E-posta : info@spl.com.tr
Image Tel : 0 850 532 34 34


Uygulama ve Örneklerle Finansal Araçlar Standardı TFRS 9

Eylül 27,2019 12:00

27.09.2019 tarihinde "Uygulama ve Örneklerle Finansal Araçlar Standardı TFRS 9" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.

Devamını oku

Yatırımcı İlişkileri Akla Takılanlar

Ekim 03,2019 12:00

03.10.2019 tarihinde "Yatırımcı İlişkileri Akla Takılanlar" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

RStudio ile Finansal Modellemeye Giriş

Ekim 09,2019 12:00

09.10.2019 tarihinde "RStudio ile Finansal Modellemeye Giriş" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

Örnek Uygulamalarla Riskten Korunma Muhasebesi

Ekim 11,2019 12:00

11.10.2019 tarihinde "Örnek Uygulamalarla Riskten Korunma Muhasebesi" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri (İcracı/Bağımsız/İcracı Olmayan) ile Diğer Yöneticilerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

Ekim 15,2019 12:00

15.10.2019 tarihinde "Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri (İcracı/Bağımsız/İcracı Olmayan) ile Diğer Yöneticilerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

İK'cılar için İş Hukuku Uygulamaları

Ekim 16,2019 12:00

16.10.2019 tarihinde "İK'cılar için İş Hukuku Uygulamaları" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

Merkezi Kayıt Sistemi ve İhraççı İşlemleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ekim 17,2019 12:00

17.10.2019 tarihinde "Merkezi Kayıt Sistemi ve İhraççı İşlemleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

UFRS'de Vergi Uygulamaları (UMS 12 / TMS 12 - Gelir Vergileri - Ertelenmiş Vergi Kavramı)

Kasım 05,2019 12:00

05.11.2019 tarihinde "UFRS'de Vergi Uygulamaları (UMS 12 / TMS 12 - Gelir Vergileri - Ertelenmiş Vergi Kavramı)" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve Hukukçu Gözüyle Şirketlerin Yükümlülükleri

Kasım 06,2019 12:00

06.11.2019 tarihinde "Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve Hukukçu Gözüyle Şirketlerin Yükümlülükleri" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

Makine ve Ekipman Değerleme Esasları

Kasım 07,2019 12:00

07.11.2019 tarihinde "Makine ve Ekipman Değerleme Esasları" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)

Kasım 08,2019 12:00

08.11.2019 tarihinde "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde İlişkili Taraf İşlemleri

Kasım 11,2019 12:00

11.11.2019 tarihinde "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde İlişkili Taraf İşlemleri" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

Gayrimenkul Değerleme Esasları ve Raporlama Tekniklerine Finansal Bakış

Kasım 12,2019 12:00

12.11.2019 tarihinde "Gayrimenkul Değerleme Esasları ve Raporlama Tekniklerine Finansal Bakış" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

Davranışsal Finans: Sermaye Piyasalarında Anomaliler, Balonlar ve Çöküşler

Kasım 26,2019 12:00

26.11.2019 tarihinde "Davranışsal Finans: Sermaye Piyasalarında Anomaliler, Balonlar ve Çöküşler" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

Mali Tabloların Analizi ve Yorumlanması

Aralık 02,2019 12:00

02.12.2019 tarihinde "Mali Tabloların Analizi ve Yorumlanması" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

KAP Üyeliğine ve KAP'a Bildirim Gönderimine İlişkin Usul ve Esaslar

Aralık 03,2019 12:57

03.12.2019 tarihinde "KAP Üyeliğine ve KAP'a Bildirim Gönderimine İlişkin Usul ve Esaslar" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

TCMB Para Politikası ve Bilanço Analizi

Aralık 05,2019 12:00

05.12.2019 tarihinde "TCMB Para Politikası ve Bilanço Analizi" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

Şirket Değerleme Yöntemleri

Aralık 09,2019 12:00 - Aralık 10,2019 11:59

09-10.12.2019 tarihinde "Şirket Değerleme Yöntemleri" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)

Aralık 12,2019 12:00

12.12.2019 tarihinde "Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlaması Esaslarına İlişkin Tebliği (III-14.2)

Aralık 16,2019 12:00

16.12.2019 tarihinde "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlaması Esaslarına İlişkin Tebliği (III-14.2)" eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.Eğitim Kayıt Formu

Devamını oku