer verilmiştir.*

A. SINAV SALONU DOLULUKLARI VE YENİ ÇALIŞMA PLANI

Gerek çalışanların ve toplum sağlığının korunması gerekse adayların kendilerini daha rahat ve güvende hissetmelerinin sağlanması amacıyla aşağıdaki önlemler alınmıştır.

I. Salon Kapasitesi:

Sınav salonlarının günlük kapasitesi %75 oranında düşürülerek her bir sınav salonunda bir seansta aynı anda sınav olabilecek aday sayısı 24 kişiden 6 kişiye indirilmiştir.

II. Sınav Yapılan Gün Sayısının Artırılması:

1. Sınav yapılmayan Salı günleri, sınav yapılan günler arasına eklenerek sınav yapılan gün sayısı haftada 5’ten 6 güne çıkartılmıştır.

2. Normal şartlarda Temmuz ayında sistem bakım ve güncelleme çalışmaları kapsamında sınav yapılmamakta iken bu sene 1-19 Temmuz günleri arasında da sınav yapılacaktır.

3. 1-19 Temmuz ve Ağustos ayına ilişkin sınav takvimi, SPL Başvuru Sisteminde başvurulara açılmıştır.

III. Sınav Saatleri Değişikliği:

Alınan tedbirler kapsamında, sınav salonlarında havalandırmanın ve sınav gereçlerinin dezenfeksiyonun rahatlıkla yapılabilmesi için iki sınav arasındaki süre 30 dakikadan 45 dakikaya çıkartılmış olup buna bağlı olarak sınav saatlerinde de zorunlu değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede; 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yeni sınav saatlerini gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Adayların yeni Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerini SPL Başvuru Sisteminden almaları ve planlamalarını yeni sınav saatlerine göre yapmaları gerekmektedir.

Yeni Sınav Saatleri
Başlangıç Bitiş
8:45 9:30
10:15 11:00
11:45 12:30
13:45 14:30
15:15 16:00
16:45 17:30

 

B. MEVCUT SINAV RANDEVULARINDA YAPILAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Yukarıda A’da belirtilen tedbirler kapsamında; hâlihazırda sınav randevusu bulunan tüm adayların, ilgili sınav tarihlerinde sınava girebilmeleri mümkün olamadığından sınav randevularında zorunlu değişiklikler yapılmıştır.

Mevcut Sınav Randevusu Bulunan Adayların Durumu:

I. Haziran ayı içerisinde sınav randevusu bulunan adaylar:

Haziran ayındaki her seansta, başvuru öncelik sıralamasına göre ilk 6 sıradaki sınav randevusuna sahip adaylar sınava alınacaklardır. Bunun dışındaki sınav randevuları (7’den 24’e kadar olan sıradaki randevular) ise ileri bir tarihe kaydırılmış olup söz konusu adaylar, sınav takvimindeki müsaitlik durumuna göre sınavlarını istedikleri bir tarihe değiştirebileceklerdir veya talep etmeleri halinde sınav ücretleri iade edilecektir.

Haziran ayında hâlihazırda randevusu bulunanlardan, her seansta başvuru sıralamasına göre ilk 6 sıradaki randevuya sahip adaylar da dilerlerse sınavlarını farklı bir tarihe değiştirebileceklerdir veya talep etmeleri halinde sınav ücretleri iade edilecektir.

II. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 16 Mart’tan sonra sınav randevusu ertelenen ancak sınav randevusunu henüz Haziran ayı içerisindeki bir tarihe değiştirmeyen adaylar:

Söz konusu adayların sınav randevularının tamamı ileri bir tarihe kaydırılmış olup adaylar, sınav takvimindeki müsaitlik durumuna göre sınavlarını istedikleri bir tarihe değiştirebileceklerdir veya talep etmeleri halinde sınav ücretleri iade edilecektir.

Bununla birlikte; 20.05.2020 tarihli duyurumuzla duyurulduğu üzere, 11-12 Temmuz tarihlerinde 12 ilde kâğıt ortamda da lisanslama sınavları yapılacağını ve 27 Mayıs - 10 Haziran 2020 tarihleri arasında başvuruların alınacağını adaylarımıza hatırlatmak isteriz.

C. ALINAN KORUYUCU ÖNLEMLER VE UYGULAMALAR

Sınavların güvenli bir ortamda yapılabilmesi amacıyla sınavlardan önce ve sınav salonlarında aşağıdaki önlemler alınacaktır:

I. Sınav Başlamadan Önce Fuaye Alanında Alınacak Önlem ve Uygulamalar

 1. Sınav başlama saatine 15 dakika kala sadece seans saati gelen adaylar içeriye alınacaktır.
 2. Fuaye alanında el dezenfektanı bulundurulacaktır.
 3. Girişe ayak dezenfektan havuzlu paspas konulacaktır.
 4. Emanet dolaplarının olduğu bölümde kullanılacak dolaplarda sınırlandırma yapılmış olup dolapların ve alanın dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
 5. Sınava giren her adayın fuaye alanında güvenlik görevlileri tarafından ateş ölçümleri yapılacak olup belli bir derece üstü (38°C) olan adaylar ile öksürük, solunum sıkıntısı vb. bulguları gözlemlenen adaylar sınava alınmadan sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
 6. Sınav öncesinde üstü aranacak olan adayların sosyal mesafeye göre sıraya girmesi sağlanacaktır.
 7. Güvenlik personeli yüz siperliği ve maske kullanarak adayları kontrol edecektir.
 8. Maskesi olmayan adayların salona girmesine izin verilmeyecektir.

II. Sınav Salonunda Alınacak Önlem ve Uygulamalar

 1. Sınav salonunda aynı anda en fazla 6 aday bulunacaktır.
 2. Adayların salonda maskeli olarak bulunması sağlanacaktır.
 3. Sınav salonlarında el dezenfektanı bulundurulacaktır ve salona giren tüm adayların ellerini dezenfektanlı madde ile temizlemesi sağlanacaktır.
 4. En çok temasın yaşandığı imza işlemlerine ara verilecek olup adayların sınava katıldığı bilgisi gözetmenlerce işaretlenecektir.
 5. Sınav sırasında salonun kapısı açık bulundurulacaktır.
 6. Sınav salonlarının sık sık doğal yollarla havalandırılması sağlanacak, merkezi havalandırma sistemi temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecektir.
 7. Adaylar salona sosyal mesafe kuralına uyularak alınacaktır.
 8. Sınav aralarında salonda kullanılan ekipman dezenfekte edilecektir (masalar, fareler ve kullanılan hesap makineleri vb.).
 9. Adaylara kalemler tek kullanımlık olarak verilecek olup başka adaylara kullandırılmayacaktır ve sınav çıkışında kalemler adayda kalacaktır. Müsvedde kâğıtlar kâğıt kıyma makinesinde imha edilerek salondan uzaklaştırılacaktır.
 10. Gözetmenler maske ve yüz siperliği kullanacaktır.

*Koronavirüs salgın sürecindeki gelişmelere göre alınan tedbirlerde Kuruluşumuz tarafından gerekli değişiklikler yapılabilecektir.