24-25 Aralık 2016 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınav sonuçları açıklanmıştır.

Duyuru No: 2017-SNV-01
Tarih: 26.01.2017
Konu: 24-25 Aralık 2016 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınav sonuçları açıklanmıştır.

24-25 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınav sonuçları açıklanmıştır.


Sınav sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Değişikliği:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kuruluşumuza yapılan bildirim çerçevesinde; lisans almaya hak kazanılmasında, geçerli not almak amacıyla girilen 24-25 Aralık 2016 tarihli sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki notun geçerliliğinin korunacağı şeklinde uygulama yönlendirilmiştir.

İptal Edilen Sorular:

Bilindiği üzere; soruların doğruluğu, sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da incelenmekte ve gerektiğinde iptal edilebilmektedir. İptal edilen soruların olması durumunda iptal edilen sorular dikkate alınmamakta, iptal edilmeyen sorular üzerinden her bir sorunun puan değeri yeniden hesaplanarak alınan toplam puanlar oluşturulmaktadır. Sınav başarı ortalamasında oluşabilecek küsuratlı rakamlar yuvarlanarak tama iblağ edilmektedir.

Bu kapsamda Sınav Kurulunca yapılan incelemeler sonucunda; aşağıdaki tabloda belirtilen sınav konularından, belirtilen sayıda sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.
 

Sınav Konusu Kodu Sınav Konusu Adı İptal Edilen Soru Sayısı
1011 Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi 2
1013 Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme 1
1014 Gayrimenkul Değerleme Esasları 2
1019 Gayrimenkul Mevzuatı 2

 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.