2-3 Haziran 2018 Tarihlerinde Kâğıt Ortamda Düzenlenecek Lisanslama Sınavlarında Geçerli Kimlik Belgeleri Hakkında Önemli Hatırlatma

Duyuru No: 2018-SNV-09
Tarih: 30.05.2018
Konu: 2-3 Haziran 2018 Tarihlerinde Kâğıt Ortamda Düzenlenecek Lisanslama Sınavlarında Geçerli Kimlik Belgeleri Hakkında Önemli Hatırlatma

Kuruluşumuzun internet sitesinde yayımlanan 09.03.2018 tarihli ve 2018–SNV-04 sayılı sınav duyurusu ile adayların lisanslama sınavlarına girebilmek için yanlarında bulundurmak zorunda olduğu geçerli kimlik belgelerinde değişiklik yapıldığı ve sürücü belgesinin sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyeceği hususları kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
 
Bu kapsamda; 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde kâğıt ortamda düzenlenecek olan sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavlarına girecek adaylarımızın sınava girerken herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte aşağıda sıralanan geçerli kimlik belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerektiği hususlarında hatırlatma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
- Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı,
- T.C. Kimlik Kartı,
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
- Süresi geçerli pasaport,
- Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart.
 
Yukarıda sıralanan belgeler dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartı, vb.), sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Yukarıda maddeler halinde sıralanan belgeler dışında bir belge ile sınava girmek isteyen adaylar, hiçbir şekilde sınava alınmayacaktır.
 
Tüm adaylarımıza sınavlarda başarılar dileriz.
 
SPL
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.