MENÜ 

Sınav Konuları ve Alt Konu Başlıkları


19 Ağustos 2016 Cuma

Lisanslama sınavları, sınav konularından oluşmakta olup her bir sınav konusunun da kendi alt başlıkları bulunmaktadır.
 

Söz konusu sınav konuları aşağıda listelenmiş olup her bir sınav konusunun içerdiği alt konu başlıklarını görmek için sınav konusunun üzerine tıklayınız.
 

1 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı Sınav Konuları

1. Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları   
2. Sermaye piyasası araçları 1

2.1. Paylar

2.1.1. Kavramsal Çerçeve

2.1.2. Pay Tebliği VII-128.1 (1,2 ve 3'üncü Bölümler)

2.2. Tahviller

2.2.1. Kavramsal Çerçeve

2.2.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (1,2 ve 3'üncü Bölümler)

2.3. Yatırım Fonu Katılma Payı

2.3.1. Kavramsal Çerçeve

2.3.2. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

2.4. Faizsiz Finans Araçları

2.4.1. Kavramsal Çerçeve

2.4.2. Kira Sertifikaları Tebliği III-61.1

2.5. Türev Araçlar

2.6. Kamu Borçlanma Araçları

3. Yatırım kuruluşları
3.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1
3.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1 (1-8’inci ve 10’uncu Bölümler)
3.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetler ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1
3.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65
4. Takas, saklama ve operasyon işlemleri
4.1. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar
4.2. Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri
4.2.1. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
4.2.2. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ II-13.1
4.2.3. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik (4, 5 ve 6'ncı Bölümler)
4.2.4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği
4.2.5. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği
4.2.6. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği III-56.1
4.3. Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
4.4. Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
4.5. Takasbank Teminat Yönetimi
4.6. Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim

2 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı Sınav Konuları

1. Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
1.1. Sermaye Piyasası Kanunu
1.2. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.2.1. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II-5.2
1.3. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.3.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1
1.4. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.4.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1
1.5. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.5.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1
1.5.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5
1.5.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1
1.5.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1
1.6. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri
1.6.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
1.6.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları
2. Sermaye piyasası araçları 1
2.1. Paylar
2.1.1. Kavramsal Çerçeve
2.1.2. Pay Tebliği VII-128.1 (1,2 ve 3'üncü Bölümler)
2.2. Tahviller
2.2.1. Kavramsal Çerçeve
2.2.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (1,2 ve 3'üncü Bölümler)
2.3. Yatırım Fonu Katılma Payı
2.3.1. Kavramsal Çerçeve
2.3.2. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1
2.4. Faizsiz Finans Araçları
2.4.1. Kavramsal Çerçeve
2.4.2. Kira Sertifikaları Tebliği III-61.1
2.5. Türev Araçlar
2.6. Kamu Borçlanma Araçları
3. Sermaye piyasası araçları 2
3.1. Pay Benzeri Menkul Kıymetler
3.1.1. Kavramsal Çerçeve
3.1.2. Pay Tebliği VII-128.1 (4-7’nci Bölümler)
3.2. Paya Dönüştürülebilir ve Pay ile Değiştirilebilir Tahviller
3.2.1. Kavramsal Çerçeve
3.2.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (4 ve 5’inci Bölümler)
3.3. Bonolar ve Kıymetli Maden Bonoları
3.3.1. Kavramsal Çerçeve
3.3.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (6’ncı Bölümler)
3.4. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
3.4.1. Kavramsal Çerçeve
3.4.2. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği VII-128.3 (1 ve 2’nci Bölümler)
3.5. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
3.5.1. Kavramsal Çerçeve
3.5.2. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-58.1
3.6. İpotek Teminatlı ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
3.6.1. Kavramsal Çerçeve
3.6.2. Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1
3.7. Gayrimenkul Sertifikaları
3.7.1. Kavramsal Çerçeve
3.7.2. Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2 (1 ve 2’nci Bölümler)
3.8. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları
3.8.1. Kavramsal Çerçeve
3.8.2. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği VII-128.4
4. Yatırım kuruluşları
4.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1
4.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1 (1-8’inci ve 10’uncu Bölümler)
4.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1
4.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65
5. Finansal piyasalar
5.1. Borsalara İlişkin Düzenlemeler
5.1.1. Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve İlgili Diğer Düzenlemeler
5.2. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)
5.3. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)
5.4. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)
5.5. Tezgahüstü Piyasalar
5.6. T.C. Merkez Bankası Piyasaları
5.7. Bankalararası Piyasalar
5.8. Takasbank Para ve Ödünç Pay Piyasası
6. Takas, saklama ve operasyon işlemleri
6.1. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar
6.2. Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri
6.2.1. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
6.2.2. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ II-13.1
6.2.3. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik (4, 5 ve 6'ncı Bölümler)
6.2.4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği
6.2.5. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği
6.2.6. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği III-56.1
6.3. Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
6.4. Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
6.5. Takasbank Teminat Yönetimi
6.6. Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim
7. Finansal yönetim ve mali analiz
7.1. Finansal Yönetimin Genel Esasları
7.2. Finansal Planlama
7.3. Sermaye Maliyeti
7.4. Sermaye Yapısı
7.5. İşletme Sermayesi Yönetimi
7.6. Yatırım Projelerinin Değerlemesi
7.7. Birleşme ve Devir
7.8. Finansal Analiz
7.9. Leasing, Faktöring ve Forfaiting
8. Ticaret hukuku
8.1. Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124-210)
8.2. Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)
9. Muhasebe ve finansal raporlama
9.1. Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeler
9.2. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
9.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1
9.4. Türkiye’de Muhasebe ve Finansal Raporlama Uygulamaları
9.5. Bağımsız Denetime İlişkin Temel Kavramlar
9.6. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ Seri: X, No: 22 (Başlangıç Hükümleri, 1 ve 2’nci Kısımlar)
9.7. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları

3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sınav Konuları

1. Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
1.1. Sermaye Piyasası Kanunu
1.2. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.2.1. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II-5.2
1.3. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.3.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1
1.4. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.4.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1
1.5. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.5.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1
1.5.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5
1.5.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1
1.5.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1
1.6. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri
1.6.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
1.6.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları
2. Sermaye piyasası araçları 1
2.1. Paylar
2.1.1. Kavramsal Çerçeve
2.1.2. Pay Tebliği VII-128.1 (1,2 ve 3'üncü Bölümler)
2.2. Tahviller
2.2.1. Kavramsal Çerçeve
2.2.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (1,2 ve 3'üncü Bölümler)
2.3. Yatırım Fonu Katılma Payı
2.3.1. Kavramsal Çerçeve
2.3.2. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1
2.4. Faizsiz Finans Araçları
2.4.1. Kavramsal Çerçeve
2.4.2. Kira Sertifikaları Tebliği III-61.1
2.5. Türev Araçlar
2.6. Kamu Borçlanma Araçları
3. Sermaye piyasası araçları 2
3.1. Pay Benzeri Menkul Kıymetler
3.1.1. Kavramsal Çerçeve
3.1.2. Pay Tebliği VII-128.1 (4-7’nci Bölümler)
3.2. Paya Dönüştürülebilir ve Pay ile Değiştirilebilir Tahviller
3.2.1. Kavramsal Çerçeve
3.2.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (4 ve 5’inci Bölümler)
3.3. Bonolar ve Kıymetli Maden Bonoları
3.3.1. Kavramsal Çerçeve
3.3.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (6’ncı Bölümler)
3.4. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
3.4.1. Kavramsal Çerçeve
3.4.2. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği VII-128.3 (1 ve 2’nci Bölümler)
3.5. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
3.5.1. Kavramsal Çerçeve
3.5.2. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-58.1
3.6. İpotek Teminatlı ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
3.6.1. Kavramsal Çerçeve
3.6.2. Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1
3.7. Gayrimenkul Sertifikaları
3.7.1. Kavramsal Çerçeve
3.7.2. Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2 (1 ve 2’nci Bölümler)
3.8. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları
3.8.1. Kavramsal Çerçeve
3.8.2. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği VII-128.4
4. Yatırım kuruluşları
4.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1
4.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1 (1-8’inci ve 10’uncu Bölümler)
4.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetler ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1
4.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65
5. Finansal piyasalar
5.1. Borsalara İlişkin Düzenlemeler
5.1.1. Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve İlgili Diğer Düzenlemeler
5.2. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)
5.3. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)
5.4. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)
5.5. Tezgahüstü Piyasalar
5.6. T.C. Merkez Bankası Piyasaları
5.7. Bankalararası Piyasalar
5.8. Takasbank Para ve Ödünç Pay Piyasası
6. Takas, saklama ve operasyon işlemleri
6.1. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar
6.2. Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri
6.2.1. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
6.2.2. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ II-13.1
6.2.3. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik (4, 5 ve 6'ncı Bölümler)
6.2.4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği
6.2.5. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği
6.2.6. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği III-56.1
6.3. Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
6.4. Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
6.5. Takasbank Teminat Yönetimi
6.6. Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim
7. Finansal yönetim ve mali analiz
7.1. Finansal Yönetimin Genel Esasları
7.2. Finansal Planlama
7.3. Sermaye Maliyeti
7.4. Sermaye Yapısı
7.5. İşletme Sermayesi Yönetimi
7.6. Yatırım Projelerinin Değerlemesi
7.7. Birleşme ve Devir
7.8. Finansal Analiz
7.9. Leasing, Faktöring ve Forfaiting
8. Ticaret hukuku
8.1. Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124-210)
8.2. Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)
9. Muhasebe ve finansal raporlama
9.1. Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeler
9.2. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
9.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1
9.4. Türkiye’de Muhasebe ve Finansal Raporlama Uygulamaları
9.5. Bağımsız Denetime İlişkin Temel Kavramlar
9.6. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ Seri: X, No: 22 (Başlangıç Hükümleri, 1 ve 2’nci Kısımlar)
9.7. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları
10. Genel ekonomi
10.1. Temel Kavramlar
10.2. Para Politikaları
10.3. Maliye Politikaları
10.4. Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu
10.5. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi
11. Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri
11.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
11.2. Getiri ve Risk
11.3. Portföy Teorisi
11.4. Varlık Fiyatlama Modelleri
11.4.1. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli
11.4.2. Arbitraj Fiyatlama Modeli
11.4.3. Diğer Modeller
11.5. Temel Analiz
11.6. Teknik Analiz
11.7. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi
11.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri
12. Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme
12.1. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi
12.1.1. Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar
12.1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi
12.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi

4 Türev Araçları Lisansı Sınav Konuları

1. Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
1.1. Sermaye Piyasası Kanunu
1.2. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.2.1. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II-5.2
1.3. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.3.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1
1.4. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.4.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1
1.5. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.5.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1
1.5.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5
1.5.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1
1.5.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1
1.6. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri
1.6.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
1.6.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları
2. Sermaye piyasası araçları 1
2.1. Paylar
2.1.1. Kavramsal Çerçeve
2.1.2. Pay Tebliği VII-128.1 (1,2 ve 3'üncü Bölümler)
2.2. Tahviller
2.2.1. Kavramsal Çerçeve
2.2.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (1,2 ve 3'üncü Bölümler)
2.3. Yatırım Fonu Katılma Payı
2.3.1. Kavramsal Çerçeve
2.3.2. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1
2.4. Faizsiz Finans Araçları
2.4.1. Kavramsal Çerçeve
2.4.2. Kira Sertifikaları Tebliği III-61.1
2.5. Türev Araçlar
2.6. Kamu Borçlanma Araçları
3. Sermaye piyasası araçları 2
3.1. Pay Benzeri Menkul Kıymetler
3.1.1. Kavramsal Çerçeve
3.1.2. Pay Tebliği VII-128.1 (4-7’nci Bölümler)
3.2. Paya Dönüştürülebilir ve Pay ile Değiştirilebilir Tahviller
3.2.1. Kavramsal Çerçeve
3.2.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (4 ve 5’inci Bölümler)
3.3. Bonolar ve Kıymetli Maden Bonoları
3.3.1. Kavramsal Çerçeve
3.3.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (6’ncı Bölümler)
3.4. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
3.4.1. Kavramsal Çerçeve
3.4.2. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği VII-128.3 (1 ve 2’nci Bölümler)
3.5. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
3.5.1. Kavramsal Çerçeve
3.5.2. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-58.1
3.6. İpotek Teminatlı ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
3.6.1. Kavramsal Çerçeve
3.6.2. Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1
3.7. Gayrimenkul Sertifikaları
3.7.1. Kavramsal Çerçeve
3.7.2. Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2 (1 ve 2’nci Bölümler)
3.8. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları
3.8.1. Kavramsal Çerçeve
3.8.2. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği VII-128.4
4. Yatırım kuruluşları
4.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1
4.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1 (1-8’inci ve 10’uncu Bölümler)
4.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetler ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1
4.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65
5. Finansal piyasalar
5.1. Borsalara İlişkin Düzenlemeler
5.1.1. Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve İlgili Diğer Düzenlemeler
5.2. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)
5.3. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)
5.4. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)
5.4.1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği, İlgili Diğer Düzenlemeler ve Piyasanın İşleyişi
5.5. Tezgahüstü Piyasalar
5.6. T.C. Merkez Bankası Piyasaları
5.7. Bankalararası Piyasalar
5.8. Takasbank Para ve Ödünç Pay Piyasası
6. Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri
6.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
6.2. Getiri ve Risk
6.3. Portföy Teorisi
6.4. Varlık Fiyatlama Modelleri
6.4.1. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli
6.4.2. Arbitraj Fiyatlama Modeli
6.4.3. Diğer Modeller
6.5. Temel Analiz
6.6. Teknik Analiz
6.7. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi
6.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri
7. Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi
7.1. Türev Araçlarla İlgili Temel Kavramlar
7.2. Türev Araç Piyasaları
7.3. Vadeli İşlem Sözleşmeleri
7.4. Opsiyonlar
7.5. Swap (Değişim) Anlaşmaları
7.6. Diğer Türev Araçlar
7.7. Türev Araçların Risk Yönetiminde Kullanımı
7.8. Türev Araçların Fiyatlaması
7.9. Türev Araç Stratejileri
8. Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme
8.1. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi
8.1.1. Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar
8.1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi
8.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi

5 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Sınav Konuları

1. Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
1.1. Sermaye Piyasası Kanunu
1.2. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.2.1. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II-5.2
1.3. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.3.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1
1.4. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.4.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1
1.5. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.5.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1
1.5.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5
1.5.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1
1.5.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1
1.6. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri
1.6.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
1.6.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları
2. Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri
2.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
2.2. Getiri ve Risk
2.3. Portföy Teorisi
2.4. Varlık Fiyatlama Modelleri
2.4.1. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli
2.4.2. Arbitraj Fiyatlama Modeli
2.4.3. Diğer Modeller
2.5. Temel Analiz
2.6. Teknik Analiz
2.7. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi
2.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri
3. Ticaret hukuku
3.1. Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124-210)
3.2. Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)
4. Muhasebe ve finansal raporlama
4.1. Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeler
4.2. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
4.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1
4.4. Türkiye’de Muhasebe ve Finansal Raporlama Uygulamaları
4.5. Bağımsız Denetime İlişkin Temel Kavramlar
4.6. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ Seri: X, No: 22 (Başlangıç Hükümleri, 1 ve 2’nci Kısımlar)
4.7. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları
5. Kurumsal yönetim
5.1. İşletme Yönetimi
5.2. Kurumsal Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar
5.3. Kurumsal Yönetime İlişkin Dünyadaki Gelişmeler ve Uygulamalar
5.4. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi
5.5. Türk Ticaret Kanununun Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümleri
5.6. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1
5.7. Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri: VIII, No: 51

6 Kredi Derecelendirme Lisansı Sınav Konuları

1. Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
1.1. Sermaye Piyasası Kanunu
1.2. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.2.1. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II-5.2
1.3. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.3.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1
1.4. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.4.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1
1.5. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
1.5.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1
1.5.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.5
1.5.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III-55.1
1.5.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1
1.6. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri
1.6.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
1.6.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları
2. Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri
2.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
2.2. Getiri ve Risk
2.3. Portföy Teorisi
2.4. Varlık Fiyatlama Modelleri
2.4.1. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli
2.4.2. Arbitraj Fiyatlama Modeli
2.4.3. Diğer Modeller
2.5. Temel Analiz
2.6. Teknik Analiz
2.7. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi
2.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri
3. Ticaret hukuku
3.1. Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124-210)
3.2. Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)
4. Muhasebe ve finansal raporlama
4.1. Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeler
4.2. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
4.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1
4.4. Türkiye’de Muhasebe ve Finansal Raporlama Uygulamaları
4.5. Bağımsız Denetime İlişkin Temel Kavramlar
4.6. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ Seri: X, No: 22 (Başlangıç Hükümleri, 1 ve 2’nci Kısımlar)
4.7. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları
5. Kredi derecelendirmesi
5.1. Derecelendirme Kavramı ve Derecelendirme Faaliyetinin Genel Esasları
5.1.1. Genel Esaslar
5.1.2. Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri: VIII, No: 51
5.2. Kredi Riski Ölçümü
5.3. Finansal Analiz
5.4. Kredi Derecelendirmesi
5.5. Basel Sermaye Uzlaşısı ve Kredi Riski

7 Konut Değerleme Lisansı Sınav Konuları

1. Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
1.1. Sermaye Piyasası Kanunu
1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar
1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri
1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları
2. Gayrimenkul değerleme esasları
2.1. Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar
2.2. Yapı Bilgisi
2.3. Değerleme Süreci
2.4. Değerleme Yöntemleri
2.5. Gayrimenkul Piyasası ve Analizi
2.6. Gayrimenkul Finansmanı
2.7. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
2.8. İpotek (Mortgage) Kredileri
2.9. Değerleme Standartları ve Raporlama
2.9.1. Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ Seri: VIII, No: 45

8 Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınav Konuları

1. Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
1.1. Sermaye Piyasası Kanunu
1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar
1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri
1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları
2. Gayrimenkul değerleme esasları
2.1. Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar
2.2. Yapı Bilgisi
2.3. Değerleme Süreci
2.4. Değerleme Yöntemleri
2.5. Gayrimenkul Piyasası ve Analizi
2.6. Gayrimenkul Finansmanı
2.7. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
2.8. İpotek (Mortgage) Kredileri
2.9. Değerleme Standartları ve Raporlama
2.9.1. Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ Seri: VIII, No: 45
3. İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi
3.1. Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları ve Temel Kavramları
3.2. İnşaat Sözleşmelerinin ve Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Temel Kavramlar
3.2. İnşaat Sözleşmeleri, Maddi Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve İlgili Diğer Hususlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları
3.3. İnşaat İşletmelerinde Maliyet Hesaplamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
3.4. İhale Konusu İnşaat İşleri ve Özel Bina İnşaatlarında Asgari İşçilik Uygulamaları
3.6. İnşaat İşletmeleri Belge ve Kayıt Sistemi
4. Gayrimenkul mevzuatı
4.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Seri: VIII, No: 35
4.2. Türk Medeni Kanunu'nun Taşınmaz Mülkiyetine (704-761 Maddeleri),  Sınırlı Ayni Haklara (779-938 Maddeleri), Zilyetlik ve Tapu Siciline (973-1027) İlişkin Hükümleri 
4.3. İmar Kanunu
4.4. İskan Kanunu
4.5. Kat Mülkiyeti Kanunu
4.6. Belediye Kanunu
4.7. Büyükşehir Belediyesi Kanunu
4.8. Kamulaştırma Kanunu
4.9. Tapu Kanunu
4.10. Kadastro Kanunu
4.11. Yapı Denetimi Hakkında Kanun
4.12. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
4.13. Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat
4.14. Emlak Vergisi Kanunu
4.15. Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi
4.16. Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi
4.17. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü
Okunma Sayısı: 14796 Diğer Sınavlar


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2017 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.