6-7 Mart 2021 Tarihlerinde Kâğıt Ortamda Düzenlenen Lisanslama Sınavlarının Sonuçları Açıklandı.

Duyuru No: 2021-SNV-05
Tarih: 23.03.2021
Konu: 6-7 Mart 2021 Tarihlerinde Kâğıt Ortamda Düzenlenen Lisanslama Sınavlarının Sonuçları Açıklandı.

6-7 Mart 2021 tarihlerinde kâğıt ortamda düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavlarının sonuçları açıklanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına “SPL Başvuru Sistemi”ne (https://basvuru.spl.com.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabileceklerdir.

İptal Edilen Sorular:

Bilindiği üzere; soruların doğruluğu, sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da incelenmekte ve gerektiğinde iptal edilebilmektedir.

İptal edilen soruların olması durumunda; iptal edilen sorular dikkate alınmamakta, iptal edilmeyen sorular üzerinden her bir sorunun puan değeri yeniden hesaplanarak (küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilecektir) alınan toplam puanlar oluşturulmaktadır. Ayrıca, sınav başarı ortalamasında da küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilmektedir.

Bu kapsamda, 6-7 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenen lisanslama sınavlarına ilişkin olarak Sınav Kurulunca yapılan incelemeler sonucunda; aşağıdaki tabloda belirtilen sınav konularından, belirtilen sayıda sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.

Sınav Konusu Kodu

Sınav Konusu Adı

İptal Edilen Soru Sayısı

1011

Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi

1

1013

Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme

1

1014

Gayrimenkul Değerleme Esasları

1

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SPL
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.