E-posta : info@spl.com.tr
Image Tel : 0 850 532 34 34


Finans ve Sermaye Piyasası Uzmanları İçin Güncel Vergi Hukuku

Aralık 07,2020 01:30

7.12.2020 tarihinde "Finans ve Sermaye Piyasası Uzmanları İçin Güncel Vergi Hukuku" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Pandemi Sürecinde İK'cılar için İş Hukuku Uygulamaları

Aralık 10,2020 01:30

10.12.2020 tarihinde "Pandemi Sürecinde İK'cılar için İş Hukuku Uygulamaları" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Uygulama ve Örneklerle Finansal Araçlar Standardı TFRS 9

Aralık 18,2020 01:30

18.12.2020 tarihinde "Uygulama ve Örneklerle Finansal Araçlar Standardı TFRS 9" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Gayrimenkul Mülkiyeti, Tapuda Ayni ve Şahsi Haklar ve Tasarruf Yetkisi Kısıtlamaları

Aralık 23,2020 01:30

23.12.2020 tarihinde "Gayrimenkul Mülkiyeti, Tapuda Ayni ve Şahsi Haklar ve Tasarruf Yetkisi Kısıtlamaları" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

Aralık 24,2020 01:30

24.12.2020 tarihinde "Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları" eğitimi online canlı olarak düzenlenecektir.

Devamını oku