Duyurular   21-22 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacak Lisanslama Sınavlarında isimleri değişen dersler açıklanmıştır.
21-22 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacak Lisanslama Sınavlarında bazı derslerin isimlerinde değişiklik yapılmış olup ders kodlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.  İsimleri değişen derslerin eski ve yeni isimleri aşağıda belirtilmiştir:

SPF Temel Düzey Lisansı
1160-Pay Piyasası (Eski adı: Hisse Senetleri Piyasaları)
1180-Borçlanma Araçları Piyasası (Eski adı: Tahvil ve Bono Piyasaları)
1260-Takas, Operasyon, Saklama ve Kaydileştirme (Eski adı: Takas Operasyon İşlemleri)
1200-Diğer Teşkilatlanmış Piyasalar ve Pazar Yerleri (Eski adı: Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar)

Temel Düzey Müşteri Temsilciliği
1160-Pay Piyasası (Eski adı: Hisse Senetleri Piyasaları)
1180-Borçlanma Araçları Piyasası (Eski adı: Tahvil ve Bono Piyasaları)

SPF İleri Düzey Lisansı
2420-Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim (Eski adı: Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar)

Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
5920-Finansal Raporlama ve Denetim (Eski adı: Muhasebe ve Finansal Raporlama)
Diğer İçerikler
16 Aralık 2014 tarihinde SPL ve KOTEDER işbirliği ile “Halka Açık Şirketlerde SPK Denetimi ve Yaptırımları” eğitim programı genel merkezimizde düzenlenmiştir.
15-16 Aralık 2014 tarihlerinde Ertelenmiş Vergi Uygulamaları Eğitimi genel merkezimizde düzenlenmiştir.
10-11 Aralık 2014 tarihlerinde Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü ve Raporlanması ile Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi ve Raporlanması eğitimleri genel merkezimizde düzenlenmiştir.
20-21 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavlarına ilişkin sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır.
29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Uygulamalı Finansal Ekonometri Eğitimi genel merkezimizde düzenlenmiştir.
16 Aralık 2014 tarihinde SPL ve KOTEDER işbirliği ile “Halka Açık Şirketlerde SPK Denetimi ve Yaptırımları” eğitim programı genel merkezimizde düzenlenecektir.
Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü ve Raporlanması ve Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi ve Raporlanması eğitimleri 10-11 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenecektir.
20-21 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenecek sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavlarına ilişkin sınav kılavuzu yayımlanmıştır.
15-16 Aralık 2014 tarihlerinde Ertelenmiş Vergi Uygulamaları Eğitimi genel merkezimizde düzenlenecektir.
20-21 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavlarında mevzuat kesim tarihi belli olmuştur.
Kuruluşumuzca düzenlenmekte olan lisanslama sınavlarına ilişkin sınav çalışma notları açıklanmıştır.
2014 yılı 2. Dönem Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları Alt Konu Başlığı Yayımlanmıştır.
Türk Sermaye Piyasalarının eğitim kuruluşu Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) ve Kore Finansal Yatırımlar Birliği (KOFIA) işbirliğinde 25 kamusal fon yöneticisine eğitim verildi.
15-16-17 Ekim 2014 tarihlerinde VUK Finansal Tabloların IFRS Finansal Tablolara Dönüştürülmesi Eğitimi SPL Genel Merkezimizde düzenlenmiştir
SPL Ekim ayında Kore’den gelecek finans heyetini ağırladı.
29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Uygulamalı Finansal Ekonometri Eğitimi Genel Merkezimizde düzenlenecektir.
9 Eylül 2014 tarihinde SPL ve KOTEDER işbirliğinde "Kote Şirketler için Özel Durumlar Eğitimi" Genel Merkezimizde düzenlenmiştir.
15-16-17 Ekim 2014 tarihlerinde VUK Finansal Tabloların IFRS Finansal Tablolara Dönüştürülmesi Eğitimi Genel Merkezimizde düzenlenecektir.
Sermaye Piyasası Kurumları için belirlenen görev tanımları, tecrübe şartları ve aranılan lisanslar kapsamında oluşturulan görev tablosu yayımlanmıştır.
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ve Konut Değerleme Uzmanlığı İçin Aranan Tecrübe Koşuluna İlişkin Kurul Kararı
2014 yılı ikinci dönem sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavları 20-21 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca hazırlanan "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)" 14 Ağustos 2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim lisanslama sınavlarından başarılı olup yenileme eğitimi ihtiyacından dolayı belge başvurusunda bulunamayan ve eğitim ihtiyacı bulunmayan adayların dikkatine!
Uygulamalı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Eğitimi 07-08 Ağustos 2014 tarihlerinde Genel Merkezimizde düzenlenmiştir.
21-23 Aralık 2013 tarihlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen “Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Çalıştayı” raporu yayımlandı.
Uygulamalı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Eğitimi 17-18 Temmuz 2014 tarihlerinde Genel Merkezimizde düzenlenmiştir.
31 Mayıs - 1 Haziran 2014 Lisanslama Sınavları Sınav Sonuç İtiraz süreci sona ermiştir.
Uygulamalı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Eğitimi 26-27 Haziran 2014 tarihlerinde Genel Merkezimizde düzenlendi.
31 Mayıs-02 Haziran ve 14-16 Haziran 2014 tarihleri arasında SPL & Okan Üniversitesi işbirliği ile Takasbank personeline düzenlenen Eğitici Eğitimi sertifika programı başarı ile tamamlanmıştır.
11 Haziran 2014 tarihinde SPL, KOTEDER ve BDO-DENET İşbirliğiyle "Şirketler Açısından Yeni KDV Tebliği İle Getirilen Değişiklikler" Eğitim Programı SPL Genel Merkezimizde düzenlenmiştir.
07-08 Haziran 2014 tarihlerinde Takasbank ve SPL işbirliği ile İstanbul'da Takasbank Uygulamaları Eğitimi düzenlenmiştir.
Uygulamalı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Eğitimi 05-06 Haziran 2014 tarihlerinde SPL Genel Merkezimizde düzenlenmiştir.
SPL&TKYD işbirliği ile "Kurumsal Yönetim Tebliği ve Bildirim Yükümlülükleri Eğitim Programı" 3 Haziran 2014 tarihinde SPL Genel Merkezimizde düzenlenmiştir.
31 Mayıs-01 Haziran 2014 Lisanslama Sınavları Soru İtirazı sona ermiştir.
31 Mayıs - 01 Haziran 2014 Sınav Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlanmıştır.
BİST, MKK, SPL ve KOTEDER işbirliği ile Kote Şirketler Eğitimi-2; 27 Mayıs 2014 tarihinde SPL Genel Merkezimizde düzenlenmiştir.
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı tecrübe koşulunu sağlayamayan adaylar için düzenlenecek uygulamalı eğitimler hakkındaki duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
2014 Yılı 1.Dönem Lisanslama Sınavı Sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır.
3 Haziran 2014 tarihinde SPL&TKYD işbirliğinde "Kurumsal Yönetim Tebliği ve Bildirim Yükümlülükleri Eğitim Programı" düzenlenecektir.
15 Mayıs 2014 tarihinde SPL&TKYD işbirliği ile “Kurumsal Yönetim Işığında Girişim Sermayesi Eğitim Programı” düzenlenmiştir.
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı tecrübe koşulunu sağlayamayan adaylar için düzenlenecek uygulamalı eğitimler hakkındaki duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı tecrübe koşulunu sağlayamayan adaylar için düzenlenecek uygulamalı eğitimler hakkındaki duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.02.2014 tarihli kararı uyarınca tecrübe koşulunu sağlayamayan adaylar için Kuruluşumuzca mesleki uygulamalı eğitimler 24-25 Nisan 2014 tarihlerinde Swiss Otel ve Kuyumcukent’de düzenlendi.
Kuruluşumuz tarafından 31 Mayıs 2014 – 01 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Lisanslama Sınavlarına başvurular 29 Nisan 2014 tarihi saat 18:00’e kadar uzatılmıştır.
SPL&TEİD işbirliği ile 26 Nisan 2014 tarihinde Temel Etik Yönetimi Eğitimi düzenlenmiştir.
19 Nisan 2014 tarihinde Takasbank ve SPL işbirliği ile Sapanca'da Elektrik Piyasası Eğitimi düzenlenmiştir.
SPL&SERPAM işbirliği ile 18-19 Nisan 2014 tarihlerinde Gayrimenkul Değerleme Eğitimi, SPL Genel Merkezimizde düzenlenmiştir.
Opsiyon Stratejileri Eğitimi 5-12 Nisan 2014 tarihlerinde SPL Genel Merkezimizde yapılmıştır.
Şirketimizin 2013 yılı olağan Genel Kurulu 3 Nisan 2014 tarihinde Kuruluşumuzun Genel Merkezinde Yapıldı.
SPL & TKYD tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı İkincil Düzenlemeler Işığında ‘Ortaklık Hakları Eğitimi’ düzenlenmiştir.
22 Mart 2014 tarihinde Takasbank ve SPL işbirliği ile Ankara'da Elektrik Piyasası Eğitimi düzenlenmiştir.
15 Mart 2014 tarihinde Takasbank ve SPL işbirliği ile İzmir'de Elektrik Piyasası Eğitimi düzenlenmiştir.
22-24 Mart 2014 tarihleri arasında “Opsiyon Fiyatlama, Strateji Oluşturma ve SPAN Eğitimi” düzenlenmiştir.
Belçika Vlerick Business School MBA öğrencilerine Boğaziçi Üniversitesi'nde 24 Mart 2014 tarihinde SPL tanıtılmış ve SPL’nin Türk sermaye piyasalarındaki rolü hakkında bilgi verilmiştir.
SPL&TEİD işbirliği ile 26 Nisan 2014 tarihinde Temel Etik Yönetimi Eğitimi düzenlenecektir.
Opsiyon Stratejileri Eğitimi 5-12 Nisan 2014 tarihlerinde SPL Genel Merkezimizde yapılmıştır.
SPK 31 Mayıs-01 Haziran 2014 tarihinde yapılacak lisanslama sınavlarına ilişkin modüllerin alt konu başlıklarını güncelledi.
31 Mayıs-01 Haziran 2014 tarihinde yapılacak lisanslama sınavlarında yürürlük tarihi dikkate alınmaksızın en son 21 Şubat 2014 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) yayımlanmış mevzuat dikkate alınacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.02.2014 tarihli Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı başvuru koşullarında değişiklik kararı
SPL & Okan Üniversitesi işbirliği ile Takasbank personeline düzenlenen Eğitici Eğitimi sertifika programı başarı ile tamamlanmıştır.
28-29 Aralık 2013 Lisanslama Sınav Sonuç İtiraz Prosedürü Yayımlanmıştır.
28-29 Aralık 2013 Lisanslama Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.
28-29 Aralık 2013 tarihinde yapılan Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları Soru İtiraz sonuçları açıklanmıştır.
SPL&SERPAM işbirliği ile 18-19 Nisan 2014 tarihlerinde Gayrimenkul Değerleme Eğitimi düzenlenmiştir.
14 Şubat 2014 tarihinde SPL&KOTEDER işbirliği ile Genel Kurul Süreçleri Eğitimi düzenlenmiştir.
28-29 Aralık 2013 tarihinde yapılan Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları Soru İtiraz süreci sona ermiştir.
28-29 Aralık 2013 tarihinde yapılan Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları Soru İtiraz prosedürü yayımlanmıştır.
SPK TEBLİĞLERİ EĞİTİMLERİ tamamlanmıştır.
28-29 Aralık 2013 Sınav Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlanmıştır.
Finans Dünyasının En İyi Tezleri Belli Oldu.
28-29 Aralık 2013 tarihlerinde yapılacak olan Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları süresi uzatılmıştır.
28-29 Aralık 2013 tarihinde yapılacak olan “Lisanslama Sınavları Alt Konu Başlıkları” açıklanmıştır.
28-29 Aralık 2013 Lisanslama Sınav Kılavuzu Yayımlanmıştır.
21-22 Eylül 2013 tarihlerinde yapılan Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları Sınav Soru itirazlarına ilişkin Cevap Anahtarları Değiştirilmiştir.
21-22 Eylül 2013 tarihlerinde Lisanslama Sınavları "Sınav Sonuç İtirazı" Prosedürü yayınlanmıştır.
21-22 Eylül 2013 tarihlerinde yapılan Sermaye Piyasası Lisanslama Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.
SPL & MERIT Risk Yönetimi ve Danışmanlık İşbirliği ile Tahvil Piyasası Sabit Getirili Menkul Kıymet Eğitimi düzenlenmiştir.
SPL ve INCEIF (The Global University of Islamic Finance, Malaysia) işbirliği ile Islamic Finance (Shariah Aspects in Business&Finance) Eğitimi düzenlenmiştir.
21-22 Eylül 2013 Lisanslama Sınavları Soru İtiraz prosedürü yayımlanmıştır.
21-22 Eylül 2013 Lisanslama Sınavları Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarı Yayımlanmıştır.
“21-22 Eylül Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavlarına 4. Sınıf öğrencisi olarak başvuran adaylardan istenilen belgelerin Kuruluşumuz adresine gönderilme süresi 18.09.2013 tarihi saat 17:00’e kadar uzatılmıştır.
SPL & TKYD tarafından düzenlenen Sermaye Piyasası Sertifika Programı eğitimi tamamlanmıştır.
SPL & TKYD tarafından düzenlenen Yönetim Kurulu İhtisas Programı eğitimi tamamlanmıştır.
21-22 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacak olan Lisanslama Sınavlarına ait Sınav oturum tablosu açıklanmıştır.
21-22 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacak olan Lisanslama Sınavlarına ait “Sınav Kılavuzu” açıklanmıştır.
İstanbul Dışında Lisans Yenileme Eğitimleri Açılmıştır.
21-22 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olan “Lisanslama Sınavları Alt Konu Başlıkları” açıklanmıştır.
21-22 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olan lisanslama sınav soruları hakkındaki mevzuat açıklanmıştır.
2013 Yılı Lisanslama Sınav Takvimi Açıklanmıştır.
SPL 28.03.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı
15–16 Aralık 2012 döneminde düzenlenen Lisanslama Sınavlarına katılan adayların sınav sonuçları açıklanmıştır.
SPL & TÜYİD tarafından düzenlenen Halka Açık Şirketler için Sermaye Piyasası Eğitimi tamamlanmıştır.
SPL & SERPAM tarafından düzenlenen Şirket Değerleme Eğitimi tamamlanmıştır.
SPL & TKYD tarafından düzenlenen Yönetim Kurulu İhtisas Programı eğitimi tamamlanmıştır.

2013 Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş

Arapcami Mahallesi,Bankalar Caddesi No: 21/A Kat:1-2 | 34420 Karaköy, Beyoğlu, İSTANBUL
TEL: 0212 292 82 00 FAKS: 0212 292 83 00
E-POSTA: info@spl.com.tr

Gönder