MENÜ 

İlgili Mevzuat


19 Ağustos 2016 Cuma

Sermaye piyasası kurumlarının kuruluş, çalışma ve faaliyet esaslarını düzenleyen lisanslama ve sicil bildirimlerine ilişkin söz konusu tebliğler aşağıda sunulmaktadır.

 

Tebliğler


 1. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
 2. Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)
 3. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği
 4. Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği
 5. Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği
 6. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)
 7. Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik
 8. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)
 9. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)
 10. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)
 11. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)
 12. İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1)
 13. Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)
 14. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)
 15. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5)
 16. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III -56.1)
 17. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)
 18. Sermaye Piyasası Kurulu Duyuru ve İlke Kararları
 19. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü
 20. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü
 21. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)
 22. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)
 23. Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)
 24. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)
Okunma Sayısı: 6942 Diğer Lisanslama


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2017 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.