E-posta : info@spl.com.tr
Image Tel : 0 850 532 34 34


Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Uygulama Esasları

Ocak 14,2019 12:00

14.01.2019 tarihinde "Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Uygulama Esasları" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Uygulama ve Örneklerle Finansal Araçlar Standardı TFRS 9

Ocak 17,2019 12:00

17.01.2019 tarihinde "Uygulama ve Örneklerle Finansal Araçlar Standardı TFRS 9" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Şirket Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

Ocak 22,2019 12:00

22.01.2019 tarihinde "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Şirket Faaliyet Raporlarının Hazırlanması" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması ve Hazırlık Süreçleri

Ocak 30,2019 12:00

30.01.2019 tarihinde "Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması ve Hazırlık Süreçleri" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Davetten Tescile Tüm Genel Kurul Süreçleri

Şubat 06,2019 12:00

06.02.2019 tarihinde "Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Davetten Tescile Tüm Genel Kurul Süreçleri" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1) ve Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1)

Şubat 07,2019 12:00

07.02.2019 tarihinde "Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1) ve Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1)" eğitimi gene

Devamını oku

Şirket Birleşme ve Devralma Süreçlerine Finansal Bakış

Şubat 18,2019 12:00

18.02.2019 tarihinde "Şirket Birleşme ve Devralma Süreçlerine Finansal Bakış" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Ekonomik Veriler ve Piyasa Kavramları

Şubat 19,2019 12:00

19.02.2019 tarihinde "Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Ekonomik Veriler ve Piyasa Kavramları" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraçları ve Geri Ödemede Yaşanan Sorunlar Nedeniyle Ortaya Çıkan Hukuki İhtilaflar

Şubat 21,2019 12:00

21.02.2019 tarihinde "Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraçları ve Geri Ödemede Yaşanan Sorunlar Nedeniyle Ortaya Çıkan Hukuki İhtilaflar" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Bilirkişilik ve Taşınmaz Değerleme

Mart 05,2019 12:00

05.03.2019 tarihinde "Bilirkişilik ve Taşınmaz Değerleme" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Kripto Para Borsaları ve Kripto Para Arzının (ICO) Hukuki Niteliği

Mart 06,2019 12:00

06.03.2019 tarihinde "Kripto Para Borsaları ve Kripto Para Arzının (ICO) Hukuki Niteliği" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Güncel Değişiklikler Işığında İK'cılar için İş Hukuku Uygulamaları

Nisan 03,2019 12:00

03.04.2019 tarihinde "Güncel Değişiklikler Işığında İK'cılar için İş Hukuku Uygulamaları" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Örnek Uygulamalarla Riskten Korunma Muhasebesi

Nisan 05,2019 12:00

05.04.2019 tarihinde "Örnek Uygulamalarla Riskten Korunma Muhasebesi" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Son Değişikliklerle Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği ile Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği

Mayıs 25,2019 12:00

25.05.2019 tarihinde "Son Değişikliklerle Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği ile Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Piyasa Riski Ölçümü ve Yönetimi

Nisan 26,2019 12:00

26.04.2019 tarihinde "Piyasa Riski Ölçümü ve Yönetimi" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Özel Durumlar Tebliği (III.15.1) ve Borsaya Kote Şirketlerin Yükümlülükleri

Mayıs 02,2019 12:00

02.05.2019 tarihinde "Özel Durumlar Tebliği (III.15.1) ve Borsaya Kote Şirketlerin Yükümlülükleri" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Yatırımcı İlişkileri Akla Takılanlar

Mayıs 03,2019 12:00

03.05.2019 tarihinde "Yatırımcı İlişkileri Akla Takılanlar" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemelerine Uyum

Mayıs 06,2019 12:00

06.05.2019 tarihinde "Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemelerine Uyum" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Gayrimenkul Değerleme Esasları ve Raporlama Tekniklerine Finansal Bakış

Mayıs 07,2019 12:00

07.05.2019 tarihinde "Gayrimenkul Değerleme Esasları ve Raporlama Tekniklerine Finansal Bakış" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Şirketlerde İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması ve Finansal Tablo Yolsuzluğu ile Mücadele

Mayıs 08,2019 12:00

08.05.2019 tarihinde "Şirketlerde İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması ve Finansal Tablo Yolsuzluğu ile Mücadele" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Gayrimenkul Değerlemesinde İmar Mevzuatı ve Proje Okuma

Mayıs 24,2019 12:00

24.05.2019 tarihinde "Gayrimenkul Değerlemesinde İmar Mevzuatı ve Proje Okuma" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Uygulamalarda Veri Güvenliği

Mayıs 21,2019 12:00

21.05.2019 tarihinde "Uygulamalarda Veri Güvenliği" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Pratikte UFRS - TFRS: VUK - UFRS TFRS Farkları

Haziran 12,2019 12:00

22.05.2019 tarihinde "Pratikte UFRS - TFRS: VUK - UFRS TFRS Farkları" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku