MENÜ 

Lisanslama Politikası


19 Ağustos 2016 Cuma

Sermaye piyasalarında çalışan insan kaynağının niteliğinin arttırılması, yatırımcıların doğru yönlendirilmesi ve verilen hizmet kalitesinin iyileştirilmesi vizyonu doğrultusunda;  sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla Kuruluşumuzca sınavlar yapılmakta olup söz konusu sınavlarda başarılı olan adaylara almaya hak kazandıkları lisans belgeleri verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul), VII-128.7 sayılı “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i (Tebliğ) çerçevesinde halka açık ortaklıklarda ve sermaye piyasası kurumlarında (Sermaye Piyasası Kanunu’’nun 35’inci maddesinde tanımlı kurumlar) çalışan belirli unvan veya niteliklere sahip kişilerin Tebliğ’de belirtilen belirli lisanslara sahip olmaları gerekmektedir.

Tebliğin 1 numaralı ekinde yer alan tabloda belirlenmiş unvan veya görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu unvan ve görevlerde çalışacakların veya herhangi bir kurumda çalışmamakla beraber bu görevlerde çalışmak isteyenlerin; söz konusu unvan ve görevlerin gerektirdiği lisanslama sınavlarına katılmaları, sınavlardan başarılı olmaları ve lisans alma şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Tebliğin 7’nci maddesi uyarınca; belirli bir lisansın alınabilmesi için belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavından başarılı olunması gerekmektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar da Konut Değerleme Lisansının gerekli olduğu görevlerde çalışabilirler.


 

Okunma Sayısı: 27321 Diğer Lisanslama


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2017 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.