E-posta : info@spl.com.tr
Image Tel : 0 850 532 34 34


Bilirkişilik ve Taşınmaz Değerleme

Ocak 19,2021 01:30

19.01.2021 tarihinde "Bilirkişilik ve Taşınmaz Değerleme" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Pratikte UFRS - TFRS: VUK - UFRS TFRS Farkları

Ocak 20,2021 01:30

7.01.2021 tarihinde "Pratikte UFRS - TFRS: VUK - UFRS TFRS Farkları" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Muhasebe Uygulamaları

Ocak 21,2021 01:30

21.01.2021 tarihinde "Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Muhasebe Uygulamaları" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

TFRS 16: Kiralamalar Standardı ve Muhasebe Uygulamaları

Ocak 27,2021 01:30

27.01.2021 tarihinde "TFRS 16: Kiralamalar Standardı ve Muhasebe Uygulamaları" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1) ve İdari Para Cezalarına İlişkin Esaslar

Ocak 29,2021 01:30

29.01.2021 tarihinde "Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1) ve İdari Para Cezalarına İlişkin Esaslar" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları ile İlgili Esaslar

Şubat 04,2021 01:30

4.02.2020 tarihinde "Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları ile İlgili Esaslar" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Finans ve Sermaye Piyasası Uzmanları için Güncel Vergi Hukuku

Şubat 08,2021 10:30

8.02.2021 tarihinde "Finans ve Sermaye Piyasası Uzmanları için Güncel Vergi Hukuku" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Uygulama ve Örneklerle Finansal Araçlar Standardı TFRS 9

Şubat 16,2021 01:30

16.02.2021 tarihinde "Uygulama ve Örneklerle Finansal Araçlar Standardı TFRS 9" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Kurumsal Risk Yönetimi, Uygulamalar ve Algoritma Tabanlı Çözümler

Şubat 18,2021 10:30

18.02.2021 tarihinde "Kurumsal Risk Yönetimi, Uygulamalar ve Algoritma Tabanlı Çözümler" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Arazi ve Arsa Düzenlemelerine İlişkin Yönetmeliğin Güncel Yorumlanması

Şubat 23,2021 01:30

23.02.2021 tarihinde "Arazi ve Arsa Düzenlemelerine İlişkin Yönetmeliğin Güncel Yorumlanması" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Pandemi Sürecinde İK'cılar için İş Hukuku Uygulamaları

Şubat 25,2021 01:30

25.02.2021 tarihinde "Pandemi Sürecinde İK'cılar için İş Hukuku Uygulamaları" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Pandemi Döneminde Ekonomik Verileri Anlama Ve Analiz Yöntemleri

Mart 04,2021 01:30

4.03.2021 tarihinde "Pandemi Döneminde Ekonomik Verileri Anlama ve Analiz Yöntemleri" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Şirket Değerleme Yöntemleri

Mart 08,2021 10:30

8-9.03.2021 tarihlerinde "Şirket Değerleme Yöntemleri" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Gayrimenkul Değerlemede Mimari Projenin Önemi, Uyulması Gereken Mevzuat ve Kriterler

Mart 24,2021 01:30

24.03.2021 tarihinde "Gayrimenkul Değerlemede Mimari Projenin Önemi, Uyulması Gereken Mevzuat ve Kriterler" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İmarda Kazanılmış Hak

Mart 30,2021 01:30

30.03.2021 tarihinde "İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İmarda Kazanılmış Hak" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu???????

Devamını oku