27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde kâğıt ortamında düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınav sonuçları açıklanmıştır.

Duyuru No: 2017-SNV-11
Tarih: 3.07.2017
Konu: 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde kâğıt ortamında düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınav sonuçları açıklanmıştır.

27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde kâğıt ortamında düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sınav sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.
 
İptal Edilen Sorular:
 
Bilindiği üzere; soruların doğruluğu, sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da incelenmekte ve gerektiğinde iptal edilebilmektedir. İptal edilen soruların olması durumunda iptal edilen sorular dikkate alınmamakta, iptal edilmeyen sorular üzerinden her bir sorunun puan değeri yeniden hesaplanarak (küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilecektir) alınan toplam puanlar oluşturulmaktadır. Sınav başarı ortalamasında oluşabilecek küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilmektedir.
 
Bu kapsamda Sınav Kurulunca yapılan incelemeler sonucunda; aşağıdaki tabloda belirtilen sınav konularından, belirtilen sayıda sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.
 

Sınav Konusu Kodu Sınav Konusu Adı İptal Edilen Soru Sayısı
1014 Gayrimenkul Değerleme Esasları 2
1019 Gayrimenkul Mevzuatı 1

 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.