Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı Hakkında

Duyuru No: 2018-EGT-01
Tarih: 10.08.2018
Konu: Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nun 17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararı kapsamında, Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve / veya Konut Değerleme Lisansı sahibi olan ancak tecrübe koşulunu sağlayamayan adaylar için, içeriği Kuruluşumuz ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından belirlenmiş ve Kurul tarafından onaylanmış, Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı 2018 yılında da düzenlenmeye devam etmektedir.

Bu kapsamda açılması planlanan eğitimlere, iş bu duyuru tarihi itibarıyla ön kayıt alınmaya başlanacak olup ilgili adaylar aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. Söz konusu eğitim programına kesin kayıtlar ise; ödeme işlemini tamamlayan adayların ön kayıt yaptırdıkları tarih sırası esas alınarak Kuruluşumuzca yapılacaktır.

Eğitim Programı:

Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı (Örgün Eğitim) 6 Modül şeklinde olup süresi toplam 56 saattir. Adayların programda başarılı kabul edilebilmeleri için, eğitimlerde paylaşılan bilgiler doğrultusunda hazırlanacak değerleme projelerinden “65 ve üzeri puan almaları” ve programa “%85 ve üzeri oranda devamlılık sağlamaları” gerekmektedir. Bu kapsamda programı tamamlayan adaylara tecrübe koşulunu sağladıklarına dair sertifika verilmektedir.

1. Grup (Hafta içi): 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 18:00 saatleri arasında Cumartesi günü başlayıp takip eden Cuma günü tamamlanacak şekilde toplam 7 gün,
2. Grup (Hafta sonu): 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 18:00 saatleri arasında (Cumartesi ve Pazar günleri) 4 hafta süreyle toplam 7 gün,
olmak üzere iki seçenek şeklinde uygulanmakta olup eğitim grup tarihleri, gelen talepler neticesinde belirlenmektedir.

Hafta sonu grubunda, 4. hafta sadece Cumartesi günü eğitim olup Pazar günü eğitim gerçekleşmemektedir.

Eğitim Yeri: İstanbul (Kesin kayıt işleminden sonra lokasyon, adaylarla paylaşılacaktır)

Eğitim Ücreti: 1.900 TL (KDV dâhil)

Başvuru:
Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen evrak ve bilgileri, gayrimenkulegitimleri@spl.com.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmekte olup ön kayıtların yapılmasında ilgili e-posta adresine yapılan başvuru tarihleri esas alınacaktır. Kargo, kurye vb. ile gönderilen veya elden teslim edilen evraklar ile başvuru kabul edilmeyecektir.

1. Gayrimenkul veya Konut Değerleme Lisans belgesinin taranmış hali
2. Eksiksiz olarak doldurulmuş eğitim ön kayıt formunun ıslak imzalı taranmış hali (Ön kayıt formu için tıklayınız)

Ödeme Detayları:
Gönderilen belgeler Kuruluşumuz tarafından incelendikten sonra ödeme işleminin gerçekleştirileceği hesap bilgileri, ön kaydı alınan adaylarla e-posta aracılığı ile paylaşılacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.