2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Özet Veriler Yayımlandı.

Duyuru No: 2019-KUR-29
Tarih: 15.11.2019
Konu: 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Özet Veriler Yayımlandı.

Kuruluşumuzca yürütülen lisanslama, sınav ve eğitim faaliyetlerine ilişkin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi özet verilerinin yer aldığı rapor çalışmamız kamuoyuna sunulmuştur.

Söz konusu rapora buradan ulaşabilirsiniz.