7-8 Aralık 2019 Tarihlerinde Kâğıt Ortamda Düzenlenen Lisanslama Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.

Duyuru No: 2019-SNV-15
Tarih: 20.12.2019
Konu: 7-8 Aralık 2019 Tarihlerinde Kâğıt Ortamda Düzenlenen Lisanslama Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.

7-8 Aralık 2019 tarihlerinde kâğıt ortamda düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınav sonuçları açıklanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına “SPL Başvuru Sistemi”ne (https://basvuru.spl.com.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabileceklerdir.

İptal Edilen Sorular:

Bilindiği üzere; soruların doğruluğu, sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da incelenmekte ve gerektiğinde iptal edilebilmektedir.

Bu kapsamda, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenen lisanslama sınavlarına ilişkin olarak Sınav Kurulunca yapılan incelemeler sonucunda; iptalini gerektirir herhangi bir sınav sorusunun bulunmadığına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SPL
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.