11-12 Temmuz 2020 Tarihlerinde Kâğıt Ortamda Düzenlenecek Lisanslama Sınavlarında Alınan Koruyucu Önlemler Hk.

Duyuru No: 2020-SNV-10
Tarih: 26.06.2020
Konu: 11-12 Temmuz 2020 Tarihlerinde Kâğıt Ortamda Düzenlenecek Lisanslama Sınavlarında Alınan Koruyucu Önlemler Hk.

11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde kâğıt ortamda düzenlenecek lisanslama sınavlarına ilişkin Covid-19 (Koronavirüs) salgınına karşı alınan koruyucu önlemler aşağıda yer almaktadır.

 1. Sınav binaları (salonlar ve tuvaletler) sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
 2. Tüm adaylara maske dağıtılacaktır.
 3. İsteyen adaylar kendi maskeleri, yüz siperlikleri, el dezenfektanları veya kolonyalarıyla sınava girebileceklerdir.
 4. İsteyen adaylar, sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecektir.
 5. Bina girişlerinde adaylara el dezenfektanı uygulanacaktır.
 6. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe kuralı gözetilerek oluşturulacaktır.
 7. Sınav salonlarının mümkün olduğunca havalandırılması sağlanacaktır.
 8. Sınav evrakının (cevap kâğıdı, soru kitapçığı vb.) hijyeni sağlanacaktır. Sınav evrakını dağıtacak görevlilere eldiven dağıtılacaktır.
 9. Maskesi olmayan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.
 10. Adaylar ateşi ölçülerek sınav binasına alınacaktır. Ateşi 38 derece ve üzerinde olan adaylar ile Covid-19 durumu olan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.*
 11. Okul bahçelerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.
 12. Adaylar sınav binalarına girerken ve sınavdan çıkarken sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir.
 13. Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak Covid-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi verilecektir.
 14. Sınav görevlileri ve Kolluk Kuvvetlerine maske ve siperlik dağıtılacaktır.
 15. Sınav görevlileri sınav süresince maske takmaya devam edecektir.
 16. Adaylardan, el hijyeni, maske, sosyal mesafe konularında alınan önlemlere azami ölçüde uymaları istenecektir.
 17. Adayların sınav binasına girerken yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacaktır.
 18. Sınava giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınav başlangıç saatinden en az 1 saat öncesinde sınav binalarının önünde hazır olmaları tavsiye edilmektedir.

* Söz konusu durumu tutanakla tespit edilen veya kesin Covid-19 tanısı olduğunu, kesin Covid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olduğunu, kesin Covid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olduğunu, Covid-19’u düşündürecek şikâyetleri olduğunu belgeleriyle birlikte Kuruluşumuza bildiren adayların sınav ücretleri iade edilecektir veya söz konusu adayların, elektronik sınav takviminin müsaitliğine göre alacakları sınav randevularını Kuruluşumuza bildirmeleri halinde, aynı konulardaki sınavlarından ücret alınmayacaktır.

Adaylarımıza sağlıklı günler ve başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SPL

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.