2-3 Temmuz 2022 Tarihlerinde Kâğıt Ortamda Düzenlenen Lisanslama Sınavlarının Sonuçları Hk.

Duyuru No: 2022-SNV-14
Tarih: 27.07.2022
Konu: 2-3 Temmuz 2022 Tarihlerinde Kâğıt Ortamda Düzenlenen Lisanslama Sınavlarının Sonuçları Hk.

2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde kâğıt ortamda düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavlarının sonuçları açıklanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına “SPL Başvuru Sistemi”ne (https://basvuru.spl.com.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabileceklerdir.

İptal Edilen Sorular:

Bilindiği üzere; soruların doğruluğu, sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da incelenmekte ve gerektiğinde iptal edilebilmektedir.

Bu kapsamda, 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen lisanslama sınavlarına ilişkin olarak Sınav Kurulunca yapılan incelemeler sonucunda; iptalini gerektirir herhangi bir sınav sorusunun bulunmadığına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SPL
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu